Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >


- 2007. gada 31. decembrī Jēzus draudzē bija 1095 pilntiesīgi draudzes locekļi.
- Tika iesvētīti 75 jaunie draudzes locekļi.
- Tika kristīti 88 bērni un pieaugušie.
- Pagājušajā gadā draudzē iestājās 6 draudzes locekļi, kas vai nu pārnāca no citām draudzēm vai atjaunoja savu piederību Jēzus draudzei.
- 2007. gadā Jēzus draudzē reģistrētas 23 laulības.
- 2007. gadā tika atskaitīti 10 draudzes locekļi, kas nebija maksājuši savu draudzes locekļa nodevu vairāk kā 2 gadus, 8 draudzes locekļi pārgājuši uz citu draudzi, bet 3 - pārgājuši citā konfesijā.
- Miruši 9 draudzes locekļi.
- Svētdienas dievkalpojumus apmeklē vidēji 350 cilvēki, vidējais dievgaldnieku skaits svētdienā – 250.
- Svētdienas skolu apmeklē ap 180 bērnu.
- Jauniešu vakarus apmeklē ap 40-50 jauniešu.
- 2007. gadā sagatavotas 3 iesvētāmo grupas, Nodarbības vada mācītāji Erberts Bikše un Ģirts Prāmnieks
- 2007. gadā notikuši 113  dievkalpojumi, 1 dievkalpojums bērniem (Ziemassvētku uzvedums).


Svarīgākie notikumi 2007. gadā draudzes garīgajā dzīvē:

- Bukleta „Jēzus baznīca Rīgā” atvēršanas svētki
- Draudzes vasaras nometne „Mežrozēs”
- Draudzes kalendāra „Pārsteidzošā Jēzus baznīca” izdošana
- Lūgšanu un pateicības dievkalpojumi 1x mēnesī
- Ziemassvētku uzvedums ģimenēm
- Svētdienas skolas darbs Misijas centrā Rāmavas muižā
- Sadarbība ar Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekciju
- Iesākts Jēzus baznīcas Apgaismojuma projekts
 

Svarīgākie notikumi 2007. gadā draudzes saimnieciskajā dzīvē:

1. Solu restaurācijas pabeigšana
2. A-fasādes restaurācijas pabeigšana
3. Torņa jumta nomaiņa
4. Zvana torņa terases restaurācija
5. Kapiteļu restaurācija
6. A-daļas baznīcas iekštelpu remonts, jaunu sanmezglu izveide
7. Audio iekārtas un apskaņošanas sistēmas nomaiņa, jauna pults, tumbas, mikrofoni, projektors.

 
Jezusdraudze.lv