jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Laulāto pāru vakars
Laulāto pāru vakars
Laulātie pāri aicināti ierasties uz pieturu diviem!
» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Māri Dozi
Lielā intervija ar Māri Dozi

MĀRIS DOZE ir viens no Jēzus draudzes pērminderiem, taču tikai retais zina, ka viņš strādājis kopā ar diviem Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapiem, studējis teoloģijas seminārā un ar nākamo sievu Vijolīti iepazinies pēc vietējo huligānu uzbrukuma mēģinājuma Krustpils baznīcas dārzā.

 

Jēzus draudzē vairums tevi pazīst kā pērminderi. Kāds ir tavs stāsts par ceļu pie Dieva?


» Lasīt vairāk

Pārdomas. Atgriešanās.
Pārdomas. Atgriešanās.

Jēzum sekoja tūkstošiem ļaužu. Divpadsmit no tiem bija Viņa paša izraudzītie tuvākie biedri. Šajās pārdomās esam aicināti tuvāk uzlūkot divus no viņiem – Jūdu Iskariotu un Sīmani Pēteri. Abiem Jēzus uzticējās. Jūdam Jēzus bija uzticējis glabāt visu naudu, kas mācekļiem bija, bet Pēterim Viņš bija sacījis: „Tu esi Pēteris (grieķiski: Πέτρος – akmens), un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu Debesu valstības atslēgas.” (Mt 16:18) Un abi Viņu pievīla. Naktī pirms Jēzus nāves abi grēkoja pret Viņu personiski. Jūda Iskariots nodeva Jēzu virspriesteriem. Sīmanis Pēteris noliedza savu piederību Viņam nevis vienu, bet pat trīs reizes. Kam gan der šādi grēcinieki? Vai tādiem vairs ir ceļš atpakaļ?

» Lasīt vairāk

Dzeja (Daina Upīte)
Dzeja (Daina Upīte)
Mans prieks

Kā mani priecē šī atmoda dabā
Ar sauli, ar dziesmām, ko putni nes.

» Lasīt vairāk

Lutera gada programma Jēzus draudzē
Lutera gada programma Jēzus draudzē

Kopš janvāra pēdējās svētdienas mūsu baznīcā ir kāds jaunums – karogs, kas vēsta par reformācijas 500. gadadienu. Ar viktorīnu un sadraudzību janvārī aizvadījām pirmo svētku pasākumu, savukārt februārī bija iespēja apmeklēt Līgas Cepurītes vadīto radošo darbnīcu „Mārtiņš un roze”. Līdz pat 31. oktobrim ik mēnesi Jēzus draudzē varēs dzirdēt lekcijas, piedalīties diskusijās un baudīt sadraudzību. Laipni gaidīti būsim gan mēs paši, gan arī mūsu draugi – būsim viesmīlīgi un atvērti!

26. martā pēc dievkalpojuma būs iespēja dzirdēt teoloģijas doktora Voldemāra Lauciņa lekciju „Rīga – reformācijas mazzināmais flagmanis: vēstures aspekti, ar kuriem mūsdienu Latvijas kristietis var lepoties”. 

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Smilgām
Lielā intervija ar Smilgām
Satikšanās, attiecības, laulība – šīs tēmas kristietībā vienmēr bijušas aktuālas un ļoti personiskas. Īpašs ir arī satikšanās stāsts, ko piedzīvoja Jēzus draudzes jauniešu un LEAF kalpotāja Elīna Smilga (agrāk Tauriņa) un viņas vīrs Edgars.

 

Kā jūs viens otru satikāt?

Elīna: Viss sākās festivālā „Īsta mīlestība gaida”, kas notika Valmierā. Es kalpoju Rīgas komandā, un Edgars Valmieras komandā.

Edgars: Redzējāmies plānošanas sapulcēs, festivālā un izvērtēšanas pasākumā, taču tuvāka komunikācija izveidojās pēc festivāla caur Facebook.

» Lasīt vairāk

Jautājums mācītājam
Jautājums mācītājam

Kādā apģērbā man būtu jānāk uz dievkalpojumu?


» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Atklājot reformācijas 500. jubilejas svinību gadu, uz sarunu esam aicinājuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu.

Kurš no reformatoriem uz jums ir atstājis vislielāko iespaidu?

Jānis Vanags: No reformatoru pulka man tuvāks un atbilstošāks ir nevis Mārtiņš Luters, bet Filips Melanhtons, viņš bija mierīgāks cilvēks. Luters bija dinamisks un impulsīvs, milzum daudz spēja sarakstīt; sev tādas īpašības nevaru piedēvēt. Filips Melanhtons daudz pūlējās, lai Baznīca nešķeltos. Viņš uzrakstīja Augsburgas ticības apliecības apoloģiju, lai novērstu šo šķiršanos. Taču no Lutera vienmēr sev atgādinu vārdus „Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā”. Pat tad, ja nākas piedzīvot pārbaudījumus un zaudējumus, mēs nedrīkstam kļūt neuzticīgi Dieva vārdam, un mūsu pienākums ir visās lietās meklēt atbildes Rakstos, kā arī savas Baznīcas tradīcijā, proti, teoloģiskajā mantojumā. Kad mums jāvada vai jāpieņem lēmumi, jāatceras, ka paši esam zem autoritātes – Dieva vārda autoritātes –, kā tas parādās Rakstos un mūsu luteriskajās apliecībās.

Ko jums nozīmē reformācijas 500. jubileja?

» Lasīt vairāk

Jēzus draudzes virsmācītājs
Saskaņā ar Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes mācītāja Erberta Bikšes lūgumu, draudzes padomes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga 2016. gada 9. decembra rīkojumu par Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes virsmācītāju ir iecelts mācītājs Jānis Cepurītis.

Apsveicam virsmācītāju ar jauno amatu un novēlam Dieva vadību un gudrību draudzes stiprināšanā un celšanā!
» Lasīt vairāk

Zinātnes un reliģijas attiecības
Zinātnes un reliģijas attiecības

Attīstoties zinātnei, pieaug cilvēces pašapziņa, it īpaši, balstoties uz savām spējām, izskaidrot un paredzēt dažādas norises apkārtējā pasaulē. Daudziem sabiedrības locekļiem, īpaši tiem, kuru zināšanas par lietu patieso stāvokli ir visai ierobežotas, sāk likties, ka cilvēks ir vai vismaz drīz kļūs visuvarens – pakļaus apkārtējo pasauli un izmainīs to tā, kā viņam pašam tas šķitīs par labu esam. Un, ja tā, tad atkrīt arī nepieciešamība pēc ticības Dievam. Tad var ar vieglu roku „atkratīties” no visa tā, ko šobrīd nevar izskaidrot, pasakot, ka ar laiku zinātne attīstīsies tik tālu, ka tā spēs izskaidrot visu vienīgi un tikai ar materiālajā pasaulē valdošajām likumībām.

Tā nonākam pie materiālisma kā pasaules uzskata, kas noliedz jebkādu garīgo spēku vai garīgās pasaules eksistenci, vai arī pie naturālisma, kas uzskata, ka visi spēki, kas darbojas apkārtējā pasaulē, darbojas kā akli dabas spēki un ka nekādi pārdabiski vai saprātīgi darbotiesspējīgi spēki neeksistē. Tomēr pamatojums šādam apgalvojumam ir visai apšaubāms: tiek apgalvots, ka īstā zinātne un īstie zinātnieki noliedz šādu spēku esamību kā tādu, kaut arī šis apgalvojums nebūt neatbilst patiesībai.


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Aicinājums

Aicinām jūs uzdot savu jautājumu mūsu draudzes mācītājiem, sūtot tos uz info@jezusdraudze.lv vai iesniedzot draudzes kancelejā! Interesantākos jautājumus kopā ar mācītāju atbildēm publicēsim turpmākajos „Jēzus Draudzes Dzīves” numuros un draudzes mājaslapā, www.jezusdraudze.lv.

» Lasīt vairāk
 
 
Jezusdraudze.lv