Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >


Mēs esam tik dažādas, bet reizēm ir līdzīgas vajadzības. Mums ir, par ko runāt. Varam viena otru atbalstīt. Aizlūdzam par to, kas mums ir svarīgs. Mums ir svarīga sadraudzība ar Kristu un savā starpā. Mums ir ļoti mīļas mūsu ģimenes un ir nepieciešams laiks, kad varam būt sadraudzībā. Pārrunāt garīgas un praktiskas tēmas, un kopā lūgt.
Māmiņu grupai ir jau vairāk nekā 20 gadu, un tā darbojas Rīgā, Jēzus draudzes paspārnē . Varbūt arī tavā draudzē vai pilsētā ir māmiņas, kas vēlas pārņemt šo vērtīgo pieredzi un atbalstīt viena otru mīlestībā, kristīgā sadraudzībā, un aizlūgšanās? Sazinies ar mums - mēs esam pārliecinājušās par svētībām, ko tā dod gan māmiņām, gan viņu ģimenēm un draudzei.

Māmiņu grupa šodien

Lai arī māmiņu grupa pastāv jau daudzus gadus, pamatideja, noteikumi un tikšanās programma pamatos nav mainījusies. Mūsu vidū ir arī dažas māmiņas no citām kristīgām konfesijām, taču šīs atšķirības nekad nav traucējušas - tieši otrādi, tās palīdzējušas paplašināt redzesloku.

Jau no pirmsākumiem māmiņu grupai ir savi principi jeb noteikumi:

* Konfidencialitāte. Tas, kas tiek runāts šeit, paliek starp mums. Tādējādi mēs viena otrai varam uzticēt ļoti personīgas lietas.

* Atklātība. Lai mēs aizlūgtu par kādas māmiņas konkrētām vajadzībām, tad šai vajadzībai jābūt konkrētai, tā atklāti jāizstāsta. Mēs varam viena otrai palīdzēt ne tikai ar aizlūgšanu, bet arī ar padomu, iedrošinājumu vai liecību par pašas pieredzi līdzīgā situācijā.

* Lojalitāte. Kas interesē vienu no mums, interesē mūs visas. Mēs tiešām esam līdzīgā situācijā, mums ir daudz kopīgu aktuālu jautājumu, un mēs esam sadraudzībā. Šis princips ļoti palīdz tēmas izvēlē - un tēmas tik tiešām izveidojas ļoti interesantas un noderīgas visām.

Vairāk par mums variet atrast mājaslapā: http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

 
Jezusdraudze.lv