Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
No sirds pilnības


"Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.″ (Apd 1,8)

Mīļie draugi, Dievs mums ir devis brīnišķīgu dāvanu – spēju runāt. Visi to zinām, ka vārdos, kurus izrunājam, slēpjas liels spēks. Ar vārdiem varam iepriecināt un uzmundrināt, bet ar vārdiem varam arī sāpināt un sēt nemieru. Apzinoties vārdu spēku, apustulis Pāvils atgādina tik svarīgo patiesību: "No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.″(Ef 4, 29)
Mēs visi to zinām, cik grūti nākas saglabāt skaidru mūsu valodu. Un runa jau nav tikai par atsevišķiem vārdiem, bet par sacītā saturu. Te nu mēs nonākam pie tā, ka tam, ko runājam, ir kāda dziļa kopsakarība ar to, kas mēs esam. Ja būsim uzmanīgi klausītāji, mūsu vārdu saturā ieraudzīsim savu sirdi. Jēzus to pasaka tik nepārprotami: "Jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu.″ (Mt 12, 34, 35) Tas ir diezgan vienkārši – tas, kas mūsu sirdīs krājas, arī izpaužas uz āru mūsu valodā.

Šī izdevuma tēma ir – liecināšana par Dieva darbu mūsu dzīvē.
Te arī ir atbilde uz jautājumu: kā liecināt par Dievu, par Viņa vadību manā dzīvē?

Ja kāds sāk uzlūkot dzīvi, visu notiekošo Bībeles gaismā, ja viņš veido attiecības ar Kristu lūgšanās, viņš ieraudzīs, kā Dievs darbojas, kā Dievs vada. Viņa sirds dzīve pildīsies ar šo gaišuma un miera pilno saturu, kas izplūst no dzīves attiecībās ar Dievu. Tad nemaz nav vairs grūti citiem pastāstīt par to, ko Dievs ir darījis un dara cilvēka dzīvē. Dažreiz domājam – vai es spēšu pietiekami pārliecinoši izteikties? Neaizmirsīsim – mūsu liecības svars ir nevis vārdu skaistumā, bet patiesīgumā. Kad mēs liecinām par Dieva darbu, Viņš pats šo liecību apstiprina.

Pāvils, kurš izcili liecināja par Kristus darbu, saka: "Mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.″ (1Kor 2, 4,5) Tas ir iedrošinājums mums. Mums nav jākautrējas pastāstīt citiem par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē.

Ticu, ka šajā "Jēzus Draudzes Dzīves″ izdevumā jūs atradīsiet daudzas liecības, kas jūs uzrunās, iedrošinās, uzmundrinās un iepriecinās.

"Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! Jo pilna varenības Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi. Alelujā!″ (Ps 117)


Svētību un mieru vēlot – mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv