Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >


Reģistrēto draudzes Iocekļu skaits uz 2008.gada 31.decembri1170
Pārgājuši uz citu draudzi - 7
Pārgājuši uz citām konfesijām - 1
lesvētīti - 78                                                   
Atskaitīti - 0
Miruši - 14           
Pārnākuši no citām draudzēm - 14
Pārnākuši no citām konfesijām - 1
Atjaunojuši piederību draudzei - 4
Kristīti - 54 bērni
Kristīti - 31 pieaugušie                                                                                      

Draudzes dzīve

2008.gadā notikuši dievkalpojumi  111 no tiem ar Svēto Vakarēdienu - 96, dievkalpojumi bērniem - 3
1. Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 50 cilvēki

2. Vidējais dievgaldnieku skaits svētdienas dievkalpojumā 220 cilvēki

3. Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 400 cilvēki

4. Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 700 cilvēki

5. 2008.gadā juridiski reģistrētas laulības 16

6. 2008.gadā notikusi 1 laulību iesvēte.

Iesvētes mācības

2008.gadā sagatavotas: 3 iesvētāmo grupas, nodarbību skaits 11, sagatavoti
individuāli 6

Izglītojošas aktivitātes draudzē

2008. gadā notikušas 173 Bībeles stundas
2008. gadā notikusi 1 Vīru tikšanās, tēma „Būt vīram pēc Dieva prāta”, vada- Hansjorgs Baldingers
2008. gadā notikušas 20 Māmiņu grupas tikšanās
2008. gadā notikušas 4 Jauno ģimeņu tikšanās

Draudzes nozares

Svētdienas skolu apmeklē 138 bērni (3-15 g.v.), darbojas 22 skolotāji
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 220
Jauniešu aktivitātes apmeklē 52, jauniešu tikšanās skaits gadā 55

Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes 2x, Jauniešu darba vadītāju semināri 4x, Jaungada balle, Reformācijas svētbrīža organizēšana, svētbrīdis Celtniecības koledžai, talkas Rāmavas muižā, laivu braucieni, riteņbraucieni.

Diakonijā darbojas 45 cilvēki, diakonijas nozares: veco ļaužu pansionāts, izglītība, mājaprūpe, medicīnas aprūpe, sadraudzība (sk.pielikumu Nr. 4.) Cik cilvēki saņēmuši palīdzību: 700

Draudzē darbojas:  

* jauniešu koris 32 dalībnieki, vad. A. Āboliņš
* bērnu korītis 15 dalībnieki, vad. A. Miķelsone, Z. Prēdele, I. Hendriksone
*bazūņu koris 7 dalībnieki, vad. Igors Lūsis
*stīgu, flautu ansamblis 9 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
*kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone
*ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde

Gadā notikušas 5 padomes sēdes. Gadā notikušas 9 valdes sēdes.

Svarīgākie notikumi jūsu draudzē šajā gadā

Draudzes garīgajā dzīvē:           
*370 gadu draudzes jubilejas nedēļa
*Draudzes vasaras nometne „Lejastiezumos”
*Draudzes kalendāra „Kāpnes. Ceļš uz apsolījumiem...” izdošana
*Lūgšanu un pateicības dievkalpojumi 1x mēnesī
* Ziemassvētku uzvedums ģimenēm „Bez piecām divpadsmit”
*Svētdienas skolas darbs misijas centrā Rāmavas muižā
* Sadarbība ar Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas Latgales priekšpilsētas Izpilddirekciju,
* Turpinās Jēzus baznīcas Apgaismojuma projekts.

Saimnieciskajā dzīvē:       
*Galdu restaurācija
*Torņa kolonu kapiteļu restaurācija
*Mikrofoni iegāde
*Turpinās baznīcas restaurācija no ārpuses
*A-fasādes iekšējo logu restaurācija
*Piecu iekšdurvju restaurācija
*Uzsākts ērģeļu restaurācijas projekts

Ārlietas

Ziņas par māsu draudzēm ārzemēs:

* Unser Lieben Frauen Gemeinde– Brēmene, Vācija
* Bischofszell  draudze – Šveice
* Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija,

Ziņas par māsu draudzēm Latvijā:

* Blīdenes ev.lut. draudze – Latvija, Saldus raj.
* Vecauces ev.lut. draudze – Latvija, Auce, Dobeles raj.
* Lubānas ev.lut. draudze – Latvija, Madonas raj.

 
Jezusdraudze.lv