Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Dzīvības pilnais


Sirsnīgi sveicieni visiem ar vasaras atnākšanu. Pie vasaras atnākšanas pieder arī Vasarsvētki. Kad dzirdam vārdiņu ″Vasarsvētki", mēs domājam ne tikai par saulainas vasaras atnākšanu, bet par Dieva Svētā Gara nākšanu pie mums.

» Lasīt vairāk

Saņemt un paklausīt


Vasarsvētkos apustulis Pēteris sacīja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.″ (Apd 2,38) Pēc Vasarsvētkiem uzsvars ir uz vārdu "saņemtu″.

» Lasīt vairāk

Ģimenes dienas dievkalpojums


Šajā dievkalpojumā mēs īpaši pateicāmies Dievam par ģimenēm. Svētdienskolas bērni, draudzes locekļiem ienākot baznīcā, dāvināja narcises un konfektes ar krāsainiem taureņu spārniem.

» Lasīt vairāk

Ceļojums gada garumā


Ir apritējis gads, kuru māmiņu grupas pavadīja īpašā ceļojumā ″Kristietība dažādās pasaules zemēs". Ikmēneša māmiņu grupas tikšanās reizēs mēs runājām par kādu valsti, par kristiešiem tajā, arī par problēmām un aizlūgšanu vajadzībām.

» Lasīt vairāk

Vasarsvētku svētību gaidot un baudot


Klāt Vasarsvētki. Notikums, kad pēc Jēzus apsolījuma pār mūsu dvēselēm izlejas Svētais Gars – ir ieradies Aizstāvis, Patiesības Gars, kas iedrošina un pārliecina, apgaismo un atjauno. Mūsu saruna ar dievnama uzraudzi ZENTU MEŽARAUPI par Svēto Garu, kas palīdz būt patiesam Dieva bērnam.

» Lasīt vairāk

Kā lietus


Kad pēc ilga sausuma laika pār zemi atkal nolīst veldzējošs lietus un atspirdzina izslāpušos augus un zāli, visa daba lielā pateicībā par dzirdināšanu izstaro svaiguma smaržu, kas kā liels vilnis tūdaļ pārņem apkārtni. Līdzīgi ir ar mums brīžos, kad šķiet – nekas nenotiek, taču tad vienā mirklī nemanot tiekam piepildīti ar Svēto Garu un saņemam brīnišķīgas dāvanas, kas iesaiņotas gan kā talanti un spējas, gan kā notikumi un piedzīvojumi.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Kā tu savā dzīvē izjūti Svētā Gara pie

» Lasīt vairāk

Vai tu mani dzirdi?


Ceturtais Jauno ģimeņu vakars pulcināja gandrīz 20 pārus – gan tikko laulātus, gan tādus, kas vēl tikai gatavojas ģimenes dzīvei, gan pārus ar daudzu gadu pieredzi laulībā. Šoreiz mūsu viesi bija Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis ar sievu Kristīni, kas ļoti jauki un atraktīvi dalījās ar klātesošajiem par kādu ļoti svarīgu jautājumu ģimenes dzīvē – komunikāciju.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv