Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Mīļie draudzes locekļi,

Sadraudzības dienās tiksimies nedaudz citādākā formātā nekā sākotnēji bijām plānojuši, lai izpildītu visus valstī noteikto ierobežojumus un nosacījumus.

Tādēļ, aicinām jūs uz sadraudzības dienām, kas notiks divās dienās 31.jūlijā un 1.augustā*. 31.jūlijā būsim kopā Rīgas Doma baznīcas dārzā, kur dienas garumā notiks lekcijas, aktivitātes bērniem, diskusijas, sadraudzība un kopīga slavēšana. 1. augustā nāksim kopā svētdienas dievkalpojumā kā arī atsevišķā jauniešu dievkalpojumā. Mūsu sadraudzība turpināsies Doles salā Daugavas muzejā, kur varēsim baudīt pēcpusdienu muzikālā gaisotnē.


*uz šo abu dienu pasākumiem lūgums ierasties ar valstī noteiktajiem Covid-19 sertifikātiem vai negatīviem Covid-19 testiem.
(informējam, ka Covid-19 testu līdz 01.08.2021 var veikt bez maksas)

Sadraudzības dienas ievadīs nedēļas dievkalpojums 29.jūlijā un sadraudzība turpināsies visu augustu, kad tiksimies kopīgos tematiskos dievkalpojumos ceturtdienās un svētdienās, kā arī dosimies pārgājienos. 


Programma augustā:
 
Jezusdraudze.lv