jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Svētdienas skola
Svētdienas skola

Mīļš sveiciens ikvienam – gan lielam, gan mazam! Šogad Svētdienas skolas tēma būs „Gara augļi”. Katru mēnesi īpaši pievērsīsimies vienam no Gara augļiem, par ko varam lasīt Pāvila vēstulē galatiešiem 5:22, un gada beigās būsim aplūkojuši visus deviņus.

Šogad būs arī daži jaunumi – reizēm notiks atsevišķas zēnu un meiteņu nodarbības (no 11 g. v.), vairāk laika tiks pavadīts grupiņās, biežāk varēsim darboties kopā ar citām grupām.

Arī pieaugušie ir mīļi aicināti pievienoties Bībeles studiju grupai, kurā šogad tiks studēta Pāvila vēstule romiešiem. Varēsiet tajā iedziļināties, jautāt un atbildēt uz citu jautājumiem. Nāciet un baudiet, kādas brīnišķas lietas Tētis atklāj saviem bērniem!

» Lasīt vairāk

Intervija ar Irēnu Vilbergu
Intervija ar Irēnu Vilbergu

„Jēzus Draudzes Dzīves” uzticamajai vēstures pētniecei Irēnai Vilbergai bijusi raiba dzīve. Ar Dieva dotajiem talantiem viņa centusies dalīties ar saviem kolēģiem un skolēniem un ir pateicīga, ka bijis tik interesanti. Nenogurdināms ratiņš viņā dun joprojām, ik dienas kāpjot uz piekto stāvu.

 

Esmu lasījis jūsu rakstus draudzes izdevumā, taču jūsu personība līdz šim palikusi miglā tīta. Pastāstiet par sevi!

» Lasīt vairāk

Viesi no Brēmenes
Viesi no Brēmenes
No 31. maija līdz 4. jūnijam pie mums viesojās māsas un brāļi no māsu draudzes Brēmenē, kā arī Brēmenes diakonijas darba vadītājs Manfrēds Maiers (Manfred Meyer). Brēmenes Unser Lieben Frauen (Marijas) draudze un mūsu Jēzus draudze par māsu draudzēm kļuva pirms vairāk nekā 20 gadiem. Šo gadu laikā gan Brēmenes draudzes pārstāvji ir apmeklējuši Latviju un ciemojušies mūsu draudzē, gan arī mēs esam apmeklējuši Brēmeni un pabijuši Unser Lieben Frauen draudzē. Kādu laiku kontakti starp mūsu draudzēm ir bijuši cieši, kādu – ne tik cieši, tomēr paldies Dievam, ka draudzības saites, kas sakņojas kopīgā ticībā, aizlūgšanās un diakonijas sadarbībā, ir pastāvējušas vienmēr.
» Lasīt vairāk

Atskats uz ekskursiju
Atskats uz ekskursiju

Draudzes ekskursija uz Liepāju un Klaipēdu.

Tālajā 1982. gada vasarā kopā ar brāļiem un māsām un mūsu mīļo draudzes brāli Robertiņu pirmo reizi biju Liepājā ciemos pie kristīgiem jauniešiem no Liepājas Krusta baznīcas. Šis brauciens bija aizsākums vēl citiem braucieniem uz Liepāju, kā arī iemesls tam, lai šie jaunieši no Liepājas brauktu ciemos pie mums uz Rīgu.

» Lasīt vairāk

Intervija ar Elizabeti Čodari un Matildi Kolmu
Intervija ar Elizabeti Čodari un Matildi Kolmu

Par Elizabetes Čodares un Matildes Kolmas kalpošanu draudzē daudzi nemaz nenojauš. Viņas savus darbus dara klusi un neko neafišējot. Šoreiz – saruna par kalpošanu diakonijā, bet ne tikai, jo abas meitenes kalpo dažādās nozarēs.


Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā?

» Lasīt vairāk

Atbild bērni
Atbild bērni

Ja tu stiprini ģimeni, tu stiprini nāciju!

 

Atbild 3–4 gadus veci Svētdienas skolas bērni

Kurš jūsu ģimenē ir stiprākais? Kāpēc tu tā domā?

» Lasīt vairāk

Remonts turpinās
Remonts turpinās

Mēs pateicamies Dievam, ka jau pāris mēnešus notiek ar mūsu baznīcas energoefektivitātes uzlabošanu saistītais remonts. Šajā laikā mums visiem vajadzēja pierast pie telpu ierobežojumiem, zemākas gaisa temperatūras un dažreiz arī pie remonta putekļiem. Draudzes vārdā no sirds pateicamies par jūsu sapratni, lūgšanām un finansiālo atbalstu – tas šajā laikā draudzei ir ļoti nozīmīgi.

Šo mēnešu laikā ir sākti vairāki svarīgi projektā paredzētie darbi.

» Lasīt vairāk

Pārdomas
Pārdomas

Neviens īsts karalis nesaka: „Es esmu karalis. Jums mani jāklausa!” Īsta karaļa godu izdaudzina viņa tauta. Tāpat viņš paliek karalis arī tad, kad ir novilcis greznās drēbes, jo viņa gods slēpjas nevis drēbēs, bet nopelnos. Kristus savas zemes dzīves laikā bija kūtrs apliecināt: „Es esmu Dieva Dēls”. Par to liecināja Viņa darbi. Bet uz ko savu piederību balstām mēs? Vai ārējas zīmes – krustiņš kaklā, zivtiņa automašīnas aizmugurē vai pat mācītāja drēbes – būs liecība tam, ka esam patiesi ticīgi?

» Lasīt vairāk

Rīgas Jēzus draudzes finanses
Rīgas Jēzus draudzes finanses

Situācija 2018. gada sākumā

Ja esat regulārs „Jēzus Draudzes Dzīves” lasītājs, droši vien būsit ievērojis, ka pēdējā lapaspusē publicētajā ikmēneša ieņēmumu un izdevumu pārskatā biežāk lasām, ka izdevumi pārsniedz ienākumus. Diemžēl šāda situācija, ka izdevumi pārsniedz ienākumus, turpinās jau vairākus gadus. Draudzes valde ir samazinājusi izdevumus, jau vairākus gadus nav bijis iespējams paaugstināt darbinieku algas. Analizējot šīs situācijas cēloņus, jāsecina, ka tai ir vairāki iemesli:

1)    draudzes ienākumi jau vairākus gadus ir aptuveni vienā līmenī (150 000 EUR  gadā), bet, pieaugot dzīves dārdzībai Latvijā, nemitīgi pieaug arī izdevumi un, lai sabalansētu budžetu, ir jāsamazina izdevumu pozīcijas;

» Lasīt vairāk

Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.
Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.

Dievs mūs ir aicinājis netiekties pāri par sev nolikto. Viņš to dara ne tāpēc, ka būtu izdomājis kādas mākslīgas robežas, aiz kurām sākas „labāka dzīve”, kas paredzēta tikai dažiem. Viņš to dara ar vislielāko mīlestību, jo zina, ka mūsu spēju robeža ir labākā komforta zona laimīgai dzīvei. Tiekšanās pāri par to ievainos mūsu dzīvi.

Neapmierinātība ar sevi, savu izskatu, prāta spējām, finansiālo stāvokli, novērtējumu sabiedrībā cilvēku ieved dusmās un sarūgtinājumā. Šāds cilvēks sāk noniecināt citu izskatu, sāk kritizēt citu pārdomas un paveikto, sāk piesavināties finanses un dara to visu cerībā iegūt augstāku novērtējumu citu acīs.

» Lasīt vairāk

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Aicinājums

Aicinām jūs uzdot savu jautājumu mūsu draudzes mācītājiem, sūtot tos uz info@jezusdraudze.lv vai iesniedzot draudzes kancelejā! Interesantākos jautājumus kopā ar mācītāju atbildēm publicēsim turpmākajos „Jēzus Draudzes Dzīves” numuros un draudzes mājaslapā, www.jezusdraudze.lv.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv