Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2010.gada 31.decembri – 965

Pieaugums:

Kristīti 47 bērni
Kristīti 31 pieaugušie
Iesvētīti – 81
Pārnākuši no citām draudzēm - 12
Atjaunojuši piederību draudzei –17

Samazinājums:

Miruši – 10
Pārgājuši uz citu draudzi – 3
Atskaitīti - 0
Kļuvuši neaktīvi -147

Draudzes dzīve:

Notikuši dievkalpojumi – 110, no tiem ar Svēto Vakarēdienu - 93, Vārda dievkalpojumi – 17
Bērnu/Ģimenes dievkalpojumi - 1
Dievkalpojumi pansionātos – 7

Mājapmeklējumi ar Sv. Vakarēdienu - 14

Svētbrīži pansionātos - 50
Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 60 cilvēki
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 400 cilvēki 
Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 550 cilvēki 

Juridiski reģistrētas laulības 8
Notikusi laulību iesvēte.

Izglītojošas aktivitātes draudzē:

Notikušas 236 Bībeles stundas 
Notikušas 20 Māmiņu grupas tikšanās 
Notikušas 20 ģimeņu tikšanās

Draudzes nozares:

Svētdienas skolu apmeklē 180 bērni (3-15 g.v.), darbojas 28 skolotāji
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 200
Jauniešu aktivitātes apmeklē 35, jauniešu tikšanās skaits gadā 50
Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes 2x, Jauniešu darba vadītāju semināri, Jaungada balle, svētbrīdis Celtniecības koledžai, talkas Rāmavas muižā, riteņbraucieni.

Diakonijā darbojas 50 cilvēki, diakonijas nozares: veco ļaužu pansionāts, izglītība, mājaprūpe, medicīnas aprūpe, sadraudzība

Saņēmuši palīdzību ap 750 cilvēku

Draudzē darbojas:  

* jauniešu koris 30 dalībnieki, vad. A. Āboliņš
* bērnu korītis 10 dalībnieki, vad. Z. Prēdele, I. Hendriksone
*bazūņu koris dalībnieki, vad. Igors Lūsis
*stīgu, flautu ansamblis 9 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
*kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone
*ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde:

Gadā notikušas 7 padomes sēdes, 13 valdes sēdes, 1 draudzes pilnsapulce

Svarīgākie notikumi draudzes dzīvē 2010. gadā:

*Piedalīšanās Cerības festivālā
*Ziemassvētku pasākums Baldones bērnu namā kopa ar Jēzus draudzes Svētdienas skolu
*Svētdienas skolas 25 gadu jubileja
*Evaņģēlistu H. Bietes un R. Otomera ievešana amatā, piedalās prāvests L. Rozentāls
*Draudzes padomes rekolekcijas - stratēģiskā plānošana Vecumniekos
*Draudzes ikgadējā eglīte
*Draudzes vasaras nometne Vānē "Juku dzirnavās"
*Drobakas ev.lut. baznīcas kora viesošanās
*Māmiņu nometne pie Usmas ezera (50 dalībnieces)

*Celtniecības koledžas svētbrīdis dievnamā
*Mācekļu skolas nodarbības (12 nodarbības pieaugšanai ticībā)

*2 x gadā Alfa kurss
*Vīru tikšanās ar lektoriem, visiem

Notikumi draudzes saimnieciskajā dzīvē 2010. gadā:

*Vienas kolonnas restaurācija dievnama zālē
*Kapiteļu restaurēšana dievnama ārpusē

*Dievnama zāles parketa atjaunošana
*3 altāra svečturu atjaunošana

*Altāra Vakarēdiena kausa restaurācija
*Saņemtas dāvanas no ASV Indianopolisas draudzes - grāmatas draudzes bibliotēkai un altārsegas.

Ārlietas:

Māsu draudzes ārzemēs:

* Unser Lieben Frauen Gemeinde– Brēmene, Vācija
* Bischofszell  draudze – Šveice
* Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija

Māsu draudzes Latvijā:

* Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.
* Vecauces ev.lut. draudze –Auce, Dobeles raj.
* Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.

 
Jezusdraudze.lv