Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2015. gada 31. decembri – 831

Pieaugums:
Kristīti 33 bērni
Kristīti 15 pieaugušie
Iesvētīti – 46
Pārnākuši no citām draudzēm - 7
Atjaunojuši piederību draudzei – 35

Samazinājums:
Miruši – 20
Pārgājuši uz citu draudzi – 11
Kļuvuši neaktīvi - 86

Dievkalpojumi:
Notikuši 110 dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, Vārda dievkalpojumi – 10
Dievkalpojumi pansionātos – 12
Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 50 cilvēki
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 310 cilvēki 
Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 450 cilvēki 

Juridiski reģistrētas laulības – 22
Laulības iesvētes - 2

Izglītojošas aktivitātes draudzē:
Notikušas 110 Bībeles stundas 
Notikušas 22 Māmiņu un Vīru grupu tikšanās 
Notikušas 2 Laulāto pāru tikšanās.

Draudzes nozares:
Svētdienas skolu apmeklē 125 bērni (3-15 g.v.), darbojas 25 skolotāji
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 179
Jauniešu aktivitātes apmeklē 50, jauniešu tikšanās skaits gadā 45
Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes, Jauniešu darba vadītāju semināri, Jaungada balle, laivu brauciens, puišu pārgājiens, meiteņu vakars u.c.

Diakonijas darbs:
Draudze nodrošina telpas un apmaksā darbu diakonijas darba vadītājam un vienam darbiniekam. Diakonijas darbā iesaistās ap 40 brīvprātīgie, organizatoriski un saturiski līdzdarbojas citi algoti draudzes darbinieki (lietvede, saimniece, mācītājs, ērģelniece). 20145. gadā nodrošināta plašas palīdzības programmas īstenošana – gada laikā notikuši 690 mājapmeklējumi (sarunas, slimnieku kopšana, dažāda veida palīdzības sniegšana gan pie vecajiem ļaudīm mājās, gan slimnīcā esot), izdalītas 450pārtikas pakas vecajiem ļaudīm, izdalītas 230 draudzes locekļu sarūpētās dāvanas Ziemassvētkos, izdalīti konservi ap 500 cilvēkiem, kā arī sniegta materiāla palīdzība Zilajam Krustam, Neretas pansionātam, Iļģuciema sieviešu cietumam, Varakļānu sociālajam dienestam, kā arī Tukuma, Kokneses un Varakļānu ev.lut. draudzēm. Izdalīti kruķi un invalīdu ratiņi 81 cilvēkam ar īpašām vajadzībām. 

Palīdzību lietota apģērba veidā saņēmuši 544 cilvēki (5665 kg). Organizēts brīvprātīgo darbs, apmeklējot apzinātos vecos un vientuļos cilvēkus mājās, slimnīcās un pansionātos. Iesaistot brīvprātīgos, organizēti transporta pakalpojumi maznodrošinātajiem, pamatā, lai nodrošinātu nokļūšanu pie ārsta, uz stacionāru un uz dievkalpojumiem. Izsniegta palīdzība 60 lauku draudžu cilvēkiem (pārtika, apģērbs u.c.). Organizēti kopīgi pasākumi vecākā gada gājuma un vientuļo cilvēku socializācijai – reizi nedēļā kafijas galds, reizi ceturksnī – kopīga dzimšanas dienu svinēšana, iesaistot draudzes mūziķus. Regulāri notikušas tikšanās ar ieslodzītajām Iļģuciema sieviešu cietumā. Sadarbībā ar draudzes svētdienas skolas brīvprātīgajiem organizēta dāvanu vākšana un nogādāšana Baldones bērnu pansionāta bērniem ar īpašām vajadzībām.

Draudzes mūzikas dzīve: 
- jauniešu koris 15 dalībnieki, vad. A. Ošleja.
- bērnu korītis 15 dalībnieki, vad. A.Miķelsone, A. Blūma
- stīgu, flautu ansamblis 8 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
- kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone
- ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde:

2015. gadā notikušas 4 padomes sēdes, 9 valdes sēdes, 2 draudzes pilnsapulce.

2015. gada notikumi un pasākumi Jēzus draudzē:
•L. Rozentāla lekcija “Modernā medicīna un garīgums”
•Brīvprātīgo kalpotāj un vadītāju apmācības
•Arma Dei pielūgsmes vakars
•TV dievkalpojums
•Bībeles stundu cikls trešdienās
•Koncerts bērnudārzā Jēriņš
•Padomes un nozaru vadītāju tikšanās par 3x tuvāk
•Vakariņas ar vāciešiem Rāmavas muižā
•Iesvētes dievkalpojums
•Talka dievnamā
•Draudzes pilnsapulce
•Lielā talka Rāmavas muižā
•Pirmslaulību sarunas 
•Svētdienas skolas 30 gadu jubileja
•Velobrauciens Rumbula-Ogre
•TV dievkalpojums
•Svētdienas skolas izlaiduma Rāmavas muižā
•Baznīcu nakts pasākums
•Desmitā māmiņu nometne Bugdangās
•Draudzes nometne Kurzemes pērlē – “1,2,3..viss sākas ar Vienu”
•Santa Cileviča stāsta par pieredzi Tanzānijā, mērķziedojumu kolekte
•Vīru izbraukums uz Mazirbi
•Arma Dei pielūgsmes vakars
•Svētdienas skolas darba, jauniešu darba, Iesvētes mācību, Alfa kursa, LEAF kalpošanas jaunās sezonas uzsākšana
•Piedalīšanās Nike Riga Run 
•Jaunās Dziesmu grāmatas atvēršanas svētki
•Mācītāja Jāņa Cepurīša ievešana amatā Jēzus draudzē
•Arma Dei pielūgsmes vakars
•Terry E.Hoese seminārs Rāmavas muižā “Konfliktu risināšana, turot mieru”
•Jauniešu vadītāja Klāva LIepkaula ievešana kalpošanā
•Koris viesojas Aizkrauklē
•Draudzes pilnsapulce
•Dievkalpojuma viesojas policistu koris no Vācijas
•Reiņa Bikšes ordinācijas dievkalpojums Rīgas Domā
•Leona Taivāna lekcija “Islams un kristietība”
•The Global Leadership summit
•Nozaru vadītāju tikšanās un Bībeles studija bērnudārzā Jēriņš
•Trīs jaunu pērminderu ievešana amatā
•TV dievkalpojums Mūžības svētdienā
•Pietura 2 - Laulāto vakariņas Ķīnā
•Pateicības pēcpusdiena (organizē diakonija)
•Goran Gora koncerts pirmajā Adventē
•Sākam dziedāt no jaunajām dziesmu grāmatām
•Arma Dei pielūgsmes vakars
•Alfa kursa izlaidums
•Kora koncerts “10 pateicības”
•Māmiņu Ziemsvētku balle Rāmavas muižā
•Dievkalpojumā viesojas koris Amenda
•Dievkalpojumā viesojas Talsu koris ar koncertu “Miers virs zemes”
•Iesvētes dievkalpojums
•Svētbrīdis bērnudārzā Jēriņš
•Viesošanās Baldones sociālās aprūpes namā
•Ziemsvētku pasākums diakonijas centrā Roku rokā
•Svētdienas skolas Ziemsvētku uzvedums “Kas ir šis bērns?”
•Draudzes eglīte, vada Ama Dei

Paveiktie remonti:
•Aizplēšu telpā starpkolonnu siju nomaiņa. Metāla margu uzstādīšana pie galvenajām baznīcas kāpnēm
•Griestu atjaunošana - dēļu griesti, kaļķa apmetuma ieklāšana, krāsošana ar kaļķa krāsu 
•Aizplēšu telpas sienu aizdrīvēšana ar pakulām, sienu slīpēšana, ciklēšana, tonēšana, krāsas noņemšana radiatoriem un siltumcaurulēm
•Siltinājums bēniņos virs aizplēšu telpas
•Pandusa projekta izgatavošana, saskaņošana, uzstādīšana pie galvenajām kāpnēm
•Pandusa vietas noslēdzošā apdare pēc uzstādīšanas: zemes izņemšana; oļu ieklāšana u.c.
•4 logu mazgāšana ( neaizsniedzamie logi) ar sastatnēm no iekšpuses un ārpuses
•Jauna bruģa seguma ieklāšana ¼ daļai ap baznīcu
•Velosipēdu novietnes projekta saskaņošana; vietas sagatavošana, velo statņu izgatavošana un uzstādīšana
•Grāmatu plaukta skiču izgatavošana, plaukta izgatavošana un uzstādīšana
•Galveno kāpņu restaurācijas projekta izveide, pieteikuma iesniegšna, saskaņošana
•Iesākta galveno kāpņu restaurācija
•Vācu gala akmens kāpņu tīrīšana

Ārlietas:
Māsu draudzes ārzemēs:
- Unser Lieben Frauen Gemeinde – Brēmene, Vācija
- Bischofszell  draudze – Šveice
- Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija

Māsu draudzes Latvijā, kuras atbalstījām ar ziedojumu ik mēnesi visa 2015. gada garumā:
- Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.
- Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.
 
Jezusdraudze.lv