Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Vai tu mani dzirdi?


Ceturtais Jauno ģimeņu vakars pulcināja gandrīz 20 pārus – gan tikko laulātus, gan tādus, kas vēl tikai gatavojas ģimenes dzīvei, gan pārus ar daudzu gadu pieredzi laulībā. Šoreiz mūsu viesi bija Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis ar sievu Kristīni, kas ļoti jauki un atraktīvi dalījās ar klātesošajiem par kādu ļoti svarīgu jautājumu ģimenes dzīvē – komunikāciju.
Kā mums vienam otru klausīties, kas traucē otra teikto patiešām sadzirdēt, kā vīram ar sievu divatā atrast kvalitatīvu laiku savstarpējai sarunai – tie ir tikai daži jautājumi, par kuriem visi kopā domājām. Vakara gaitā spēlējām klusos telefonus kā bērnībā, pūtām dusmu balonus, izmēģinot dažādus gaisa/dusmu izlaišanas veidus, kopīgi mācījāmies jaunas slavas dziesmas un pavadījām jaukus brīžus sadraudzībā pie veselīgi klātajiem galdiem.

Daudziem no mums pārsteidzošākais vakara atklājums bija kāda ļoti vienkārša klausīšanās metode, ko mēdz saukt par spoguļveida klausīšanos. Nesteidzoties vērtēt, pamācīt vai nosodīt, klausīties otrā kā spogulim, mēģinot tikai atspoguļot to, ko otrs patiešām bija gribējis pateikt. Kopīgi pārliecinājāmies, ka tas tiešām dod pārsteidzošus rezultātus un ved uz lielāku savstarpēju sapratni laulāto pāru attiecībās.

It kā vienkāršas un daudziem zināmas lietas, bet cik ļoti svarīgi ir ikdienas skrējienā tās atcerēties un likt lietā! Tiešām sirsnīgs paldies Edgaram un Kristīnei par atklātību, daloties ar mums šajā pieredzē, par Dieva mīlestību, ko varējām sajust caur viņiem, un lai Tas Kungs Mažu ģimeni svētī jo bagātīgi!

Informācijai – nākamais Jauno ģimeņu vakars iecerēts brīvā dabā – ar spēlēm, dziesmām un gaļas cepšanu. Sīkāka informācija būs www.jezusdraudze.lv, kā arī pie baznīcas ziņojumu stenda un pa e-pastiem. Tiekamies jūlija beigās!

Mīlestībā un pateicībā – organizatori Lelde un Ivars Kupči; Evija un Daniēls Godiņi

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv