Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2019. gada 31. decembri – 773

Pieaugums:
Kristīti 25 bērni
Kristīti 3 pieaugušie
Iesvētīti – 14
Pārnākuši no citām draudzēm - 3
Atjaunojuši piederību draudzei – 12

Samazinājums:
Miruši – 7
Pārgājuši uz citu draudzi – 19
Kļuvuši neaktīvi - 46

Dievkalpojumi:
Notikuši 109 dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, Vārda dievkalpojumi – 0
Dievkalpojumi pansionātos – 9
Mājapmeklējumi ar Svēto Vakarēdienu 15
Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 30 cilvēki
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 220 cilvēki 
Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 320 cilvēki 

Juridiski reģistrētas laulības – 3
Laulības iesvētes - 0

Izglītojošas aktivitātes draudzē:
Notikušas 84 Bībeles stundas 
Notikušas 22 Māmiņu un Vīru grupu tikšanās 
Notikušas 8 Laulāto pāru tikšanās.

Draudzes nozares

Svētdienas skolu apmeklē 93 bērni (3-15 g.v.), darbojas 21 skolotājs
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 179
Jauniešu aktivitātes apmeklē ??, jauniešu tikšanās skaits gadā 39
Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes, Jauniešu darba vadītāju semināri, Jaungada balle, laivu brauciens, puišu pārgājiens, meiteņu vakars u.c.

Diakonijas darbs:
Draudze nodrošina telpas un apmaksā darbu diakonijas darba vadītājam un diviem darbiniekiem. Diakonijas darbā iesaistās brīvprātīgie, organizatoriski un saturiski līdzdarbojas citi algoti draudzes darbinieki (lietvede, saimniece, mācītājs, ērģelniece). Organizēts diakonijas darbs, atbalstīti cilvēki ieslodzījumu vietās, seniori, sociāli maznodrošināti cilvēki, bērni, daudzbērnu ģimenes.
Mēnesī palīdzību saņem ap 95 cilvēkiem. Tiek organizētas ārstu bezmaksas konsultācijasmēnesī ap 85 cilvēkiem, apmeklējumi slimnīcās ap 15 cilvēkiem gadā, mājas vizītes, mēnesī apkalpojot ap 80 cilvēku.

Draudzes mūzikas dzīve: 
- jauniešu koris 20 dalībnieki, vad. K. Pelše un H. Kalniņš
- bērnu korītis 15 dalībnieki, vad. A.Miķelsone
- stīgu, flautu ansamblis 10 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
- ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde:

2019. gadā notikušas 18 padomes/pārvaldes sēdes, 1 valdes sēde, 2 draudzes pilnsapulces.

2019. gada notikumi un pasākumi Jēzus draudzē:
•I. Jēkabsona lekcija "Dievbijība mājās. Ticības 5 soļi."
•Kora "Dzintars" uzstāšanās
•Draudzes aktīvistu tikšanās
•Jauniešu Lieldienu nakts pasākums
•Iesvētes dievkalpojumi
•Bībeles stunda svētdienas skolas skolotājiem
•TV dievkalpojums
•Misionāra Dennis Hilman viesošanās
•Draudzes senioru pasākums Rāmavas muižā
•Baznīcu nakts
•Kora "Vivera" uzstāšanās
•Ērģeļmūzikas koncerts
•Vasarsvētku orķestra uzstāšanās
•Kora koncerts (St. Paul Minnesota Presbiterāņu baznīca, ASV)
•Māmiņu nometne Mazirbes rekolekciju centrā
•Draudzes nometne "Lejastiezumos"
•Vīru nometne Mazirbes rekolekciju centrā
•Svētdienas skolas darba, jauniešu darba, Iesvētes mācību, LEAF kalpošanas jaunās sezonas uzsākšana
•Terry Hoese (ASV) lekcija
•Laulāto kurss Rāmavas muižā
•Diakonijas 25 gadu jubilejas konference un dievkalpojums
•Padomes un revidentu vēlēšanas
•Pasākums "Pāri plūstoša pateicība"
•Jaunās padomes ievešana
•Draudzes eglītes vakars "Piepildījums"
•Jauniešu Ziemassvētku balle Rāmavas muižā
•Ziemsvētku pasākums diakonijas centrā Roku rokā
•Svētdienas skolas Ziemsvētku pasākums


Paveiktie remonti:
•Siltumnoturības palielināšanas projekts
•Kupola restaurācija
•Logu un durvju restaurācija
•Sakristejas kāpņu remonts

Ārlietas:
Māsu draudzes ārzemēs:
- Unser Lieben Frauen Gemeinde – Brēmene, Vācija
- Bischofszell  draudze – Šveice
- Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija

Māsu draudzes Latvijā:
- Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.
- Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.
 
Jezusdraudze.lv