jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Draudzes kalendārs

„LATVIJA 100”

Gadiem ritot, Jēzus draudzē ir izveidojusies tradīcija sagatavot kalendāru. Ar lielu Dieva žēlastību šo tradīciju ir izdevies turpināt arī šogad.

Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes kalendārs 2018. gadam ir veltīts Latvijas simtgadei, ko visi esam aicināti svinēt nākamajā gadā. Citējot Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmā rakstīto, „Latvijas Republikas dibināšana 1918. gada 18. novembrī bija pagrieziena punkts, kas izgaismoja noteiktu politisko ideju un šo ideju īstenotāju izšķirošo lomu Latvijas valsts izveidē. Tas bija brīdis, kad tika izteikta latviešu nācijas valstsgriba un kad šī valstsgriba tika pārbaudīta Neatkarības kara laikā (1919–1920). [..] Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. [..] Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus.” Tie nav vienīgie programmā norādītie uzdevumi, bet tieši šos kalendāra veidotāji izvēlējās kā vadlīnijas 2018. gada kalendāra sagatavošanas procesā.

» Lasīt vairāk

No sirds uz sirdi
No sirds uz sirdi

Līdz ar Adventa laiku mūsu ikdienas notikumiem pievienojas vēl kas ļoti īpašs. Biežāk nekā citreiz domājam un runājam par Kristus bērniņu, par laiku, kad Viņš nāca pasaulē, un par prieku, jo mums ir dzimis Pestītājs. Ziemsvētkos mēs vēlamies cits citu iepriecināt, un to noteikti darīsim arī šogad. Mūsu draudzē jau daudzus gadus ir jauka tradīcija – visiem kopā sarūpēt senioriem dāvaniņas un, pievienojot tām draudzes apsveikumu, iepriecināt viņus Ziemsvētkos.


» Lasīt vairāk

Pasākumi 2017. gada decembrī
Pasākumi 2017. gada decembrī

Datums Laiks Pasākums
3. decembrī10:00Pirmās Adventes Dievkalpojums
10. decembrī10:00Otrās Adventes Dievkalpojums
17. decembrī10:00Trešās Adventes un Iesvētes Dievkalpojums
24. decembrī10:00Ceturtās Adventes Dievkalpojums
24. decembrī18:00Ziemsvētku svētvakara Dievkalpojums
25. decembrī10:00Ziemsvētku dienas Dievkalpojums
28. decembrī18:00Lūgšanu Dievkalpojums
30. decembrī17:00Draudzes eglīte
31. decembrī10:00Vecgada dienas Dievkalpojums
1. janvārī12:00Jaungada dienas Dievkalpojums
6. janvārī18:00Zvaigznes dienas Dievkalpojums
» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Ilonu Janci
Lielā intervija ar Ilonu Janci

Mūsu draudzes māsa Ilona Jance pavisam nesen pēc dievkalpojuma dalījās ar liecību par piedzīvotu fizisku dziedināšanu. Vēloties ar to stiprināt plašāku cilvēku loku, uzaicinājām Ilonu uz sarunu. Kā izrādās, arī ar slimību un nespēku Dievs mūs var vadīt pa saviem svētības ceļiem.

Kā jūs šodien jūtaties?

Lieliski, šodien braucu kopā ar Jēzu. Mazliet aizkavējos, jo baudīju skaisto dienu, un izgāju no mājas vēlāk, nekā plānots, tomēr viss beidzās ļoti labi. Parasti no Vecmīlgrāvja līdz centram pa 35 minūtēm atbraukt nevar, bet šodien tā notika.

» Lasīt vairāk

Adventa laika koncerti
Adventa laika koncerti

10. decembrī plkst. 16.00

Jau desmito gadu Latvijas Universitātes pūtēju orķestris otrajā Adventa svētdienā rīkos koncertu „Mūzika Adventa laikā”. Kopā ar orķestri koncertos vienmēr piedalās arī kori un solisti – vokālisti un instrumentālisti. 2016. gada Adventa koncertam Latvijas Universitātes pūtēju orķestris iestudēja un kopā ar koriem un solistiem atskaņoja lielās formas skaņdarbu – Kamila Sensānsa „Ziemassvētku oratoriju”. Klausītāju un pašu dalībnieku atsaucība pamudināja koncerta veidotājus meklēt Adventa laikam un koncerta norises vietai – baznīcai – atbilstošu lielās formas skaņdarbu arī šī gada koncertam. Šogad tiks atskaņota izcilā franču komponista Šarla Guno (Charles Gounod) Svētās Cecīlijas svinīgā mesa (Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile).

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Ludvigu Dombrovski
Lielā intervija ar Ludvigu Dombrovski
Kad gāju uz satikšanos ar Ludvigu Dombrovski, bijām tikušies tikai vienu reizi pēc dievkalpojuma, lai sarunātu intervijas vietu un laiku. Par Ludvigu nezināju gandrīz neko. Tikāmies kādā otrdienas pēcpusdienā mūsu baznīcas bibliotēkā, un sarunas laikā iepazinu patiesi atklātu un ļoti aktīvu draudzes vīru, kurš ticību izdzīvo caur savu dzīvi.


Bērnība

Ludvigs bija kara laika bērns, dzimis 1943. gada 6. janvārī Sēlijā. Bērnībā kristīts un iesvētīts. Pēckara laiks bija grūts, bet, kā jau bērnam, viņam nebija pilnīga priekšstata par notiekošo. Tēvs bija mežsargs, un tajos laikos šis darbs bija smags un bīstams.


» Lasīt vairāk

Arma Dei sezona
Arma Dei sezona
Nāc un slavē Dievu kopīgā dziesmā!
Slavēšanas vakari Arma Dei vadībā notiek katra mēneša pirmajā vai otrajā piektdienā plkst. 19:00.
» Lasīt vairāk

Rīta dievkalpojumi
Rīta dievkalpojumi
Laba ziņa visiem, kuriem rīta dievkalpojumi ar Svēto vakarēdienu ir gaidīts notikums pašā nedēļas vidū! Sākot ar nākamo trešdienu, 8. novembri, ierastajā laikā plkst. 07.30 tiekamies Torņa istabā. Šajā rīta dievkalpojumu ciklā tiksimies septiņās trešdienās līdz Ziemsvētkiem, lai kopīgi pārdomātu tik svarīgo Bībeles un ticības vārdu - piedzimšana. Septiņi rīta dievkalpojumi un septiņi piedzimšanas stāsti! Dievs katrā no šiem stāstiem ir ielicis lielu svētību, kuru kopīgi centīsimies pārdomāt un piedzīvot. Ieeja pa baznīcas centrālajām durvīm.
» Lasīt vairāk

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Solas (māc. E. Bikšes uzruna nometnē)
  
Mīļie draugi, mēs runājam un domājam par luteriskajā Baznīcā (bet ne tikai tajā) pazīstamajām „solām”. Sola Scriptura vienīgi Raksti, solus Christus vienīgi Kristus, sola gratia vienīgi žēlastībā, sola fide vienīgi ticībā, un pāri visam kā mūžīgas uzvaras karogs: soli Deo gloria – vienīgi Dievam gods!
» Lasīt vairāk

Pa Lutera pēdām
Pa Lutera pēdām
Mūsu draudzes diakonijas tradicionāli organizētā divu dienu vasaras ekskursija šogad bija daudz vērienīgāka, jo mums tika dāvāta vesela nedēļa, lai tās laikā plašāk iepazītu Vāciju. Šā brauciena galvenais moto bija iepazīties ar daļu no tām pilsētām, kurās savulaik dzīvoja, darbojās un sludināja Mārtiņš Luters. Kā labi zināms, šogad svinam reformācijas 500. gadadienu, un tas ir labs iemesls, lai pievērstu lielāku uzmanību reformācijas galvenajai personībai – Mārtiņam Luteram. Kopumā ar autobusu nobraucot 3000 km, pabijām ļoti daudzās vietās, kuras labprāt arī nosaukšu: Vitenberga, Eislēbene, Eizenaha, Vartburgas pils, Erfurte, Veimāra, Meisene, Drēzdene. Visas šīs pilsētas, katra ar mazliet citādu uzsvaru un nospiedumu, bija saistītas arī ar Lutera dzīvi.
» Lasīt vairāk

Koris
Koris
Jēzus draudzes koris uzsāk jaunu sezonu!
Pirmā kora nodarbība jau nākamo nedēļ, 21. augustā plkst. 18:30.
No septembra kora nodarbības notiek katru ceturtdienu, plkst. 19:30, neilgi pēc Dievkalpojuma. Mīļi gaidīts ikkatrs dziedot gribošs kalpotājs.
Slavēsim to Kungu kopā – vairākām dvēselēm izskanot kā vienai!

Kora diriģente
Alise Šalkovska
» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Kristīgā Baznīca laiku griežos

Gaidot reformācijas 500. gadadienu, ir derīgi ieskatīties Baznīcas vēsturē, tās attīstības gaitā. Kas tad īsti un kāpēc bija jāreformē? Kristietība ir pasaules lielākā reliģija – pie tās pieder gandrīz trešdaļa pasaules iedzīvotāju. Tā ir arī jauna reliģija; jaunāks ir tikai islāms. Kristietība jau sen ir sadalījusies dažādās konfesijās jeb baznīcās. Vārds „baznīca” var nozīmēt gan celtni, gan organizāciju, draudzi. Kristīgās mācības ziņā starp konfesijām ir nopietnas atšķirības; visām kopīga ir svētā lūgšana un Apustuļu ticības apliecība. Baznīcas attīstība būtu jāaplūko un jāvērtē saistībā ar tās vēsturisko un ģeogrāfisko fonu.


» Lasīt vairāk

Pārdomas. Atgriešanās.
Pārdomas. Atgriešanās.

Jēzum sekoja tūkstošiem ļaužu. Divpadsmit no tiem bija Viņa paša izraudzītie tuvākie biedri. Šajās pārdomās esam aicināti tuvāk uzlūkot divus no viņiem – Jūdu Iskariotu un Sīmani Pēteri. Abiem Jēzus uzticējās. Jūdam Jēzus bija uzticējis glabāt visu naudu, kas mācekļiem bija, bet Pēterim Viņš bija sacījis: „Tu esi Pēteris (grieķiski: Πέτρος – akmens), un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu Debesu valstības atslēgas.” (Mt 16:18) Un abi Viņu pievīla. Naktī pirms Jēzus nāves abi grēkoja pret Viņu personiski. Jūda Iskariots nodeva Jēzu virspriesteriem. Sīmanis Pēteris noliedza savu piederību Viņam nevis vienu, bet pat trīs reizes. Kam gan der šādi grēcinieki? Vai tādiem vairs ir ceļš atpakaļ?

» Lasīt vairāk

Dzeja (Daina Upīte)
Dzeja (Daina Upīte)
Mans prieks

Kā mani priecē šī atmoda dabā
Ar sauli, ar dziesmām, ko putni nes.

» Lasīt vairāk

Jautājums mācītājam
Jautājums mācītājam

Kādā apģērbā man būtu jānāk uz dievkalpojumu?


» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Lielā intervija ar Jāni Vanagu
Atklājot reformācijas 500. jubilejas svinību gadu, uz sarunu esam aicinājuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu.

Kurš no reformatoriem uz jums ir atstājis vislielāko iespaidu?

Jānis Vanags: No reformatoru pulka man tuvāks un atbilstošāks ir nevis Mārtiņš Luters, bet Filips Melanhtons, viņš bija mierīgāks cilvēks. Luters bija dinamisks un impulsīvs, milzum daudz spēja sarakstīt; sev tādas īpašības nevaru piedēvēt. Filips Melanhtons daudz pūlējās, lai Baznīca nešķeltos. Viņš uzrakstīja Augsburgas ticības apliecības apoloģiju, lai novērstu šo šķiršanos. Taču no Lutera vienmēr sev atgādinu vārdus „Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā”. Pat tad, ja nākas piedzīvot pārbaudījumus un zaudējumus, mēs nedrīkstam kļūt neuzticīgi Dieva vārdam, un mūsu pienākums ir visās lietās meklēt atbildes Rakstos, kā arī savas Baznīcas tradīcijā, proti, teoloģiskajā mantojumā. Kad mums jāvada vai jāpieņem lēmumi, jāatceras, ka paši esam zem autoritātes – Dieva vārda autoritātes –, kā tas parādās Rakstos un mūsu luteriskajās apliecībās.

Ko jums nozīmē reformācijas 500. jubileja?

» Lasīt vairāk

Jēzus draudzes virsmācītājs
Saskaņā ar Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes mācītāja Erberta Bikšes lūgumu, draudzes padomes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga 2016. gada 9. decembra rīkojumu par Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes virsmācītāju ir iecelts mācītājs Jānis Cepurītis.

Apsveicam virsmācītāju ar jauno amatu un novēlam Dieva vadību un gudrību draudzes stiprināšanā un celšanā!
» Lasīt vairāk

Zinātnes un reliģijas attiecības
Zinātnes un reliģijas attiecības

Attīstoties zinātnei, pieaug cilvēces pašapziņa, it īpaši, balstoties uz savām spējām, izskaidrot un paredzēt dažādas norises apkārtējā pasaulē. Daudziem sabiedrības locekļiem, īpaši tiem, kuru zināšanas par lietu patieso stāvokli ir visai ierobežotas, sāk likties, ka cilvēks ir vai vismaz drīz kļūs visuvarens – pakļaus apkārtējo pasauli un izmainīs to tā, kā viņam pašam tas šķitīs par labu esam. Un, ja tā, tad atkrīt arī nepieciešamība pēc ticības Dievam. Tad var ar vieglu roku „atkratīties” no visa tā, ko šobrīd nevar izskaidrot, pasakot, ka ar laiku zinātne attīstīsies tik tālu, ka tā spēs izskaidrot visu vienīgi un tikai ar materiālajā pasaulē valdošajām likumībām.

Tā nonākam pie materiālisma kā pasaules uzskata, kas noliedz jebkādu garīgo spēku vai garīgās pasaules eksistenci, vai arī pie naturālisma, kas uzskata, ka visi spēki, kas darbojas apkārtējā pasaulē, darbojas kā akli dabas spēki un ka nekādi pārdabiski vai saprātīgi darbotiesspējīgi spēki neeksistē. Tomēr pamatojums šādam apgalvojumam ir visai apšaubāms: tiek apgalvots, ka īstā zinātne un īstie zinātnieki noliedz šādu spēku esamību kā tādu, kaut arī šis apgalvojums nebūt neatbilst patiesībai.


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Aicinājums

Aicinām jūs uzdot savu jautājumu mūsu draudzes mācītājiem, sūtot tos uz info@jezusdraudze.lv vai iesniedzot draudzes kancelejā! Interesantākos jautājumus kopā ar mācītāju atbildēm publicēsim turpmākajos „Jēzus Draudzes Dzīves” numuros un draudzes mājaslapā, www.jezusdraudze.lv.

» Lasīt vairāk
 
 
Jezusdraudze.lv