jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" marta izdevumu >>>

Spēks paklausīt

Kas vairāk raksturo īstus vīrus – spēks vai drosme, spēja valdīt vai spēja paklausīt? Ko šodien nozīmē būt ģimenes galvai, un kāda ir vīra loma ģimenē? Pārdomās par šiem jautājumiem aicinājām dalīties trīs mūsu draudzes vīrus – Māri Dozi, Aivaru Cīruli un Kasparu Bērziņu. Saruna notika baznīcas pērminderu telpā. Kur gan citur, ja viņi visi trīs ir draudzes pērminderi...

Ar draudzes vīriem sarunājās Ivars Kupcis, Foto: Santa Cileviča

» Lasīt vairāk

Pastkartes no tālienes
Pastkartes no tālienes

Kristīne Kutansky, dzīvo Monterejā, ASV

Mana pārcelšanās uz dzīvi otrā pasaules malā bija pēkšņa. Pērn pavasarī biju komandējumā Vācijā, kur satiku savu lielo mīlestību – Bretu. Drīz mums bija skaidrs, ka vēlamies turpmāko dzīves ceļu iet kopā. Jūnija vidū Brets dažas dienas viesojās Latvijā, jūlija beigās es pārcēlos uz ASV. Brets ir virsnieks ASV Jūras spēkos, šobrīd viņa darba vieta ir Monterejas pilsētiņa Kalifornijas pavalstī, Klusā okeāna krastā.

» Lasīt vairāk

Kur divi vai trīs...
Kur divi vai trīs...

Gribu padalīties ar savu pieredzi: Jēzus  draudzē ar ģimeni esam jau sešus gadus, bet atceros, ka, neskatoties uz piederību, diezgan ilgu laiku draudzē jutos sveša. Kad redzēju cilvēkus pēc dievkalpojuma sirsnīgi sveicināmies un sarunājamies, visi man likās tik tuvi kā viena liela ģimene, bet es – kaut kur malā, neiederīga. Tomēr Dievs pazīst mūs katru, Viņš Pats taču mūs ir radījis – vienu atvērtu, citu noslēgtāku. Dievs dāvāja man iespēju iepazīt tuvāk kādus draudzes locekļus, jo strādājām kopā. Un tieši caur šādām ciešākām attiecībām tā nopietni un pa īstam atvērās arī manas durvis uz draudzi, un tas ir devis ļoti daudz arī attiecībās ar Dievu.

» Lasīt vairāk

Pārdomājot mācekļu ceļu
Pārdomājot mācekļu ceļu

Mūsu Jēzus draudzē pirms gada sākās mācekļu skola. Divas reizes mēnesī uz nodarbībām nāca kopā brāļi un māsas. Kādam izklausījās, ka iešana uz skolu mūs veido par mācekļiem. Citi brīnījās, ka klausījāmies priekšlasījumus par Veco un Jauno Derību, nevis apspriedām mācekļu ceļa izaicinājumus.

Šis raksts ir mans mēģinājums noformulēt sev/ mums/ jums, kas īsti ir Kristus māceklis, kas ir patiesā mācekļu skola un kas – mūsu mācekļu skola.

Vārdu „skola” mēs saistām ar stundām, skolotājiem, klases biedriem un attiecībām. Vai mācekļu skola būtu/ir kaut kas līdzīgs? Līdzīgs mākslas, mūzikas vai auto skolai? T.i., iestājies, izmācies un esi? Diplomēts mākslinieks, mūziķis vai šoferis ar tiesībām?

» Lasīt vairāk

Gaismas nakts
Gaismas nakts

Pelnu dienas izskaņā un uzsākot Gavēņa laiku, trešdien, 9. martā, no plkst. 20.00 mūsu baznīcā plānots īpašs pasākums – Gaismas nakts. Tā sevī ietver Trīsvienīgā Dieva klātbūtnes baudīšanu, pielūgšanu un lūgšanu, kā arī norimšanu Viņa priekšā un iespēju piedzīvot sevišķu sadraudzību ar mūsu Kungu Jēzu Kristu. 

Līdzīgu „nakti“ piedzīvoju janvārī Minhenē. To regulāri rīko Minhenes katoļu jaunieši, un pasākums ir domāts ikvienam, kurš meklē Dievu un vēlas piedzīvot Viņa tuvumu. Man tas bija spēcīgs garīgs pārdzīvojums, jo Jēzus klātbūtni izjutu tik stipri, ka pēkšņi atskārtu – nav uz pasaules nekā labāka, kā būt Viņa klātbūtnē. To apstiprina arī psalmista vārdi: „Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!“ (Ps 73:25) 

» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs

Kādēļ iesvētīt dzīvesvietu?

Tā ir sena kristiešu tradīcija, kad, uzsākot dzīvi jaunā dzīvesvietā – vai tā būtu māja, vai dzīvoklis, tika aicināts mācītājs šo dzīvesvietu iesvētīt. Kāpēc šāda iesvētīšana ir nepieciešama un kādēļ tā ir laba un svētību nesoša lieta? Pirmkārt, iesvētes brīdī mēs esam kopā ar mājas ļaudīm, lūdzot, lai Dieva Gars nāk un mājo šajās telpās, lai Viņš ir Kungs arī visu to attiecībās, kuri šajā namā mīt. Otrkārt, mēs to darām Trīsvienīgā Dieva vārdā. Mēs kopā ar visiem mājas ļaudīm no jauna dzirdam, ko Bībele saka un māca par svētīgu mājas un ģimenes dzīvi, mēs lūdzam un saņemam svētību ar tiem vārdiem, kurus Dievs ir devis, lai ar tiem mēs svētību dotu tālāk. (4Moz 6:24-26) Ir ļoti jauki un svētīgi, ja, jaunā dzīvesvietā esot, varam uzsākt dzīvi ar šādu svētbrīdi, kurā varam sacīt tos pašus vārdus, kurus reiz sacīja Jozua: „Es un mans nams – mēs kalposim Tam Kungam!” (Joz 24: 15)  

» Lasīt vairāk

Īsziņas

Sestdien, 5. februārī, pateicoties Žagarkalna dāvanai, ko sarūpēja Rolands Kalniņš, Svētdienas skolas vecākās grupiņas jaunieši, kā arī skolotāji un LEAF evaņģelizācijas grupas dalībnieki varēja pavadīt lielisku dienu uz kalna, baudot ziemas priekus. Visu šļūcēju vārdā tiek sacīts sirsnīgs paldies.  

Svētdien, 6. martā, pēc dievkalpojuma visi – lielo un mazo ideju īpašnieki un radītāji – aicināti uz tikšanos par Jēzus draudzes vasaras nometnes tēmu. „Balsti savu ideju uz bībeliskām vērtībām, pieraksti un piedāvā to! Iespējams, ka tieši tavas idejas vārdā mēs izdzīvosim piecas  brīnišķīgas nometnes dienas,” aicina nometnes vadītāja Rute Bikše. 

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk

Bibliotēkas jaunumi
Bibliotēkas jaunumi
Burguā E. Bioētika visiem. - Rīga : Sarment, 2011
Autore - franču izcelsmes medmāsa Elizabete Burguā grāmatā stāsta par cilvēka dzīves sākumu un beigām, seksualitāti un attiecībām, kontracepciju, cilvēka apaugļošanas metodēm, ģenētiku un gēnu inženieriju, cilvēka izaicinājumu slimības priekšā, eitanāziju un cieņu pret nāvi. Izdevums apliecina - zinātne bez sirdsapziņas ir tikai posts dvēselei. Lai gan grāmatas lasītāju mērķauditorija ir praktizējoši vai topoši medicīnas darbinieki, kuriem ir svarīgi saprast jauno tehnoloģiju sniegtos ieguvumus un radītos zaudējumus, tā būs interesanta visiem, kas interesējas par bioētikas jautājumiem, jo ir sarakstīta viegli saprotamā valodā un formā.
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv