Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

"Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."

                                                                                    Mateja ev. 28: 19-20

 

Šie Pestītāja teiktie vārdi, kurus lasām Mateja evaņģēlijā, kalpojuši kā iedrošinājums stāstīt par Dieva lielo dāvanu cilvēkiem ne vienam vien Dieva bērnam. Par moto tas kļuvis arī mums -  LEAF evaņgelizācijas grupai. 

Dievs mums dāvājis neizmērojamu žēlastību - būt par Viņa bērniem. Taču līdz ar to Viņš mums uzticējis arī Savu Vārdu. Tajā mēs saklausām aicinājumu doties pie tiem, kas Viņu vēl nepazīst un nest evaņģēlija vēsti ikvienam, kurš gatavs to uzklausīt.

Mēs kalpojam draudzēs Latvijā palīdzot izveidot svētdienasskolu darbu. Tas nozīmē vienu mācību gadu reizi nedēļā mēs nodrošinām nodarbību bērniem konkrētajā draudzē. Veicam arī apmācības skolotājiem kuri darbu turpinās šajā vietā pēc mums.

Pateicamies Dievam par sargāšanu un vadību, kas mums tik ļoti nepieciešama, lai veiktu savu darbu. Tāpat pateicamies ikvienam, kurš šo darbu atbalsta materiāli, kā arī par aizlūgšanām.

Ja arī tevi Dievs aicina šajā darbā, droši nāc un pievienojies!

Vietas, kur LEAF grupa ir darbojusies:


Kontakti:

Rolands Kalniņš

tel.: 29491755

Sūtīt epastu>>
 
Jezusdraudze.lv