Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

::: Draudzes koris. Draudzē darbojas koris, kurš draudzi priecē dievkalpojumos un dažādos svētkos. Tiek mīļi gaidīti arī jauni dalībnieki. Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00. Kora vadītājs: Henrijs Kalniņš.

::: Bērnu koris. Svētkos baznīcā uzstājas bērnu korītis, kurā dzied mazākie dziedātgribētāji no svētdienas skolas. Dziedātāji laiku pavada ne tikai dziedot, bet arī sadraudzībā, iepazīstot cits citu un ciešāk sadraudzējoties. Mīļi aicināti visi bērni vecumā no 4 līdz 13 gadiem, kuri grib dziedāt un mācīties slavēt Dievu ar dziesmu palīdzību! Mēģinājumi otrdienās plkst. 17:30. Kora vadītāja: Anda Miķelsone.

::: Draudzes orķestris. Draudzē darbojas arī orķestris, kurā savu kalpošanu atraduši daudzi draudzes locekļi. Orķestrī spēlē stīgu instrumenti, pūšaminstrumenti, kā arī taustiņu un sitaminstrumenti. Tajā vienmēr mīļi gaidīti visi, kas prot spēlēt kādu instrumentu un vēlas ar šo talantu kalpot.

::: Ērģeles. Draudzes mūzikas dzīves ir cieši saistīta ar draudzes ērģelnieci Vitu Kalnciemu, kura koordinē mūziķu uzstāšanos dievkalpojumos. Nereti dievkalpojumos kopā skan ērģeles, vijoles, čells, flautas, stabules, kā arī citi mūzikas instrumenti.


Draudzes mūzikas dzīves vadītājs - Henrijs Kalniņš

 
Jezusdraudze.lv