Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Ko valsts var dot baznīcai un baznīca - val


Līga Amata, svētdienasskolas skolotāja
Manuprāt, Baznīcai no valsts un valstij no Baznīcas ir jābūt šķirtai, tomēr neizbēgami un nebūt ne nepareizi ir tas, ka tās mijiedarbojas. Valsts Baznīcai var sniegt atbalstu attiecīgās likumdošanas jomās, kā arī atbalstot Baznīcas kultūrvēsturisko vērtību finansiāli. Savukārt Baznīca valstij var sniegt neatsveramu garīgu atbalstu un veicināt kristīgas sabiedrības veidošanos un pastāvēšanu valstī.

Valdis Ivsiņš, pensionārs
Es domāju, ka Dieva svētība ir katram cilvēkam dota. Valstsvīri ir Dieva izredzēti cilvēki, un Jēzus Kristus caur Baznīcu devis viņiem prātu, spēku, lai vadītu valsti un lai stiprinātu kristīgo ticību savos darbos. Valstsvīri vada cilvēkus uz labklājību, lai katra cilvēka sirds būtu saistīta gan ar valsti, gan Dievu. Redzot Baznīcā daudz deputātu, tas apliecina viņu uzticību Baznīcai, bet tā aizlūdz par valsts vadītājiem, lai viņi vadītu tautu kā Dieva svētītu.

Edīte Lūse, dizainere salonā “Meka”
Cilvēki, kas nāk baznīcā, ir tie paši, kas valstī. Jo stabilāk cilvēki jūtas kā kristieši savā ticībā, jo vairāk viņi valstī ienes gaismu, prieku un nosvērtību ar savas dzīves piemēru. Tā ir abpusēja mācīšanās, t.i., kristiešiem pakļauties valsts varai, kā Dievs to māca, aizlūgt par valsts vadītājiem un nereti iesaistīties nozīmīgās valsts struktūrās. To nevar atdalīt – tie ir tie paši cilvēki.

Ilona Vaniņa, pensionāre
Baznīca valstij palīdz ar lūgšanām, jo daudz dara patiesa lūgšana savā spēkā. Ja tauta vairāk vērstos pie Dieva ar lūgšanām, tad dzīve valstī būtu daudz labāka. Mums ir jālūdz par valdībām un varām, jo mums nebūs tiesāt. Tikai lūdzot, mēs visos procesos iesaistām Dievu, un Dievs tad arī var darīt. Ir grūti atbildēt, ko valsts dod Baznīcai, jo tas nav tik skaidri redzams.

Renita Kaizere, pensionāre
Tas ir sarežģīti. Valsts Baznīcas viedokli neievēro – piemēram, par homoseksuāļiem un citām morālām vērtībām. Varbūt personīgi kāds cilvēks var kristīgās vērtības īstenot dzīvē ar godprātīgu darbu un attieksmi, bet valdībā kopumā tā nenotiek.
Baznīca ir vajadzīga valstij, īpaši skolām: bērnos jāieaudzina morālās vērtības. Mūsu laikā skolās bija reliģijas stundas, kur mācītājs nāca uz skolu un mācīja bērnus.

Gunārs Vaniņš, mācītājs
Baznīca valstij dod svētību, jo, ja Baznīcas nebūtu un cilvēki nebūtu saistīti ar Dievu, tad valsts būtu nolemta bojāejai. Valsts dod Baznīcai ļoti daudz, pieņemot svētīgus likumus, ar kuriem Baznīca tiek aizsargāta valstiskā mērogā no laicīgiem uzbrukumiem. Ticīgs cilvēks ir valsts monopols, bez kura valsts nevar iztikt.

Intervēja Maija Kavosa un Anda Miķelsone

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv