jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Intervija Tēvu dienas noskaņās
Intervija Tēvu dienas noskaņās

Septembrī svinam Tēvu dienu, tāpēc šoreiz uz sarunu esam aicinājuši divus mūsu draudzes tēvus – Arni Upīti un Silvestru Lūsi.

 

Kādas ir jūsu atmiņas par brīdi, kad pirmoreiz uzzinājāt, ka kļūsiet par tēvu?

Arnis Upītis: Tas bija pasen. Katrā ziņā tās bija patīkamas emocijas, taču precīzu brīdi neatceros.

Silvestrs Lūsis: Es gan atceros, jo tas notika salīdzinoši nesen. Pirmās emocijas bija prieks, taču tas nebija pārsteigums, jo mēs ar sievu uz to gājām apzināti. Drīzāk tajā brīdī iestājās apziņa, ka tā ir realitāte, nevis notikums tālā nākotnē.

» Lasīt vairāk

Atskats uz Luterdienām Silmačos
Atskats uz Luterdienām Silmačos
 
Šī gada Jēzus draudzes vasaras nometne notika atpūtas kompleksā Silmači”, kur piecās dienās bija iespēja paraudzīties uz to, kas esam šobrīd un uz ko Jēzū Kristū esam aicināti savā dzīvē. Ik dienu Bībeles stundās pārrunājām kādu no solām, un mācītāja Erberta Bikšes kopsavilkumu par šo tēmu varat izlasīt  šeit >>.

Jau vairākus gadus, kopš braucu uz draudzes nometni, ar prieku secinu, ka šī ir viena no labākajām nedēļām gadā. Arī šī nometne nebija izņēmums, jo mums nekā netrūka. Četras ar pusi no piecām nometnes dienām bija saulainas un siltas, ļaujot izmantot visas šīs nometnes vietas dāvātās atpūtas iespējas: volejbola un futbola laukumu, katamarānus, peldvietu, makšķernieku laipas u. c. Mums bija īpaša iespēja redzēt, kā mācītājs Erberts sprintā noskrien 270 metrus sporta stadionā un ar savu piemēru – ne tikai sludināto Vārdu – iedvesmo katru no mums. Liels pārsteigums bija mācītāja Jāņa prasmīgā ģitārspēle vokāli instrumentālās ritma grupas „Kliņģerīte” sastāvā, palīdzot nospēlēt latviešu dziesmu vakaru, kura programma radās divās dienās turpat nometnē.

» Lasīt vairāk

Solas (māc. E. Bikšes uzruna nometnē)
  
Mīļie draugi, mēs runājam un domājam par luteriskajā Baznīcā (bet ne tikai tajā) pazīstamajām „solām”. Sola Scriptura vienīgi Raksti, solus Christus vienīgi Kristus, sola gratia vienīgi žēlastībā, sola fide vienīgi ticībā, un pāri visam kā mūžīgas uzvaras karogs: soli Deo gloria – vienīgi Dievam gods!
» Lasīt vairāk

Pa Lutera pēdām
Pa Lutera pēdām
Mūsu draudzes diakonijas tradicionāli organizētā divu dienu vasaras ekskursija šogad bija daudz vērienīgāka, jo mums tika dāvāta vesela nedēļa, lai tās laikā plašāk iepazītu Vāciju. Šā brauciena galvenais moto bija iepazīties ar daļu no tām pilsētām, kurās savulaik dzīvoja, darbojās un sludināja Mārtiņš Luters. Kā labi zināms, šogad svinam reformācijas 500. gadadienu, un tas ir labs iemesls, lai pievērstu lielāku uzmanību reformācijas galvenajai personībai – Mārtiņam Luteram. Kopumā ar autobusu nobraucot 3000 km, pabijām ļoti daudzās vietās, kuras labprāt arī nosaukšu: Vitenberga, Eislēbene, Eizenaha, Vartburgas pils, Erfurte, Veimāra, Meisene, Drēzdene. Visas šīs pilsētas, katra ar mazliet citādu uzsvaru un nospiedumu, bija saistītas arī ar Lutera dzīvi.
» Lasīt vairāk

Jaunais svētdienas skolas gads
Jaunais svētdienas skolas gads
Svētdienas skolas pirmā reize - 5. septembrī, plkst. 18.30, Jēzus draudzē, Elijas ielā 18. 

Šī gada svētdienas skolas moto - Kad tavs bērns tev jautās...

Vai tev ir jautājumi? 
Vai tu zini atbildes uz sava bērna jautājumiem? 
Ko Dievs mums atbild? 

Jautāsim, meklēsim atbildes un atbildēsim kopā!
» Lasīt vairāk

Koris
Koris
Jēzus draudzes koris uzsāk jaunu sezonu!
Pirmā kora nodarbība jau nākamo nedēļ, 21. augustā plkst. 18:30.
No septembra kora nodarbības notiek katru ceturtdienu, plkst. 19:30, neilgi pēc Dievkalpojuma. Mīļi gaidīts ikkatrs dziedot gribošs kalpotājs.
Slavēsim to Kungu kopā – vairākām dvēselēm izskanot kā vienai!

Kora diriģente
Alise Šalkovska
» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Laimdotu Kalnu
Lielā intervija ar Laimdotu Kalnu
Kad LAIMDOTAI KALNAI teicu, ka intervijā runāsim par Bībeli un Dieva vārda studēšanu, viņa uzreiz izsaucās: „„Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem” (Ps 119:105) – šis pants ir mans vadonis visos manos ceļos!” Par to arī runājām – par Dieva vārdu, kas spēcina un iedvesmo, par ciešanām, par kurām pateikties, un piepildītiem sapņiem. 

Jūs Jēzus draudzē oficiāli esat jau no 1991. gada. Kā nonācāt līdz mūsu draudzei?

Pēc tam, kad tēvu, kas bija luterāņu mācītājs Teodors Valters, izsūtīja uz Krieviju, es no Budbergas atbraucu uz Rīgu un sākumā gāju uz Reformātu draudzi Mārstaļu ielā, kur kalpoja mācītājs Haralds Kalniņš. Es biju tikko beigusi vidusskolu un pārcēlusies uz Rīgu, meklējot darbu. Mācītājs Kalniņš bija brīnišķīgs un kļuva par manu garīgo tēvu. Tas bija īpaši svarīgi laikā, kad mans tēvs sešus gadus bija prom izsūtījumā. Kad padomju vara Mārstaļu ielas namu draudzei atņēma, mācītājs Kalniņš sāka kalpot Jēzus draudzē. Es līdz ar viņu pārnācu uz šo draudzi.

» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Kristīgā Baznīca laiku griežos

Gaidot reformācijas 500. gadadienu, ir derīgi ieskatīties Baznīcas vēsturē, tās attīstības gaitā. Kas tad īsti un kāpēc bija jāreformē? Kristietība ir pasaules lielākā reliģija – pie tās pieder gandrīz trešdaļa pasaules iedzīvotāju. Tā ir arī jauna reliģija; jaunāks ir tikai islāms. Kristietība jau sen ir sadalījusies dažādās konfesijās jeb baznīcās. Vārds „baznīca” var nozīmēt gan celtni, gan organizāciju, draudzi. Kristīgās mācības ziņā starp konfesijām ir nopietnas atšķirības; visām kopīga ir svētā lūgšana un Apustuļu ticības apliecība. Baznīcas attīstība būtu jāaplūko un jāvērtē saistībā ar tās vēsturisko un ģeogrāfisko fonu.


» Lasīt vairāk

Pārdomas. Atgriešanās.
Pārdomas. Atgriešanās.

Jēzum sekoja tūkstošiem ļaužu. Divpadsmit no tiem bija Viņa paša izraudzītie tuvākie biedri. Šajās pārdomās esam aicināti tuvāk uzlūkot divus no viņiem – Jūdu Iskariotu un Sīmani Pēteri. Abiem Jēzus uzticējās. Jūdam Jēzus bija uzticējis glabāt visu naudu, kas mācekļiem bija, bet Pēterim Viņš bija sacījis: „Tu esi Pēteris (grieķiski: Πέτρος – akmens), un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu Debesu valstības atslēgas.” (Mt 16:18) Un abi Viņu pievīla. Naktī pirms Jēzus nāves abi grēkoja pret Viņu personiski. Jūda Iskariots nodeva Jēzu virspriesteriem. Sīmanis Pēteris noliedza savu piederību Viņam nevis vienu, bet pat trīs reizes. Kam gan der šādi grēcinieki? Vai tādiem vairs ir ceļš atpakaļ?

» Lasīt vairāk

Dzeja (Daina Upīte)
Dzeja (Daina Upīte)
Mans prieks

Kā mani priecē šī atmoda dabā
Ar sauli, ar dziesmām, ko putni nes.

» Lasīt vairāk

Jautājums mācītājam
Jautājums mācītājam

Kādā apģērbā man būtu jānāk uz dievkalpojumu?


» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Atklājot reformācijas 500. jubilejas svinību gadu, uz sarunu esam aicinājuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu.

Kurš no reformatoriem uz jums ir atstājis vislielāko iespaidu?

Jānis Vanags: No reformatoru pulka man tuvāks un atbilstošāks ir nevis Mārtiņš Luters, bet Filips Melanhtons, viņš bija mierīgāks cilvēks. Luters bija dinamisks un impulsīvs, milzum daudz spēja sarakstīt; sev tādas īpašības nevaru piedēvēt. Filips Melanhtons daudz pūlējās, lai Baznīca nešķeltos. Viņš uzrakstīja Augsburgas ticības apliecības apoloģiju, lai novērstu šo šķiršanos. Taču no Lutera vienmēr sev atgādinu vārdus „Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā”. Pat tad, ja nākas piedzīvot pārbaudījumus un zaudējumus, mēs nedrīkstam kļūt neuzticīgi Dieva vārdam, un mūsu pienākums ir visās lietās meklēt atbildes Rakstos, kā arī savas Baznīcas tradīcijā, proti, teoloģiskajā mantojumā. Kad mums jāvada vai jāpieņem lēmumi, jāatceras, ka paši esam zem autoritātes – Dieva vārda autoritātes –, kā tas parādās Rakstos un mūsu luteriskajās apliecībās.

Ko jums nozīmē reformācijas 500. jubileja?

» Lasīt vairāk

Jēzus draudzes virsmācītājs
Saskaņā ar Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes mācītāja Erberta Bikšes lūgumu, draudzes padomes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga 2016. gada 9. decembra rīkojumu par Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes virsmācītāju ir iecelts mācītājs Jānis Cepurītis.

Apsveicam virsmācītāju ar jauno amatu un novēlam Dieva vadību un gudrību draudzes stiprināšanā un celšanā!
» Lasīt vairāk

Zinātnes un reliģijas attiecības
Zinātnes un reliģijas attiecības

Attīstoties zinātnei, pieaug cilvēces pašapziņa, it īpaši, balstoties uz savām spējām, izskaidrot un paredzēt dažādas norises apkārtējā pasaulē. Daudziem sabiedrības locekļiem, īpaši tiem, kuru zināšanas par lietu patieso stāvokli ir visai ierobežotas, sāk likties, ka cilvēks ir vai vismaz drīz kļūs visuvarens – pakļaus apkārtējo pasauli un izmainīs to tā, kā viņam pašam tas šķitīs par labu esam. Un, ja tā, tad atkrīt arī nepieciešamība pēc ticības Dievam. Tad var ar vieglu roku „atkratīties” no visa tā, ko šobrīd nevar izskaidrot, pasakot, ka ar laiku zinātne attīstīsies tik tālu, ka tā spēs izskaidrot visu vienīgi un tikai ar materiālajā pasaulē valdošajām likumībām.

Tā nonākam pie materiālisma kā pasaules uzskata, kas noliedz jebkādu garīgo spēku vai garīgās pasaules eksistenci, vai arī pie naturālisma, kas uzskata, ka visi spēki, kas darbojas apkārtējā pasaulē, darbojas kā akli dabas spēki un ka nekādi pārdabiski vai saprātīgi darbotiesspējīgi spēki neeksistē. Tomēr pamatojums šādam apgalvojumam ir visai apšaubāms: tiek apgalvots, ka īstā zinātne un īstie zinātnieki noliedz šādu spēku esamību kā tādu, kaut arī šis apgalvojums nebūt neatbilst patiesībai.


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Aicinājums

Aicinām jūs uzdot savu jautājumu mūsu draudzes mācītājiem, sūtot tos uz info@jezusdraudze.lv vai iesniedzot draudzes kancelejā! Interesantākos jautājumus kopā ar mācītāju atbildēm publicēsim turpmākajos „Jēzus Draudzes Dzīves” numuros un draudzes mājaslapā, www.jezusdraudze.lv.

» Lasīt vairāk
 
 
Jezusdraudze.lv