Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas RĪGAS JĒZUS DRAUDZE
Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67224123
Sūtīt e-pastu

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 10.00
Ceturtdienās plkst. 18.00

Mācītāji pieņem:

Reinis Bikše: TREŠDIENĀS no plkst. 10.00 līdz 13.00

Svētdienās un ceturtdienās pirms un pēc dievkalpojuma.
(šis ir laiks personiskām sarunām, dvēseļkopšanai, privātai grēksūdzei, amatdarbu pieteikšanai (kristības, iesvētības, laulības, izvadīšanas u.c.))

Reinis Bikše – tel. 26899309.   e-pasts: Sūtīt e-pastu
Intars Jonītis – e-pasts: Sūtīt e-pastuDraudzes padomes priekšsēdētājs: Daniēls Godiņš
Tel. 26772677
Draudzes kanceleja atvērta:
Otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
Svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
Tel. 67224123, Sūtīt e-pastu

Pērminderu vadītājs: Jānis Upītis
Tel. 26181948

Draudzes saimniece: Rute Bikše
Tel. 25959533

Vasaras nometnes vadītāja: Zane Bikše
Tel. 28363516

Svētdienas skolas vadītājs: Marta Bikše

Tel. 29273605

Jauniešu darba vadītājs: Evelīna Rumba
Tel. 29139933

Mūzikas dzīves vadītājs: Henrijs Kalniņš
Tel. (jāsaņem atļauja publicēšanai) 

Ērģelniece: Vita Kalnciema
Tel. 29224480


Māmiņu grupu vadītājas:
Edīte Lūse, tel. 29551294

Informācijas grupas vadītājs: Edgars Gertners
Tel. 26433326
 

Diakonijas darba vadītāja: Jolanta Cukure
Tel. 28377608, 67220084

Diakonijas darba laiki: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 10.00 līdz 16.00
Drēbju kameras darba laiki: otrdienās, ceturtdienās no 10.00 līdz 14.00

Ārstu konsultāciju vadītāja: Ilze Kolma
Tel. 29372676, 67210185

Ambulances darba laiki: pirmdienās no 13.00 līdz 16.00, otrdienās no 10.00 līdz 13.00, ceturtdienās no 14.00 līdz 17.00


Bērnudārza „Jēriņš” vadītāja Ilze Ikauniece
Tel. 67222698, 26720151


Jēzus draudzes īpašumu apsaimniekotāja SIA „Ceļš” vadītājs: Pēteris Bikše
Tel. 26605111Mājas lapas redaktore: Diāna Upīte
Sūtīt e-pastu

Seko savai draudzei arī sociālajos tīklos:
facebook.com/jezusdraudze

KONTS ikgadējiem ziedojumiem, mērķziedojumiem, ziedojumiem par laulībām, kristībām, u.c.:
Maksājot ikgadējo ziedojumu, maksājuma uzdevumā lūdzu norādīt: MĒRĶZIEDOJUMS SABIEDRISKĀ LABUMA DARBĪBAI

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas RĪGAS JĒZUS DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000084191
LV94RIKO0002013007985
Banka: Luminor Bank
Bankas kods: RIKOLV2X

Draudzei ir Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt nodokļu atlaides neatkarīgi no ziedojuma mērķa (ziedojumus var iekļaut savā ikgadējā ienākumu deklarācijā).

Ziedojumiem Ukrainai:
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas Jēzus draudze 
Reģ. Nr. 90000084191
LV56RIKO0002930340191
Banka:Luminor Bankl
Swift kods: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis - Ziedojums Ukrainas bēgļu atbalstam
 
Jezusdraudze.lv