Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Arhīvs.

Izdevumi pdf formātā.

2024. gads:

Marta/aprīļa izdevums izdevums >

Janvāra/februāra izdevums >


2023. gads:

Novembra/decembra izdevums >

Septembra/oktobra izdevums >

Jūlija/augusta izdevums >

Maija/jūnija izdevums izdevums >

Marta/aprīļa izdevums izdevums >

Janvāra/februāra izdevums >


2022. gads:

Novembra/decembra izdevums >

Septembra/oktobra izdevums >

Jūlija/augusta izdevums >

Maija/jūnija izdevums >

Marta/aprīļa izdevums >

Janvāra/februāra izdevums >


2021. gads:

Novembra/decembra izdevums >

Septembra/oktobra izdevums >

Jūlija/augusta izdevums >

Maija/jūnija izdevums >

Marta/aprīļa izdevums >

Janvāra/februāra izdevums >


2020. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta/septembra izdevums >

Jūnija/jūlija izdevums >

Aprīļa/maija izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2019. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Septembra izdevums >

Jūlija / augusta izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2018. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta / septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2017. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta / septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2016. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta / septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2015. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta / septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2014. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta / septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2013. gads:

Decembra izdevums >

Novembris izdevums >

Oktobris izdevums >

Augusta/septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2012. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta/septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >


2011. gads:

Decembra izdevums >

Novembra izdevums >

Oktobra izdevums >

Augusta / septembra izdevums >

Jūlija izdevums >

Jūnija izdevums >

Maija izdevums >

Aprīļa izdevums >

Marta izdevums >

Februāra izdevums >

Janvāra izdevums >

Senāki izdevumi

2010. gads
2009. gads
2008. gads
2007. gads
2006. gads
2005. gads
 

 

 
Jezusdraudze.lv