Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Remonta aktualitātes
Remonta aktualitātes

„Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties. Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis. Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!” (Ps 28:7–9)

 

Ir pagājis kāds laiks kopš pēdējā ziņojuma par to, kā veicas ar mūsu baznīcas atjaunošanas darbiem. Atskatoties atpakaļ, varam tikai apliecināt 28. psalma 7. pantā teikto: „Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu.” Šī projekta laikā esam piedzīvojuši gan prieka pilnus brīžus, gan sarežģītus un grūtus pārbaudījumus, kad nekas cits neatliek kā nākt Dieva priekšā un lūgt, lai Viņš ir mūsu vairogs un palīgs ikkatrā turpmākajā solī un darbā. 

Pāri visam jau tagad varam pateikties, ka projekta gaitā ir paveikti šādi darbi:

-        pilna ēkas bēniņu pārseguma un kupola siltināšana ar dabai un cilvēkiem nekaitīgu un energoefektīvu materiālu;

-        pilna apkures sistēmas nomaiņa un uzlabošana – uzstādīts jauns pirolīzes biomasas apkures katls, jauna apkures cauruļu sistēma un jauni radiatori galvenās zāles labajā pusē; notīrīti un pareizi novietoti vecie radiatori, tiem uzstādīti atbalsta elementi; veikta visas sistēmas skalošana. Tas turpmāk nodrošinās vienmērīgāku baznīcas sildīšanu un ekonomiskāku siltumenerģijas patērēšanu;

-        logu un durvju blīvēšana un daļēja logu un durvju restaurācija, nodrošinot arī durvju aizvērējmehānismu;

-        iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu LED tipa apgaismojumu;

-        ārsienu drīvēšana un siltināšana ar pakulām, tā samazinot nekontrolējamu gaisa apmaiņu baznīcā;

-        ēkas energosertifikācijas dokumentu sagatavošana;

-        ēkas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana, t. sk. ēkas tehniskā apsekošana, atjaunošanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana Rīgas būvvaldē un Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē (bijušajā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā);

-        visu līdz šim veikto darbu būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana.

 

Tāpat veiksmīgas projekta vadības rezultātā ir paveikti šādi papildu darbi:

-        veikta kupola konstrukciju pastiprināšana – ēkas centrālās daļas (kupola) pamatelementu un konstrukciju atjaunošana un stiprināšana, t. sk. koka konstrukciju pastiprināšana, kas bija kritiski nepieciešama, lai nodrošinātu ne vien drošu ēkas turpmāko ekspluatāciju, bet arī lielāku energoefektivitāti;

-        izremontēts pagrabs – izveidota jauna grīda, izremontēti griesti un sienas;

-        ievietotas ugunsdrošas durvis uz pagraba telpu;

-        izveidots vējtveris uz bēniņu pirmo stāvu;

-        izkrāsota bibliotēkas telpa;

-        lielajā zālē izveidota koka grīda zem sānu soliem, lai nodrošinātu lielāku ēkas siltumnoturību, kā arī varētu veikt radiatoru uzstādīšanu un solu atvirzīšanu no ārējās sienas;

-        nosiltināts vācu gala vējtveris.

 

Tie, kas pēdējā mēneša laikā ir bijuši baznīcā, noteikti ir redzējuši lielās zāles pārvērtības, proti, ir uzstādītas sastatnes. Tā kā kupola konstrukciju pastiprināšana ir pabeigta, tagad var sākties kupola iekšējās apdares un antablementa restaurācijas darbi, līdz ar to pabeidzot vērienīgos ar energoefektivitāti saistītos būvdarbus mūsu baznīcā. Ļoti ceram, ka jau šī gada Ziemsvētkus varēsim svinēt zem skaista, restaurēta kupola.

 

Jau tagad sakām draudzei lielu paldies par sapratni un atbalstu šajā īpašajā laikā. Lūdzam arī turpmāk rūpīgi ievērot visas brīdinājuma zīmes un norobežojumus. Nekādā gadījumā nekāpiet uz izvietotajām pagaidu konstrukcijām un nepieļaujiet arī citu personu, īpaši bērnu, atrašanos uz tām!

 

Kaut arī reizēm mūsu dzīvē – arī baznīcas projekta gaitā – ir grūtības, Dieva vārds mūs māca, lai sirds paļaujas uz Viņu, jo palīdzība un izdošanās nāk no Viņa. Aicinām arī turpmāk lūgt, lai Dievs palīdz mūsu draudzei, īpaši šajā laikā, visos būvniecības darbos. Lūgsim, lai Dievs svētī ikkatru cilvēku un ikkatru darbu, kas tiek darīts mūsu baznīcā! Lūgsim, lai mēs paši un arī visa draudze vienmēr paliktu Dieva īpašums un lai Viņš nestu mūs uz Savām rokām mūžīgi.

 

Pēteris Bikše

 

      


    

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv