jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Laulāto kurss
Laulāto kurss
Laulātie pāri, laiks randiņam!
» Lasīt vairāk

Iesvētes mācība
Iesvētes mācība
Jau pavisam drīz mūsu draudzē sāksies jauns iesvētes mācības kurss. Tās ir 14 nodarbības pirmdienu vakaros, lai kopīgi domātu par svarīgāko cilvēkā, lai trauksmainās šodienas vidū meklētu līdzsvaru un mieru. Iesvētes mācības kurss ir kristīgās ticības pamati, kas palīdz izprast sevi un piedzīvot Dieva esamību. 
Pirmā nodarbība 26. februārī plkst.18.30. Nodarbību norises vieta ir draudzes namā, Dzirnavu ielā 118, 2. stāvā (ieeja no pagalma puses un līdzi jāņem maiņas apavi).
» Lasīt vairāk

Roberts Pudže. Dzīvesstāsts.
Roberts Pudže. Dzīvesstāsts.

Šogad ikviens ir aicināts sēsties pie Latvijas 100. dzimšanas dienas kopīgā svētku galda. Svinību priekšvakarā gribas pajautāt: cik daudz no jubilāres mūža mēs paši esam piedzīvojuši? Desmit, divdesmit, piecdesmit gadus? Lai arī cik ilgi mēs Latviju nesauktu par mājām, ir interesanti uzzināt, kā bija pirms manis. Tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Robertu Pudži, kurš zem laicīgajām debesīm dzīvo jau 86 gadus un aptuveni 50 no tiem ir pavadījis, kalpojot Jēzus draudzē. Atmiņu un stāstu pietiktu grāmatai, šie ir tikai daži pēdu nospiedumi no Roberta bagātā mūža.

» Lasīt vairāk

Vēstule Zvaigznes dienā
Vēstule Zvaigznes dienā

Šogad izdomāju, ka jāmēģina ieturēt gavēni arī pirms Ziemsvētkiem, ko nekad iepriekš nebiju darījusi. Nolēmu, no kā šajā laikā atteikšos, un ar nepacietību gaidīju Pirmo Adventi.

Sākums kā vienmēr daudzsološs – es ar patīkamu satraukumu gaidu, ko Dievs darīs un kāds šis laiks izvērtīsies. Lūdzu Dievam, lai Viņš sagatavo manu sirdi svētku laikam, lai varu iegūt jaunu, dziļāku saprašanu par to, kas ir Ziemsvētki un ko Jēzus dzimšana nozīmē tieši man, ko tā nozīmē manā ikdienas dzīvē.

» Lasīt vairāk

Pāvils Brūvers. Dzīvesstāsts.
Pāvils Brūvers. Dzīvesstāsts.

2018. gadā mēs svinēsim mūsu mīļās Latvijas 100. dzimšanas dienu. Tai par godu arī „Jēzus Draudzes Dzīves” veidotāji katru mēnesi sev un citiem par atgādinājumu un prieku sagatavos kādu īpašu materiālu. Iesākot gadu, piedāvājam LELB Liepājas emeritētā bīskapa PĀVILA BRŪVERA bagāto un iedvesmojošo dzīvesstāstu, ar ko novembrī viņš dalījās senioru pasākumā Jēzus draudzē.

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. (Ps 139:16)

Ir labi ar šo patiesību vienmēr dzīvot un atcerēties, kas mēs esam. Dievs mīlestībā mūs ir veidojis īpašam nolūkam un joprojām ved mūs pie rokas tur, kur to paredz Viņa plāns mūsu katra dzīvei.

» Lasīt vairāk

Draudzes kalendārs
Draudzes kalendārs

„LATVIJA 100”

Gadiem ritot, Jēzus draudzē ir izveidojusies tradīcija sagatavot kalendāru. Ar lielu Dieva žēlastību šo tradīciju ir izdevies turpināt arī šogad.

Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes kalendārs 2018. gadam ir veltīts Latvijas simtgadei, ko visi esam aicināti svinēt nākamajā gadā. Citējot Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmā rakstīto, „Latvijas Republikas dibināšana 1918. gada 18. novembrī bija pagrieziena punkts, kas izgaismoja noteiktu politisko ideju un šo ideju īstenotāju izšķirošo lomu Latvijas valsts izveidē. Tas bija brīdis, kad tika izteikta latviešu nācijas valstsgriba un kad šī valstsgriba tika pārbaudīta Neatkarības kara laikā (1919–1920). [..] Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. [..] Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus.” Tie nav vienīgie programmā norādītie uzdevumi, bet tieši šos kalendāra veidotāji izvēlējās kā vadlīnijas 2018. gada kalendāra sagatavošanas procesā.

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Ilonu Janci
Lielā intervija ar Ilonu Janci

Mūsu draudzes māsa Ilona Jance pavisam nesen pēc dievkalpojuma dalījās ar liecību par piedzīvotu fizisku dziedināšanu. Vēloties ar to stiprināt plašāku cilvēku loku, uzaicinājām Ilonu uz sarunu. Kā izrādās, arī ar slimību un nespēku Dievs mūs var vadīt pa saviem svētības ceļiem.

Kā jūs šodien jūtaties?

Lieliski, šodien braucu kopā ar Jēzu. Mazliet aizkavējos, jo baudīju skaisto dienu, un izgāju no mājas vēlāk, nekā plānots, tomēr viss beidzās ļoti labi. Parasti no Vecmīlgrāvja līdz centram pa 35 minūtēm atbraukt nevar, bet šodien tā notika.

» Lasīt vairāk

Arma Dei sezona
Arma Dei sezona
Nāc un slavē Dievu kopīgā dziesmā!
Slavēšanas vakari Arma Dei vadībā notiek katra mēneša pirmajā vai otrajā piektdienā plkst. 19:00.
» Lasīt vairāk

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Koris
Koris
Kora nodarbības notiek katru ceturtdienu, plkst. 19:30, neilgi pēc Dievkalpojuma. Mīļi gaidīts ikkatrs dziedot gribošs kalpotājs.
Slavēsim to Kungu kopā – vairākām dvēselēm izskanot kā vienai!

Kora diriģente
Alise Šalkovska
» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Dzeja (Daina Upīte)
Dzeja (Daina Upīte)
Mans prieks

Kā mani priecē šī atmoda dabā
Ar sauli, ar dziesmām, ko putni nes.

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Atklājot reformācijas 500. jubilejas svinību gadu, uz sarunu esam aicinājuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu.

Kurš no reformatoriem uz jums ir atstājis vislielāko iespaidu?

Jānis Vanags: No reformatoru pulka man tuvāks un atbilstošāks ir nevis Mārtiņš Luters, bet Filips Melanhtons, viņš bija mierīgāks cilvēks. Luters bija dinamisks un impulsīvs, milzum daudz spēja sarakstīt; sev tādas īpašības nevaru piedēvēt. Filips Melanhtons daudz pūlējās, lai Baznīca nešķeltos. Viņš uzrakstīja Augsburgas ticības apliecības apoloģiju, lai novērstu šo šķiršanos. Taču no Lutera vienmēr sev atgādinu vārdus „Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā”. Pat tad, ja nākas piedzīvot pārbaudījumus un zaudējumus, mēs nedrīkstam kļūt neuzticīgi Dieva vārdam, un mūsu pienākums ir visās lietās meklēt atbildes Rakstos, kā arī savas Baznīcas tradīcijā, proti, teoloģiskajā mantojumā. Kad mums jāvada vai jāpieņem lēmumi, jāatceras, ka paši esam zem autoritātes – Dieva vārda autoritātes –, kā tas parādās Rakstos un mūsu luteriskajās apliecībās.

Ko jums nozīmē reformācijas 500. jubileja?

» Lasīt vairāk

Jēzus draudzes virsmācītājs
Saskaņā ar Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes mācītāja Erberta Bikšes lūgumu, draudzes padomes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga 2016. gada 9. decembra rīkojumu par Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes virsmācītāju ir iecelts mācītājs Jānis Cepurītis.

Apsveicam virsmācītāju ar jauno amatu un novēlam Dieva vadību un gudrību draudzes stiprināšanā un celšanā!
» Lasīt vairāk

Zinātnes un reliģijas attiecības
Zinātnes un reliģijas attiecības

Attīstoties zinātnei, pieaug cilvēces pašapziņa, it īpaši, balstoties uz savām spējām, izskaidrot un paredzēt dažādas norises apkārtējā pasaulē. Daudziem sabiedrības locekļiem, īpaši tiem, kuru zināšanas par lietu patieso stāvokli ir visai ierobežotas, sāk likties, ka cilvēks ir vai vismaz drīz kļūs visuvarens – pakļaus apkārtējo pasauli un izmainīs to tā, kā viņam pašam tas šķitīs par labu esam. Un, ja tā, tad atkrīt arī nepieciešamība pēc ticības Dievam. Tad var ar vieglu roku „atkratīties” no visa tā, ko šobrīd nevar izskaidrot, pasakot, ka ar laiku zinātne attīstīsies tik tālu, ka tā spēs izskaidrot visu vienīgi un tikai ar materiālajā pasaulē valdošajām likumībām.

Tā nonākam pie materiālisma kā pasaules uzskata, kas noliedz jebkādu garīgo spēku vai garīgās pasaules eksistenci, vai arī pie naturālisma, kas uzskata, ka visi spēki, kas darbojas apkārtējā pasaulē, darbojas kā akli dabas spēki un ka nekādi pārdabiski vai saprātīgi darbotiesspējīgi spēki neeksistē. Tomēr pamatojums šādam apgalvojumam ir visai apšaubāms: tiek apgalvots, ka īstā zinātne un īstie zinātnieki noliedz šādu spēku esamību kā tādu, kaut arī šis apgalvojums nebūt neatbilst patiesībai.


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Aicinājums

Aicinām jūs uzdot savu jautājumu mūsu draudzes mācītājiem, sūtot tos uz info@jezusdraudze.lv vai iesniedzot draudzes kancelejā! Interesantākos jautājumus kopā ar mācītāju atbildēm publicēsim turpmākajos „Jēzus Draudzes Dzīves” numuros un draudzes mājaslapā, www.jezusdraudze.lv.

» Lasīt vairāk
 
 
Jezusdraudze.lv