Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kristus triumfa arka


Dievs deva ļoti precīzus norādījumus par Noasa šķirsta, Saiešanas telts u. c. pestīšanas, lūgšanas, t. i., Dieva satikšanas vietu samēriem un veidolu, Kristus runāja līdzībās – tas viss mudina cilvēku mācīties skatīties dziļāk, tālāk par fiziskām acīm saredzamo. Arī mums ir iespēja mazliet vērīgāk ieskatīties Jēzus baznīcas altārī, tā simbolikā.
Galds, pie kura esam aicināti baudīt Kristus miesu un asinis, atrodas pie Kristus kājām, bet Kristus pats stāv vārtos.

Senajā pasaulē pilsētām apkārt  bija biezi mūri, kuros ierīkoja stiprus un apsargātus vārtus (2Lk 8,5, Neh 7,3), tādēļ pilsētā valdīja tas, kuram piederēja pilsētas vārtu atslēga, tas bija noteicējs pār vārtiem. Rakstos lasām, ka pie vārtiem pulcējās pilsētas vecajie un sprieda tiesu (5Moz 22,15; Rutes 4,1–11). Kunga nama vārtos tika sludināts Dieva Vārds (Jer 7,2), un Dieva Vārdu rakstīja un lika pie sava nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem. (5Moz 6,9)

Gavilējot par iekarotajām pilsētām, romieši sāka celt t. s. triumfa arkas – simboliskus iekaroto pilsētu vārtus, kas pēc uzvaras ir bez vērtnēm un pieder uzvarētājam.

Šādi kā triumfa arku uzlūkojot mūsu baznīcas altāri,  mēs varam ieraudzīt, ka Kristum pieder uzvara, vara un gods, redzam, ka Viņam pieder vārti, Viņš sargā vārtus – un tas viss ir iegūts caur Viņa asinīm. Arī ″Kunga godība ienāca Templī pa vārtiem, kas ir uz rītu pusi". (Ec 43,4) ″Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti." (1Moz 28,17) Patriarhs Jēkabs tā izsaucās kāpņu pakājē, kur saredzēja Debesu valstību, bet arī mēs to drīkstam saskatīt, jo Kristus saka: Es esmu durvis. (Jņ 10,7; Atkl 3,8,20) Kur mēs esam vienoti ar Kristu, tur Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. (Mt 10,7) Arī pie mums, kad baudām Kristus miesu un asinis, dzirdam Dieva Vārdu, esam vienoti lūgšanā. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt (Mt 16,8), kaut arī elles vārti var pienākt ikvienam no mums ļoti tuvu, patiesībā ikvienā brīdī un vietā. Bet paturi prātā arī taisnības vārtus (Ps 118,19–20), cerības vārtus (Hoz 2,7), Jēzus baznīcas altāra attēloto līdzību, vienmēr ticībā raugies uz Kristu, Uzvarētāju un Sargu caur krusta nāvi un augšāmcelšanos, kas mīlestībā un lēnprātībā stāv arī tavas sirds vārtos.

Protams, vārti ir šauri (Mt 7,14), bet  baltās kolonnas un kapiteļu zelts atgādina par pestīšanas drēbēm (Atkl 22,14), mums dotām Dieva mīlestībā. Tāpēc ″Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!" (Ps 100,4)

Helēna Dekante

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv