Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >


- 2006. gada 31. decembrī Jēzus draudzē bija 1012 pilntiesīgi draudzes locekļi.
- Tika iesvētīti 92 jaunie draudzes locekļi.
- Tika kristīti 80 bērni un pieaugušie (40 bērni un 40 pieaugušie).
- Pagājušajā gadā draudzē iestājās 11 draudzes locekļi, kas vai nu pārnāca no citām draudzēm vai atjaunoja savu piederību Jēzus draudzei.
- Jēzus draudzē reģistrētas laulības 2006. gadā – 11.
- Laulību iesvētes – 1.
- 2006. gadā tika atskaitīti 28 draudzes locekļi, kas nebija maksājuši savu draudzes locekļa nodevu vairāk kā 2 gadus, 3 draudzes locekļi pārgājuši uz citu draudzi, bet 1 - pārgājis citā konfesijā
- Miruši 13 draudzes locekļi.
- Svētdienas dievkalpojumus apmeklē vidēji 350 cilvēki, vidējais dievgaldnieku skaits svētdienā – 250.
- Svētdienas skolu apmeklē ap 240 bērnu.
- Jauniešu vakarus apmeklē ap 35 jauniešu.
- 2006. gadā sagatavotas 3 iesvētāmo grupas, 5 cilvēki iesvētībām sagatavoti individuāli.  Nodarbības vada mācītāji Erberts Bikše un Ģirts Prāmnieks
- 2006. gadā notikuši 123  dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, 1 dievkalpojums bērniem un 5 dievkalpojumi jauniešiem.

Svarīgākie notikumi 2006. gadā draudzes garīgajā dzīvē:

1) padomes vēlēšanas un rekolekcijas;
2) pirmās baznīcas ēkas pamatakmens likšanas 370 gadadienas svinības ar arhibīskapa piedalīšanos;
3) nometne Saulkrastos;
4) Bībeles studijas;
5) lūgšanu un pateicības dievkalpojumi vienreiz mēnesī;
6) jauniešu misijas darbs ar Alūksnes jauniešiem;
7) sadarbība ar Rīgas Celtniecības koledžu;
8) Jauno Ģimeņu vakari.

Svarīgākie notikumi 2006. gadā draudzes saimnieciskajā dzīvē:

1) torņa un jumta remonts;
2) fasādes restaurācija;
3) uzsākta dievnama zāles solu restaurācija;
4) budžeta projekta izstrāde;
5) pagraba remonts.

 
Jezusdraudze.lv