Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lūgšanā par Baznīcu un valsti


"Svētīga tā tauta, kurai Tas Kungs ir par Dievu!” (Ps 144,15)

Šoreiz Jēzus draudzes izdevuma numurs rosinās mūs pārdomāt jautājumus, kas skar Baznīcas un valsts attiecības. Šīm attiecībām ir ļoti sena vēsture. Jau Vecās Derības grāmatās ir atrodamas norādes uz to, kā ticīgiem ļaudīm jāattiecas pret valsts iekārtu un valdītājiem, kā arī to, ar kādiem nosacījumiem jārēķinās, dzīvojot valstiskā iekārtā. Saruna par šo jautājumu turpinās arī Jaunās Derības rakstos. Šiem jautājumiem pieskaras gan Kristus, gan apustuļi. Piemēram, Kristus runā par nodokļu maksāšanu, apustulis Pāvils par paklausību valsts varai, apustulis Pēteris norāda, ka ir situācijas, kur Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Šeit ir pieminētas tikai dažas Rakstu vietas no bagātīgā klāsta, kurās ir runa par to, kā Dievs redz mūsu dzīvi valstiskā iekārtā.
» Lasīt vairāk

Par valsts varu


Sešpadsmitajā artikulā mēs apliecinām, ka kristiešiem ir tiesības: atrasties valsts amatos, spriest tiesu, izšķirt jautājumus saskaņā ar impērijas un citiem spēkā esošiem likumiem, piespriest pelnītu sodu, piedalīties taisnīgā karā, uzņemties kareivja pienākumus, slēgt juridiskus līgumus, iegūt īpašumu, zvērēt, ja laicīgā vara to prasa, slēgt laulību – vārdu sakot, ka likumīgā laicīgā kārtība ir labs Dieva veidojums un dievišķa institūcija, kuru kristietis var droši izmantot. Viss šis jautājums par atšķirību starp kristus valstību un laicīgo varu mūsu teologu rakstos ir labi izskaidrots, proti, ka Kristus valstība ir garīga. Tā ir sirdij piemītoša Dieva pazīšana, Dieva bijība un ticība, mūžīgās taisnības un mūžīgās dzīvības sākums. Tajā pašā laikā mums ir atļauts ārēji izmantot ikvienas tautas likumīgo laicīgo kārtību, kuras vidū mēs dzīvojam. (..) Evaņģēlijs neievieš nekādus jaunus laicīgās dzīves likumus, bet pieprasa ievērot jau esošos likumus, vienalga, vai tos būtu izdevuši pagāni vai kādi citi, un, atrodoties šādā paklausībā, vingrināties mīlestībā. (..)

» Lasīt vairāk

Diakonija Latvijā


Augusta beigās Vangažos notika LELB Diakonijas centra un jaunatnes nozares rīkotā projekta „Jaunieši par diakoniju Latvijā. Es nebaidos palīdzēt!” pirmā daļa, kurā arī man bija iespēja piedalīties. Tās bija trīs iespaidiem bagātas dienas, kurās uzzinājām par sociālajām problēmām Latvijā, pārrunājām, kādēļ vajadzīgs diakonijas darbs un kā mēs varētu palīdzēt. Dalījāmies pārdomās, no kā mēs baidāmies, ko ceram un sagaidām no palīdzēšanas citiem, izspēlējām dažādus skečiņus. Spilgtākais pasākums bija došanās nelielās komandās ar tortēm rokās pie Inčukalna vecajiem ļaudīm, lai krāmētu malku, mazgātu logus vai kā citādi palīdzētu un, protams, aprunātos ar vecajiem ļaudīm.

» Lasīt vairāk

Vai protam rīkoties ar naudu?


"Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā.″ (ITim 6, 9)

Šoreiz jaunās ģimenes sanāca kopā, lai apspriestu, dalītos savā pieredzē un pārrunātu ļoti nozīmīgu tēmu, proti, ģimenes finanšu plānošana.

» Lasīt vairāk

Pateicība


″Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvien ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekami paliek pāri labiem darbiem. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam." (2Kor 9,8,12)

Mīļā draudze, visu vecākās paaudzes draudzes locekļu vārdā es jums pateicos par Pļaujas svētku ziedojuma pienesumu gan graudā, gan naudā.

» Lasīt vairāk

Intervija ar Cilinskas kundzi


"Viņi tomēr ir Mana tauta" (Hoz 2, 3)

Ir atjaunota Latvijas neatkarība, esam ievēlējuši 8. Saeimu, drīz atzīmēsim savas valsts dibināšanas 88. gadskārtu. Tāpēc domāsim par mūsu valsti, arī par Baznīcu, kas no valsts ir šķirta, un par mums pašiem – valsts pilsoņiem un Valstības bērniem un mūsu attiecībām. Šodien pie mums viesojas draudzes locekle ILZE CILINSKA.

» Lasīt vairāk

Valsts un Baznīca


Līdz ar rudens vējiem pamazām projām tiek aizpūsts laiks, kad oktobra sākumā gandrīz visi jutāmies iesaistīti politikā. Arī jaunieši, kas tiesīgi balsot, sāka interesēties par to, kam atdot savu balsi. Jo lielākoties ikviens tomēr apzinājās vēlēšanu nozīmību valsts turpmākajā attīstībā un savu dalību tajā. Taču tad bija jāatduras pret jautājumu: kāds ir mūsu kā kristiešu aicinājums šajās norisēs?

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Ko valsts var dot baznīcai un baznīca - val

» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv