Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pilntiesīgo draudzes locekļu skaits uz 2009.gada 31.decembri – 1015

Pieaugums:

Kristīti 66 bērni
Kristīti 26 pieaugušie
Iesvētīti – 53
Pārnākuši no citām draudzēm - 16
Atjaunojuši piederību draudzei – 10

Samazinājums:

Miruši – 8
Pārgājuši uz citu draudzi – 7
Atskaitīti - 8
Kļuvuši neaktīvi - 280

Draudzes dzīve:

Notikuši dievkalpojumi – 112, no tiem ar Svēto Vakarēdienu - 104, Vārda dievkalpojumi – 8
Bērnu/Ģimenes dievkalpojumi - 1
Dievkalpojumi pansionātos – 14
Nedēļas dievkalpojumus vidēji apmeklē - 50 cilvēki
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē 350 cilvēki
Svētku dievkalpojumus vidēji apmeklē 550 cilvēki

Juridiski reģistrētas laulības 21
Notikusi 1 laulību iesvēte.

Izglītojošas aktivitātes draudzē:

Notikušas 40 Bībeles stundas
Notikušas 20 Māmiņu grupas tikšanās
Notikušas 17 ģimeņu tikšanās

Draudzes nozares:

Svētdienas skolu apmeklē 180 bērni (3-15 g.v.), darbojas 22 skolotāji
Jauniešu skaits draudzē (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 200
Jauniešu aktivitātes apmeklē 50, jauniešu tikšanās skaits gadā 50
Citas galvenās jauniešu darbības formas: Nometnes 2x, Jauniešu darba vadītāju semināri 4x, Jaungada balle, svētbrīdis Celtniecības koledžai, talkas Rāmavas muižā, laivu braucieni, riteņbraucieni.

Diakonijā darbojas 50 cilvēki, diakonijas nozares: veco ļaužu pansionāts, izglītība, mājaprūpe, medicīnas aprūpe, sadraudzība

Saņēmuši palīdzību ap 800 cilvēku

Draudzē darbojas:  

* jauniešu koris 25 dalībnieki, vad. A. Āboliņš
* bērnu korītis 10 dalībnieki, vad. Z. Prēdele, I. Hendriksone
*bazūņu koris 6 dalībnieki, vad. Igors Lūsis
*stīgu, flautu ansamblis 9 dalībnieki, vad. V. Kalnciema
*kokļu ansamblis 6 dalībnieki vad. A. Miķelsone
*ērģelniece V. Kalnciema

Draudzes pārvalde:

Gadā notikušas 7 padomes sēdes, 9 valdes sēdes, 1 draudzes pilnsapulce

Svarīgākie notikumi draudzē 2009. gadā:

*Garīgās Atjaunotnes nedēļa
*Diakonijas Atvērto durvju diena
*Jauno Ģimeņu nometne Rāmavas muižā
*Lotāra Gasmana lekciju vakars
*Draudzes padomes rekolekcijas Rāmavas muižā
*Piedalīšanās LELB Baznīcas dienās
*Draudzes vasaras nometne Stāmerienā "Vonadziņos"
*Diakonijā kalpojošo rekolekcijas Valdemārpilī
*Ekskursija uz Vidzemes jūrmalu
*Velo brauciens ar orientēšanos TukumāDraudzes eglīte
*Drobakas ev.lut kora viesošanās
*Piedalīšanās māsu draudzes - Vecauces draudzes jubilejā
*Māmiņu grupu Ziemassvētku pasākums Rāmavā
*Celtniecības koledžas svētbrīdis baznīcā
*Apgaismošanas projekta pirmās kārtas - torņa apgaismojuma - atklāšana
*Ērģeļu 120-gades jubilejas koncerts
*Pabeigts Ērģeļu restaurācijas viens posms ar VKPAI atbalstu
*Divu altāra kolonnu, gredzenu, sētiņas restaurācija
*Torņa kolonnu restaurācija
*Svētdienas skolas telpas remonts

Ārlietas:

Māsu draudzes ārzemēs:

* Unser Lieben Frauen Gemeinde– Brēmene, Vācija
* Bischofszell  draudze – Šveice
* Sv. Marka draudze – Lībeka, Vācija

Māsu draudzes Latvijā:

* Blīdenes ev.lut. draudze – Saldus raj.
* Vecauces ev.lut. draudze –Auce, Dobeles raj.
* Lubānas ev.lut. draudze – Madonas raj.

Statistikas arhīvs par 2008.gadu >>>
Statistikas arhīvs par 2007.gadu >>>
Statistikas arhīvs par 2006.gadu >>>

 
Jezusdraudze.lv