Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2013.gada 31.decembri – 859

Pieaugums:
Kristīti 38 bērni
Kristīti 20 pieaugušie
Iesvētīti – 48
Pārnākuši no citām draudzēm - 9
Atjaunojuši piederību draudzei – 52

Samazinājums:
Miruši – 16
Pārgājuši uz citu draudzi – 1
Kļuvuši neaktīvi - 150

Draudzes dzīve:
Notikuši 111 dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, Vārda dievkalpojumi – 13
Bērnu/Ģimenes dievkalpojumi - 1
Dievkalpojumi pansionātos – 12
Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 60 cilvēki
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 330 cilvēki 
Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 450 cilvēki 

Juridiski reģistrētas laulības - 12

Izglītojošas aktivitātes draudzē:
Notikušas 110 Bībeles stundas 
Notikušas 15 Māmiņu un Vīru grupu tikšanās 
Notikušas 3 Laulāto pāru tikšanās.

Draudzes nozares:
Svētdienas skolu apmeklē 120 bērni (3-15 g.v.), darbojas 18 skolotāji
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 175
Jauniešu aktivitātes apmeklē 45, jauniešu tikšanās skaits gadā 40
Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes, Jauniešu darba vadītāju semināri, Jaungada balle, laivu brauciens, puišu pārgājiens, meiteņu vakars u.c.

Diakonijā darbojas 60 cilvēki, diakonijas nozares: veco ļaužu pansionāts, izglītība, mājaprūpe, medicīnas aprūpe, sadraudzība.

Saņēmuši palīdzību ap 1100 cilvēku

Draudzes mūzikas dzīve: 
- jauniešu koris 16 dalībnieki, vad. A. Ošleja.
- bērnu korītis 10 dalībnieki, vad. A.Miķelsone, A. Blūma
- stīgu, flautu ansamblis 9 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
- kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone
- ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde:

2013. gadā notikušas 4 padomes sēdes, 4 valdes sēdes, 1 draudzes pilnsapulce.

2013. gada notikumi un pasākumi Jēzus draudzē
• Draudzes eglīte „Laiks”
• Induļa Paiča lekcija „Grēksūdze”
• Laulāto pāru vakariņas Zviedrijā
• Slavas un pielūgsmes vakars „Satikšanas februārī”
• Trīs TV dievkalpojums
• Kursi - „Brīvība Kristū” un „Alfa kurss”
• Seminārs „Bībeles lasīšana no burta līdz garam”, vada Jānis Bitāns
• Koncerts „Ne-parastais”
• Koris un mācītājs viesojas Tallinā Sv. Gara draudzē
• Laulāto pāru vakariņas Portugālē
• Diakonijas akcija „Dienišķā maize”
• Bībeles stundas senjoriem
• 41 draudzes aktīvists piedalās Baznīcas dienās Hamburgā
• Debesbraukšanas dievkalpojums kopā ar vācu draudzi. Piedalās koris no Stokholmas
• Draudze piedalās Muzeju naktī
• Kurss „Sarunas par Kristus klātbūtni”
• Svētdienas skolas izlaidums
• LEAF misijas darbs
• ASV Concordia University kora koncerts
• Viļa Kolma lekcija „Dievkalpojuma izpratne”
• Viesošanās Blīdenes draudzē 
• Ekskursija uz Igauniju
• LELB Sinode
• Draudzes nometne Kalna sprediķis 258,9 m augstumā
• Māmiņu nometne Bugdangās
• Piedalīšanās Nike Riga Run (37 sportisti no JD)
• Rekolekcijas diakonijas darbiniekiem Mazirbē
• Padomes rekolekcijas Mazirbē
• A.Bites lekcija „Bībele un zinātne” 
• Svētdienskolā filma par M. Luteru
• Labdarības koncerts „Mūzika Tavai dvēselei”
• Viesi no msijas Kwasiznbantu
• Global Leadership Summit
• I.Paiča lekcija „Dieva vārds kā līdzeklis pret depresiju”
• Pietura 2  - Laulāto vakars-baznīcā
• Ziemassvētki Svētdienas skolā „Ceļā uz Betlēmi”
• ZSV uzvedums „Pasaki tu to! ”


Ārlietas

Māsu draudzes ārzemēs:
- Unser Lieben Frauen Gemeinde– Brēmene, Vācija
- Bischofszell  draudze – Šveice
- Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija

Māsu draudzes Latvijā:
- Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.
- Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.


 
Jezusdraudze.lv