Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2012.gada 31.decembri – 918


Pieaugums:

Kristīti 53 bērni

Kristīti 26 pieaugušie

Iesvētīti – 58

Pārnākuši no citām draudzēm - 17

Atjaunojuši piederību draudzei – 49


Samazinājums:

Miruši – 11

Pārgājuši uz citu draudzi – 9

Kļuvuši neaktīvi - 112


Draudzes dzīve:

Notikuši 95 dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu - 91, Vārda dievkalpojumi – 14

Bērnu/Ģimenes dievkalpojumi - 1

Dievkalpojumi pansionātos – 11

Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 60 cilvēki

Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 340 cilvēki 

Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 500 cilvēki 

Juridiski reģistrētas laulības - 20


Izglītojošas aktivitātes draudzē:

Notikušas 120 Bībeles stundas 

Notikušas 25 Māmiņu un Vīru grupu tikšanās 

Notikušas 3 Laulāto pāru tikšanās.


Draudzes nozares:

Svētdienas skolu apmeklē 110 bērni (3-15 g.v.), darbojas 20 skolotāji

Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 180

Jauniešu aktivitātes apmeklē 50, jauniešu tikšanās skaits gadā 30

Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes 2x, Jauniešu darba vadītāju semināri 4x, Jaungada balle, laivu brauciens u.c.

Diakonijā darbojas 50 cilvēki, diakonijas nozares: veco ļaužu pansionāts, izglītība, mājaprūpe, medicīnas aprūpe, sadraudzība.

Saņēmuši palīdzību ap 900 cilvēku


Draudzes mūzikas dzīve: 

- jauniešu koris 18 dalībnieki, vad. A. Ošleja.

- bērnu korītis 10 dalībnieki, vad. A.Miķelsone, A. Blūma

- stīgu, flautu ansamblis 9 dalībnieki, vad. V. Kalnciema

- kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone

- ērģelniece V. Kalnciema


Draudzes pārvalde:

2012. gadā notikušas 8 padomes sēdes, valdes sēdes, 1 draudzes pilnsapulces.


Svarīgākie notikumi draudzē 2012. gadā:

08.01. dievkalpojumā muzicēja Baldones bērnu nama bērniņi

15.01. un 25.11. – TV dievkalpojumi

Notika sarunu cikls par Sekošanu Kristum

Notika 3 „Pietura 2” jeb Laulāto tikšanās, kur simboliski viesojāmies Brazīlijā, ASV un Francijā

25.03. Padomes un revidentu vēlēšanas

31.03. atvadījāmies no mācītāja Viestura Pavasara

Notika 2 talkas Rāmavas muižā

Katru mēnesi – Lūgšanu dievkalpojumi

09.-10.06. Notika Baltijas Jauniešu festivāls, kur piedalījās draudzes koris un daudz draudzes aktīvistu

29.07.-03.08. – draudzes nometne Pērle „Dzintarkrastā”

Augustā notika palīgmācītāja Kārļa Irbes ordinācija Rīgas Domā

15.09. – Bībeles svētki Vērmanes parkā

Sākas kurss „Brīvība Kristū”

Dažādu koru viesošanās - no Diseldorfas, koris Skaņupe, Talsu vīru koris, Biedrības nama koris Austrums, senās mūzikas koncerts, 

11.11. – Tanzānijas vakars, kur Santa Cileviča dalās par piedzīvoto gadu Āfrikā, kalpojot

Ērģeļu restaurācija un divi ērģeļmūzikas ieraksti, kas, ja Dievs tā gribēs, piedzīvos izdošanu CD formātā

Ziemassvētku uzvedums „Pazudušais dēls”.


Ārlietas:

Māsu draudzes ārzemēs:

- Unser Lieben Frauen Gemeinde– Brēmene, Vācija

- Bischofszell  draudze – Šveice

- Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija


Māsu draudzes Latvijā:

- Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.

- Vecauces ev.lut. draudze –Auce, Dobeles raj.

- Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.

 
Jezusdraudze.lv