jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Koris

Jēzus draudzes koris uzsāk jaunu sezonu!Pirmā kora nodarbība jau nākamo nedēļ, 21. augustā plkst. 18:30.No septembra kora nodarbības notiek katru ceturtdienu, plkst. 19:30, neilgi pēc Dievkalpojuma. Mīļi gaidīts ikkatrs dziedot gribošs kalpotājs.Slavēsim t... Lasīt vairāk >

Lielā intervija ar Laimdotu Kalnu

Kad LAIMDOTAI KALNAI teicu, ka intervijā runāsim par Bībeli un Dieva vārda studēšanu, viņa uzreiz izsaucās: „„Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem” (Ps 119:105) – šis pants ir mans vadonis visos manos ceļos!” Par to arī runājām – par Dieva ... Lasīt vairāk >

Vasaras nometne Luterdienas Silmačos

2017. gadā svinam reformācijas piecsimto gadskārtu.Tāpēc vēlamies izmantot šo jubilejas gadu, lai ar pateicību skatītos uz to, kas esam un uz ko Jēzū Kristū tiekam aicināti,vai arī no jauna iepazītu un sev atklātu reformācijas notikumus. Šī gada nometnes tēma ... Lasīt vairāk >

 

Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties.
M. Luters

„Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties,” – tā reiz sacījis Dr. Mārtiņš Luters. Bībeli viņš salīdzina ar vīnadārzu, kurā esam aicināti strādāt un darboties. Ja kāds ierīko vīnadārzu, tad taču tādēļ, lai kādudien gūtu augļus. Lai ražu iegūtu, nepietiks ar to, ka šad un tad atnāksim paskatīties uz dārzu no malas. Dārzā ir jāieiet, līdzi ņemot darbarīkus, un ir regulāri jāstrādā. Tikai tā var cerēt uz labu ražu. Dārzs nav parks, kur vienkārši pastaigāties, baudot ainavu, un pat parkā kādam ir čakli jāstrādā, lai parks saglabātu savu pievilcību un būtu baudāms. Bībele ir kā dārzs, kura augļi mums jābauda, jo tajos ir mūsu mūžīgā izglābšana un dzīvība. No šī dārza augļiem mums jādod tālāk arī citiem, lai, sajutuši augļu saldmi, arī viņi saprastu, ka ir ielūgti Bībeles dārzā.

Lai baudītu labumu no Bībeles vīnadārza, dažas lietas ir patiesi svarīgas. Vispirms, Bībelē ir jāieiet. Tas nozīmē, ka nepietiek ar to, ka šad un tad uzmetam acis plauktā gulošajai Bībelei, – Bībele ir jāatver un ir jāsāk to lasīt. Tā tad arī ir mūsu ieiešana Bībeles dārzā. Tam vajadzēs veltīt laiku – dārzu nevar iekopt dažās minūtēs. Lai iegūtu Dieva sagatavoto labumu, Bībeles lasīšanai būs jāvelta pietiekami daudz laika, turklāt regulāri. Lai pareizi izprastu to, ko Dievs saka, ko Viņš dod, Bībele būs jāstudē, tajā būs jāiedziļinās – būs jārok dziļāk. Šī dziļākrakšana patiesi vada pretī lielākai auglībai.

Lai darbu varētu paveikt labi, ir vajadzīgi darbarīki – īstie, atbilstošie. Bībeles dārzā varētu palīdzēt tādi darbarīki kā Bībeles konkordance, Bībeles vārdnīca, uzticami Bībeles grāmatu komentāri. Jā, ir svarīgi Bībeli ne tikai lasīt, bet arī pareizi saprast, lai pēc tam Dieva vārdā teikto pareizi varētu pielietot dzīvē. Dr. Mārtiņš Luters Bībeles vīnadārzā bija īsts darbarūķis. Viņš Bībeli tulkoja tautas valodā, un bija tik svarīgi, lai katrs Bībelē rakstītais vārds būtu precīzs un uzticams, pareizi uztverams un saprotams. M. Luters bija iepazinies ar daudzu sava laika izcilāko teologu Bībeles tekstu komentāriem. Uz galda līdzās viņam bija Vecās un Jaunās Derības teksti oriģinālvalodās – ebreju un grieķu valodā. Viņa mērķis bija iegūt labākos, pilnīgākos augļus no Bībeles, no Dieva vārda, augļus, kas patiesi ir uzticami un nes sevī pestīšanu. Mēs varam teikt: „Pateicība Dievam!” – Mārtiņš Luters šos Dieva vārda augļus, kas sniedz pārliecību par mūžīgu izglābšanu, sev atrada, turklāt viņā bija liela dedzība arī citiem rādīt un mācīt, kā Dieva vārdu lietot pareizi – tā, ka tiek iegūta svētība, ne posts. Jā, Dieva vārdu var lietot arī sev un citiem par postu, ja to izrauj no konteksta un interpretē, savu kārību, iegribu vadīti. Savulaik daudzos jautājumos tas bija Romas katoļu Baznīcas posts, un, par nožēlu, tas kristietībā sastopams arī mūsdienās.

Lai gūtu augļus no Dieva vārda, ar to ir jādarbojas, taču interesanti – sākot ar to darboties, izrādās, ka lielāko darbu – sirds un dzīves pārvēršanu svētībā un auglībā – paveic pats Dieva vārds. Jūs nekur neatradīsiet, ka, piemēram, Mārtiņš Luters būtu lielījies ar to, cik daudz viņš paveicis, nopūloties Bībeles vīnadārzā, bet jūs atradīsiet daudz viņa liecību, ka Dieva vārds ir paveicis visu viņā un tad caur viņu – citos. Un tā patiesi ir – kad darbojamies Bībeles dārzā, visu īsto un lielo darbu mūsos paveic Dieva vārds.

Bībelē lasām, ka Dieva vārds ir kā sēkla, kas krīt mūsu sirdī, iesakņojas, aug un nes bagātīgus augļus mūžīgai dzīvei. Dievs caur savu vārdu strādā un nopūlas pie mums. Ja Viņš to nedarītu, visi mūsu pašu pūliņi nenozīmētu neko. Vai Dieva darbs pie mums izdosies? Pravieša Jesajas grāmatā lasām: „Jo, kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtījis.” (Jes 55:10, 11)

Redzi, tev jādarbojas Bībeles vīnadārzā un Dievs caur savu vārdu darīs pie tevis savu svētījošo darbu. Viņa darbs nekad nebūs veltīgs. Kristus kā Dieva pilnīgākais, visu piepildošais Vārds cilvēcei neatgriežas godībā bez ieguvuma. Viņš ņem līdzi arī tevi.
Pateicībā, esot kopā ar daudziem citiem Bībeles vīnadārzā,
mācītājs Erberts
 
 
Jezusdraudze.lv