Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2014. gada 31. decembri – 860

Pieaugums:
Kristīti 36 bērni
Kristīti 15 pieaugušie
Iesvētīti – 41
Pārnākuši no citām draudzēm - 11
Atjaunojuši piederību draudzei – 67

Samazinājums:
Miruši – 14
Pārgājuši uz citu draudzi – 5
Kļuvuši neaktīvi - 99

Dievkalpojumi:
Notikuši 88 dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, Vārda dievkalpojumi – 22
Dievkalpojumi pansionātos – 13
Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 60 cilvēki
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 320 cilvēki 
Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 430 cilvēki 

Juridiski reģistrētas laulības - 11

Izglītojošas aktivitātes draudzē:
Notikušas 120 Bībeles stundas 
Notikušas 20 Māmiņu un Vīru grupu tikšanās 
Notikušas 3 Laulāto pāru tikšanās.

Draudzes nozares:
Svētdienas skolu apmeklē 130 bērni (3-15 g.v.), darbojas 18 skolotāji
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 179
Jauniešu aktivitātes apmeklē 40, jauniešu tikšanās skaits gadā 40
Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes, Jauniešu darba vadītāju semināri, Jaungada balle, laivu brauciens, puišu pārgājiens, meiteņu vakars u.c.

Diakonijas darbs:
Draudze nodrošina telpas un apmaksā darbu diakonijas darba vadītājam un vienam darbiniekam. Diakonijas darbā iesaistās ap 60 brīvprātīgie, organizatoriski un saturiski līdzdarbojas citi algoti draudzes darbinieki (lietvede, saimniece, mācītājs, ērģelniece). 2014. gadā nodrošināta plašas palīdzības programmas īstenošana – gada laikā notikuši 690 mājapmeklējumi (sarunas, slimnieku kopšana, dažāda veida palīdzības sniegšana gan pie vecajiem ļaudīm mājās, gan slimnīcā esot), izdalītas 615 pārtikas pakas vecajiem ļaudīm, izdalītas 270 draudzes locekļu sarūpētās dāvanas Ziemassvētkos, izdalīti konservi ap 600 cilvēkiem, kā arī sniegta materiāla palīdzība Zilajam Krustam, Neretas pansionātam, Iļģuciema sieviešu cietumam, Varakļānu sociālajam dienestam, kā arī Tukuma, Kokneses un Varakļānu ev.lut. draudzēm. Izdalīti kruķi un invalīdu ratiņi 81 cilvēkam ar īpašām vajadzībām. 

Palīdzību lietota apģērba veidā saņēmuši 544 cilvēki (5665 kg). Organizēts brīvprātīgo darbs, apmeklējot apzinātos vecos un vientuļos cilvēkus mājās, slimnīcās un pansionātos. Iesaistot brīvprātīgos, organizēti transporta pakalpojumi maznodrošinātajiem, pamatā, lai nodrošinātu nokļūšanu pie ārsta, uz stacionāru un uz dievkalpojumiem. Izsniegta palīdzība 70 lauku draudžu cilvēkiem (pārtika, apģērbs u.c.). Organizēti kopīgi pasākumi vecākā gada gājuma un vientuļo cilvēku socializācijai – reizi nedēļā kafijas galds, reizi ceturksnī – kopīga dzimšanas dienu svinēšana, iesaistot draudzes mūziķus. Regulāri notikušas tikšanās ar ieslodzītajām Iļģuciema sieviešu cietumā. Sadarbībā ar draudzes svētdienas skolas brīvprātīgajiem organizēta dāvanu vākšana un nogādāšana Baldones bērnu pansionāta bērniem ar īpašām vajadzībām.

Draudzes mūzikas dzīve: 
- jauniešu koris 20 dalībnieki, vad. A. Ošleja
- bērnu korītis 12dalībnieki, vad. A.Miķelsone, A. Blūma
- stīgu, flautu ansamblis 8 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
- kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone
- ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde:
2014. gadā notikušas 7 padomes sēdes, 16 valdes sēdes, 1 draudzes pilnsapulce.

2014. gada notikumi un pasākumi Jēzus draudzē:
• Visa gada garumā – dievkalpojumos draudzes kalpošanas nozaru prezentācijas
•Alfa kurss, kurss Brīvība Kristū
•2 TV dievkalpojumi
•Draudzes eglīte „Brīvība”
•Slavēšanas vakari ar grupu Arma Dei
•Viesojas Vīlandes zvanu ansamblis
•Taize vakars un Taize jauniešu tikšanās Rīgā
•S. Cileviča stāsta par kalpošanu Tanzānijā
•Laulāto pāru vakariņas Tanzānijā, Anglijā, Igaunijā
•LEAF un Svētdienas skolas skolotāju tikšanās, Misijas konference
•Gata Līduma lekcija „Tradīcijas ģimenē”
•Talkas dievnamā, ap baznīcu, Rāmavas muižā
•Induļa Paiča lekcija „Kāda ir mana loma dzīvē? ”
•Baznīcu nakts
•Viesmīlības seminārs padomei Rāmavas muižā
•Velo brauciens pa Koknesi
•Vasaras nometne „Stāsts par Noasu”
•Draudzes darba izvērtēšana, fokusa grupas
•Piedalīšanās Nike Riga Run
•Finanšu seminārs
•Aizsākas tradīcija – Sadraudzības svētdienas pēc dievkalpojuma
•Bāreņu svētdienas atzīmēšana
•Piedalīšanās The Global Leadership Summit
•Kora Vox Animae koncerts
•Ziemassvētki Svētdienas skolā „Ceļā uz Betlēmi”
•Draudzes eglīte „Pateicība”, piedalās arī Māsu draudžu pārstāvji no Blīdenes un Lubānas draudzēm

Paveiktie remontdarbi
• Torņa siju remonts 6 metru garumā
•Telpā aiz ērģelēm – vecās krāsas noņemšana un šķirbu aizdrīvēšana ar pakulām, koka šķēpelēm
•Atvesta melnzeme ap baznīcu, iesēta zāle
•Vecā pandusa (invalīdu uzbrauktuves) nojaukšana
•Zaļo altārsegu izgatavošana
•Jaunas lustras iegāde kancelejā
•Dievnama zāles un kancelejas parketa grīdas slīpēšana, piesūcināšna ar eļļu, lakošana
•Darbs aizplēšu telpā – 4 griestu siju remonts – protezēšana, vienas daļas izgriešana un savilkšana ar 2 papildus sijām. Apmetuma un griestu daļas noņemšana un atjaunošana 20 m2 garumā
•Griestu lūkas uz bēniņiem izbūve, apdare, siltināšana
•Metāla margu uzstādīšana pie galvenajām baznīcas kāpnēm.


Ārlietas

Māsu draudzes ārzemēs:
- Unser Lieben Frauen Gemeinde– Brēmene, Vācija
- Bischofszell  draudze – Šveice
- Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija

Māsu draudzes Latvijā, kuras atbalstījām ar ziedojumu ik mēnesi visa 2014. gada garumā:
- Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.
- Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.
 
Jezusdraudze.lv