Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Ceļojums gada garumā


Ir apritējis gads, kuru māmiņu grupas pavadīja īpašā ceļojumā ″Kristietība dažādās pasaules zemēs". Ikmēneša māmiņu grupas tikšanās reizēs mēs runājām par kādu valsti, par kristiešiem tajā, arī par problēmām un aizlūgšanu vajadzībām.
Līdz nākamajai tikšanās reizei mēs vienu mēnesi aizlūdzām par šīs zemes īpašajām vajadzībām. Mēs lūdzām  par mieru Izraēlā, Āfrikā un Vācijā, par kristiešu vajāšanām Ķīnā. Mēs lūdzām par ticības dziļumu un stiprināšanu Rietumu attīstītajās kultūrās un par misiju zemēs, kuras vēl pilnībā nav aizsniegusi Labā Vēsts.

Sestdienas vakarā, 20. maijā mēs atskatījāmies uz šo jauko un bagātīgo ceļojumu, atcerējāmies nozīmīgāko un interesantāko, kas palicis atmiņā par katru no šīm valstīm. Par katru no zemēm bija sagatavots stāstījums, ko papildināja attēli uz ekrāna. Vēsturiskus un objektīvus faktus papildināja nostāsti un personīgi iespaidi. Pēc katras zemes apskatīšanas atgādinājām aizlūgšanu vajadzības un vienojāmies dziesmā. Beigās varējām baudīt pašu sagatavotus ceļojuma zemju ēdienus. Tas radīja taustāmāku priekšstatu par šīm zemēm, kā arī jauku, neformālu pasākuma noslēgumu.

Man personīgi viens no pārsteidzošākajiem atklājumiem šajā gadu garajā ceļojumā bija atziņa, ka man Latvija laikam ir vislabākā vieta uz zemes, kur piedzīvot Dieva tuvumu, uzplaukt ticībā, būt sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Protams, mēs neguvām pilnīgu priekšstatu un iespaidi bija ļoti fragmentāri. Tomēr mani nepamet pārliecība, ka Dievs mūs ir ar mīlestību un nodomu ielicis tieši šajā zemē, par ko esmu Viņam ļoti pateicīga.

Vēsturiskus un objektīvus faktus papildināja nostāsti un personīgi iespaidi. Beigās varējām baudīt pašu sagatavotus ceļojuma zemju ēdienus.

Anda Miķelsone

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv