jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >


Daudzi draudzes locekļi savu aicinājumu atraduši mūzikā un priecājas šādā veidā kalpot Dievam un draudzei.  Draudzes mūzikas dzīves vadītāja - Vita Kalnciema

::: Draudzes koris. Draudzē darbojas koris, kurš draudzi priecē dievkalpojumos un dažādos svētkos. Tiek mīļi gaidīti arī jauni dalībnieki. Mēģinājumi pirmdienās plkst. 18.30 un ceturtdienās plkst. 19.30. Kora vadītāja: Kristiāna Pelše.

::: Bērnu koris. Svētkos baznīcā uzstājas bērnu korītis, kurā dzied mazākie dziedātgribētāji no svētdienas skolas. Dziedātāji laiku pavada ne tikai dziedot, bet arī sadraudzībā, iepazīstot cits citu un ciešāk sadraudzējoties. Mīļi aicināti visi bērni vecumā no 4 līdz 13 gadiem, kuri grib dziedāt un mācīties slavēt Dievu ar dziesmu palīdzību! Mēģinājumi otrdienās plkst. 17:30. Kora vadītāja: Anda Miķelsone.

::: Bazūņu ansamblis. Draudzē darbojas pūtēju orķestris, kas piedalās dievkalpojumos, slavējot Dievu ar pūšamo instrumentu skaņām. Orķestris ir viesojies citās Latvijas draudzēs, piedalījies kristīgos ārzemju festivālos. Vadītājs - Igors Lūsis.

::: Dievkalpojumos draudzi priecē arī stīgu orķestris.

::: Ērģeles. Draudzes mūzikas dzīves ir cieši saistīta ar draudzes ērģelnieci Vitu Kalnciemu, kura koordinē mūziķu uzstāšanos dievkalpojumos. Nereti dievkalpojumos kopā skan ērģeles, vijoles, čells, flautas, stabules, kā arī citi mūzikas instrumenti. Draudzes ērģelniece - Vita Kalnciema.

 
Jezusdraudze.lv