Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:1) fasādes arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, t.sk. būvvēstures datu apsekošana un zondāžas fasādes detaļu un būvgaldniecības izstrādājumu sākotnējā krāsojuma noskaidrošanai;

2) fasādes shematiska uzmērījumu sagatavošana projekta vajadzībām;

3) fasādes vizuāla apsekošana, defektu apzināšana un kartēšana, fotofiksācija darbam nepieciešamā apjomā;

4) analīzes (2-3) cēlapmetuma paraugu sastāva noskaidrošanai;

5) ielas fasāžu restaurācijas daļas, t.sk. krāsojuma pases, sagatavošana;

6) paskaidrojuma raksta un specifikāciju izstrāde;

7) darbu apjomu un izmaksu aprēķins;

8) darbu organizācijas projekta izstrāde;

9) sējumu sagatavošana Projekta saskaņošanai VKPAI un Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

Realizējot projektu, draudze iegūs izstrādātu un saskaņotu namīpašuma fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehnisko projektu, uz kura pamata nākotnē varēs veikt fasādes atjaunošanas darbus.

No sirds pateicamies Dievam, ka arī praktiskās lietās Viņš dod izdošanos! 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv