Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
No sirds pilnības


"Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.″ (Apd 1,8)

Mīļie draugi, Dievs mums ir devis brīnišķīgu dāvanu – spēju runāt. Visi to zinām, ka vārdos, kurus izrunājam, slēpjas liels spēks. Ar vārdiem varam iepriecināt un uzmundrināt, bet ar vārdiem varam arī sāpināt un sēt nemieru. Apzinoties vārdu spēku, apustulis Pāvils atgādina tik svarīgo patiesību: "No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.″(Ef 4, 29)

» Lasīt vairāk

Kristus triumfa arka


Dievs deva ļoti precīzus norādījumus par Noasa šķirsta, Saiešanas telts u. c. pestīšanas, lūgšanas, t. i., Dieva satikšanas vietu samēriem un veidolu, Kristus runāja līdzībās – tas viss mudina cilvēku mācīties skatīties dziļāk, tālāk par fiziskām acīm saredzamo. Arī mums ir iespēja mazliet vērīgāk ieskatīties Jēzus baznīcas altārī, tā simbolikā.

» Lasīt vairāk

Mīlestības liecība


Starp kristietību un pasauli ir grandioza atšķirība – kristietības saturs ir mīlestība, bet pasaules reliģija ir naids," teicis kāds skolotājs. Pēdējā laikā sakarā ar homoseksualitātes jautājumu, liekas, cilvēki strebj naidu karotēm, cits citu nīzdami un karodami, un neapjauzdami, ka ir nonākuši ļaunā gūstā – gan tie, kas atcēluši Dieva noliktos likumus, gan tie, kas Dieva vārdā cīnās ar pasaulīgām metodēm svētu mērķu labad, ″jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret .. šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā". (Ef 6,12) Tā gan vieni, gan otri iekļaujas ļaunā darba plānā – iznīcināt. Iznīcināt dzīvību – katrs savā veidā –, kas ir Dieva dota un sargājama.

» Lasīt vairāk

Laiks sev un Dievam


Mūsu draudzē jau agrāk notikušas māmiņu nometnes, taču tagad pirmo reizi uz māmiņu nometni tika aicinātas kristīgas māmiņas no visas Latvijas. Trīsdesmit dalībnieces no dažādām Latvijas malām pulcējās "Bukdangās″ Usmas ezera krastā, lai jaukā sadraudzībā pavadītu trīs dienas un kopīgi izdzīvotu nometnes tēmu – līdzības par Dieva valstību.

» Lasīt vairāk

Kora nometne


Jauniešu kora nometnes ir kļuvušas par tradīciju, un arī šogad tā tika rūpīgi plānota, taču mēs zinām, ka Dieva palīdzība vairāk nekā visi plāni dāvā labu iznākumu. Dažādu pārpratumu un sagadīšanās dēļ mēs tikai trīs dienas pirms nometnes uzzinājām, ka iecerētā apmešanās vieta nav piemērota mūsu nometnei.

» Lasīt vairāk

Draudzes vasaras nometne


Draudzes vasaras nometne Saulkrastos kempingā ″Jūras priede".

Pastāsti man, kā Dievs...

Tā bija jauka nometne. Vēl jaukāka, nekā sākumā bija šķitis. Atbraucot bažījāmies par to, kāda gan būs dzīvošana pārdesmit gadus vecos, koši zilzaļsarkanos namiņos. Tomēr ātri vien pieradām. Priecīgās krāsas padarīja tos interesantus. Bija arī ļoti glītas, svaigas guļbaļķu mājiņas un viena liela, mājīga divstāvu ″pirtsmāja", piemērota sapulcēm, izstādēm un citiem pasākumiem. Pārsvarā nometnes dzīve ritēja ārā.

» Lasīt vairāk

Pastāsti man, kā Dievs...


Jūra plus priedes, saule, draugi, prieks, piedzīvojumi, Dieva klātbūtne un svētības "Jūras priedē″. Aizvadīta viena brīnišķīga nedēļa, ko, šķiet, gaidīja gan mazi, gan lieli – mūsu svētdienasskolas un draudzes nometne. Nedēļa, ko drīkstējām pavadīt, piedzīvot un sajust kopā. Pašā nometnes sākumā ikviens saņēma aukliņu, kurā bija jāiesien mezgliņš ikreiz, kad Dievs ir uzrunājis. Vēlāk Bībeles stundās, ja bija vēlme, varējām dalīties ar savos mezgliņos iesieto.

» Lasīt vairāk

Pastāsti man, kā Dievs palīdz!

Mazās intervijas

» Lasīt vairāk

Pastāsti man, kā Dievs uzrunā!

Mazās intervijas

» Lasīt vairāk

Ziņojumi

Jūnija beigās draudze saņēma humānās palīdzības sūtījumu no Brēmenes. Šajā sūtījumā ievērojamā daudzumā ir sēdpodi, staiguļi ar un bez riteņiem, slimnieku galdiņi, infūziju statīvi, stumjamie ratiņi.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv