Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Remonts turpinās
Remonts turpinās

Mēs pateicamies Dievam, ka jau pāris mēnešus notiek ar mūsu baznīcas energoefektivitātes uzlabošanu saistītais remonts. Šajā laikā mums visiem vajadzēja pierast pie telpu ierobežojumiem, zemākas gaisa temperatūras un dažreiz arī pie remonta putekļiem. Draudzes vārdā no sirds pateicamies par jūsu sapratni, lūgšanām un finansiālo atbalstu – tas šajā laikā draudzei ir ļoti nozīmīgi.

Šo mēnešu laikā ir sākti vairāki svarīgi projektā paredzētie darbi.-       Ir sākta iekšējo logu un durvju renovēšana, restaurēšana un blīvēšana. Logu vērtnes tika izņemtas no eņģēm. Vērtnēm tika noņemta krāsa, tās tika protezētas, slīpētas, eļļotas un pārklātas ar lineļļu. Katra vērtne tika precizēta, tika uzliktas jaunas logu līstes un iestrādātas blīvgumijas.

-       Tika veikta ārsienu drīvēšana jeb siltināšana ar pakulām. Ārsienu lielākās spraugas tika aizpildītas ar dabisku siltinājuma materiālu – linu pakulām. Tas ir elpojošs un veselībai nekaitīgs materiāls.

-       Ir sākta apkures sistēmas nomaiņa – uzstādītas jaunas apkures caurules, sakārtoti vecie radiatori (tie tika notīrīti un pareizi novietoti, tika uzlikti jauni atbalsta elementi), ir veikta sistēmas skalošana un uzstādīti radiatori galvenās zāles labajā pusē – tas nodrošinās vienmērīgāku un ekonomiskāku baznīcas sildīšanu. Drīz tiks sakārots arī mazais apkures loks, kas aptver kanceleju, mācītāju kabinetu, jauniešu galu un kora istabu.

-       Lai varētu sakārtot apkures sistēmu, bija jādemontē zāles sāna soli. Atklājās, ka zem tiem nav grīdas, tāpēc tika izveidota jauna, siltināta koka grīda. Lai sāna soli būtu stabili, tika izveidots metāla karkass.

-       Ir uzstādīts jauns pirolīzes biomasas apkures katls.

-       Ir sākti bēniņu pārseguma un kupola siltināšanas darbi. Ir uztaisīta koka konstrukcija, kas paredzēta, lai varētu veikt kupola siltināšanu.

-       Ir paredzēts siltināt arī kupola apakšējo vertikālo virsmu un apkārtējo horizontālo plakni, tāpēc ir uzbūvētas jaunas koka laipas.

-       Pateicoties draudzes darbiniekiem, ir paveikts liels un nozīmīgs darbs – pilnā mērā veikta kupola nesošo konstrukciju pastiprināšana.

-       Ir atjaunota baznīcas bibliotēkas telpa un izremontēts pagrabs.

 

Projekta plānotie (apstiprinātie) sasniedzamie rādītāji:

·      oglekļa dioksīda emisijas samazinājums pēc projekta īstenošanas beigām – vismaz 34 035,47 Kg CO2 gadā;

·      enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību pēc projekta īstenošanas beigām nepārsniegs 42,70 kWh/m2 gadā;

·      projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 564 740,44 EUR, EKII finansējums – 78,97 %, nepārsniedzot 446 144,90 EUR.

 

Atgādinām, ka baznīcas atjaunošanu finansē Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII), kas ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. EKII mērķis ir sekmēt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju, īstenojot, piemēram, šādus pasākumus:

·      ēku energoefektivitātes uzlabošana gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā;

·      tehnoloģiju, kurās tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, attīstīšana un ieviešana;

·      integrēti risinājumi SEG emisijas samazināšanai.

Pēteris Bikše 


 

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv