Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Dzīvības pilnais


Sirsnīgi sveicieni visiem ar vasaras atnākšanu. Pie vasaras atnākšanas pieder arī Vasarsvētki. Kad dzirdam vārdiņu ″Vasarsvētki", mēs domājam ne tikai par saulainas vasaras atnākšanu, bet par Dieva Svētā Gara nākšanu pie mums.
Runa ir par lielo pārvērtību mūsos – viss, kas mūsos bija nīkulīgs, nedzīvs, nu var būt zaļojošs, ziedošs, augļus nesošas dzīvības pilns. Kas ir noticis? Vienkārši tas, par ko Kristus sacīja, ka Viņš sūtīs Svēto Garu, kas visu dara dzīvu. Pie pirmās kristiešu draudzes Svētais Gars nāca Vasarsvētku dienā. Pār mums Dievs Svētais Gars nāk mūsu kristību dienā.  Tev ir dāvināta privilēģija dzīvot ar drošu pārliecību: esmu kristīts Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Zinu, ka arī man ir dots Svētais Gars. Esmu par to pateicīgs un priecīgs.

Tagad tev jābūt vienkārši nomodā, lai Svētais Gars var veikt pārveidojošo darbu pie Tevis. Tu noteikti esi piedzīvojis brīžus, kuros esi piedzīvojis nedrošību, nemieru, bailes, varbūt pat izmisumu. Iespējams nezināji, kā dzīvot tālāk. No kurienes atnāca palīdzība, atrisinājums? Tas ir Svētais Gars, kas nāk pie mums ar savu dziedinošo svētījošo kalpošanu, pārvēršot mūsu bēdas un postu svētībā, mierā un priekā. Kad Jēzus fiziski atstāja šo pasauli, Viņš sacīja, ka neatstās savus mācekļus vienus. Jēzus apsolīja sūtīt Svēto Garu, kas nāks kā mierinātājs, aizstāvis, iepriecinātājs, gudrības un padoma devējs. Viņš teica, ka Svētais Gars apveltīs ar garīgu spēku, mieru un prieku. Varbūt kāds jautās: vai arī es varu reāli piedzīvot šo apsolījumu svētību? Ja tu gaidīsi, lai Svētais Gars kādā pārdabiskā veidā kādu dienu pārvērš tavu dzīvi, tu vari to arī nesagaidīt. Dievs Svētais Gars runā ar mums, dara savu kalpošanas darbu pie mums caur Dieva Vārdu – Bībeles vēsti. Meklē šo sastapšanos ar Svēto Garu, lasot un pārdomājot Dieva Vārdu. Tur tu Viņu sastapsi. Evaņģēlija vēsts mūs mierina, iepriecina, atbrīvo no bailēm, vada mūs patiesībā, pilda ar garīgu spēku, dāvina mieru un prieku. Redzi, Svētais Gars dara savu dzīvu darošo darbu pie mums caur Dieva Vārdu un Svētā Vakarēdiena sakramentu. Mums nav vairs jāpaļaujas uz mūsu izjūtām vai subjektīviem piedzīvojumiem. Tie var ievest maldos. Svētais Gars savu kalpošanu vienmēr veic pilnīgā saskaņā ar Bībeles vēsti. Šeit ir stabilitāte un drošība arī mums.

Kad Svētais Gars nāk, protams, Viņš dziļi skar arī mūsu izjūtu, emociju pasauli.Un tas ir aizraujoši. Taču Viņš vienmēr ar mums sarunāsies, balstoties Dieva Vārdā. Tā mēs varam būt droši, ka garīgas dzīvības vasara, kur viss sāk ziedēt, zaļot un augļus nest, ir sākusies arī mūsos. Un tas ir, pateicoties tam, ka Svētais Gars ļoti uzticami veic savu kalpošanu arī Tevī un manī.

Sirsnībā – mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv