Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Kā tu savā dzīvē izjūti Svētā Gara pie


Natālija Priede (dzim. Otto), pensionāre

Esmu kristīta sen, jau 20 gadus esmu draudzē. Mana dzimta sešās paaudzēs ir kristieši. Mana vecāmamma mācīja mani lūgt, vienmēr lasīja priekšā Bībeli. Svētā Gara pieskārienu izjūtu katru vakaru un rītu lūdzot Dievu un pateicoties Viņam, ka esmu sveika un vesela.

Lai arī esmu dzīvojusi dažādās Latvijas pilsētās, es vienmēr esmu bijusi draudzē un dziedājusi baznīcas korī. Arī krievu laikos gāju baznīcā un nebaidījos. Vecāmamma iedrošināja. Kad atbraucu uz Rīgu, uzreiz iestājos draudzē. Tagad svētdienās nāku uz baznīcu, gan ne katru svētdienu, bet cik nu iespējams. Svētais Gars mani aicina, palīdz pastāvēt ticībā.

Gunta Zemitāne, medmāsa

Bez Svētā Gara mēs nevaram dzīvot, jo Svētais Gars mūs vada: mūsu domas, mūsu dzīvi, arī tiekšanos uz kristīgu dzīvi un Dieva Vārdu. Kā lai mēs to saprastu, ja nebūtu Svētā Gara, kas izskaidro. Viņš arī palīdz izprast Dieva darbību mūsos un mūsu dzīvē. Es savā dzīvē brīnišķīgi izjūtu Svētā Gara pieskārienu: daudzos jautājumos esmu izvēlējusies rīkoties Svētā Gara spēkā un mīlestībā. Arī pārējiem novēlu Svētā Gara palīdzību grūtos brīžos un pārdzīvojumos, jo, kā Jēzus sacījis, bez Viņa mēs nenieka nespējam darīt.

Haralds Biete, zootehniķis – kinologs

Es pavisam noteikti piedzīvoju Svētā Gara pieskārienu katru dienu, īpaši lasot un klausoties Dieva Vārdu, kā arī lūdzot. Tas nenozīmē kādas īpašas sajūtas, emocijas, bet gan drošu pārliecību par to patiesību, ko Dievs atklāj, kā arī spēku un prieku tai paklausīt.

Apzinos, ka tieši Svētais Gars ir mani aicinājis un uztur ticībā, jo pats es to noteikti nespētu. Viņš liek man ieraudzīt grēkus un mudina uz nožēlu, arī sniedz mierinājumu un iedrošinājumu. Ejot pie Svētā Vakarēdiena, Svētais Gars izskaidro tā patieso nozīmi, kas ir izšķiroši svarīgi. Svētais Gars man personīgi ļauj pieņemt visus cilvēkus tādus, kādi viņi ir, un dod spēku piedot. Viņš dod gudrību un dod spēku liecināt.

Spilgts piemērs ir arī manas pašreizējās studijas Lutera Akadēmijā, jo pats es neesmu vēlējies gatavoties tik atbildīgai kalpošanai. Man ir bijuši pavisam citi plāni, mērķi un intereses. Taču Svētais Gars ir licis saprast, ka Dievs uz to raugās citādi, un nevis manam, bet Viņa prātam ir jānotiek.

Aivars Cīrulis, klientu menedžeris

Es Svētā Gara pieskārienu izjūtu ļoti tieši. Tās ir ļoti personīgas attiecības ar Dievu, un es pat nevaru šīs sajūtas visiem aprakstīt. Kad es tikko biju kļuvis par kristieti, es pat esmu redzējis tādu kā spožu gaismu, kāda virs zemes nav sastopama, un sajutis Dieva tuvumu. Es bieži lūdzos tik ilgi, kamēr sajūtu, ka atrodos Dieva tuvumā. Es jūtos kā niecība Viņa priekšā, kā puteklis, un es nevaru tā mierīgi nosēdēt. Jebkurš grēks traucē šādam dialogam. Ja cilvēks ir apgrēkojies, tad ir grūti runāt ar Dievu un ir nepieciešams nožēlot savu grēku un saņemt piedošanu, lai varētu Viņam tuvoties.

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv