jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Nometnes tēma
Nometnes tēma


Informējam, ka šī gada nometnes tēma ir:
Ražots Debesīs (Made in Heaven).

Šī gada draudzes vasaras nometne notiks no 25. jūlija - 1. augustam. Saplānojiet savu atvaļinājuma laiku, lai piedalītos nometnē!

Vairāk informācijas par nometni >>>

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Haraldu un Gundegu Bietēm
Lielā intervija ar Haraldu un Gundegu Bietēm

Sekot bez nosacījumiem

Šā gada 11. februārī mūsu draudzes pērminderis Haralds Biete tika ievests evaņģēlista amatā. Viņa turpmākā kalpošana notiks gan Jēzus draudzē, gan Rīgas Sv. Pāvila draudzē. „Jēzus Draudzes dzīve” aicināja uz sarunu Haraldu un viņa sieviņu Gundegu  - par mācītāja aicinājumu, par ceļu līdz šai kalpošanai un ģimenes atbalstu tajā. Starp citu, Haralds pirmoreiz nokļuva Lutera akadēmijā, sekojot meitenei, kura viņam bija iepatikusies...

Ar Haraldu un Gundegu tikās Lelde un Ivars Kupči

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas

Alfa kurss
Trešdien, 10. februārī, notika Alfa kursa pirmā nodarbība. Apmācību uzsāka 28 cilvēki, kuriem nākamajās nodarbībās pievienojās vēl 11 jauni dalībnieki. Alfa kursā paredzētas 15 nodarbības par galvenajām ar kristīgo ticību saistītajām tēmām. Apmācības notiek atbrīvotā un draudzīgā gaisotnē. Alfa kursa komandā darbojas ap 20 cilvēku – lektori, diskusiju vadītāji, mūziķi u.c..

Jaunie evaņģēlisti
Ceturtdien, 11. februārī, Jēzus baznīcā notika jauno LELB evaņģēlistu Haralda Bietes un Roberta Otomera amatā ievešanas dievkalpojums. Abi ir absolvējuši Lutera Akadēmiju 2009. gadā. Haralds Biete turpmāk kalpos Rīgas Jēzus un Rīgas Sv. Pāvila draudzēs, Roberts Otomers – Rīgas Sv. Gara draudzē Imantā.

» Lasīt vairāk

Jaunieši "Silta sirds"
Jaunieši "Silta sirds"

Pēc rosīgās Vecpiebalgas meitenes Lauras ierosmes mēs, vairāki draudzes jaunieši, ceturtdien, 18. februārī, devāmies uz Vecpiebalgas draudzes jauniešu vakaru. Turklāt šo braucienu sasaistījām ar misijas grupu "Kāpnes", jo, kā zināms, Jaunpiebalga neatrodas sevišķi tālu no Vecpiebalgas. Tuvojoties galamērķim, Lauras telefonu (viņa brauca kopā ar mums) ik pa laikam ieskandināja zvans, no kuriem viens bija "sirsnīgs sveiciens visiem no Ancītes!" Sirsnība bija nojaušama, vēl nemaz klāt neesot. Un tā patiesi bija. Vakars izvērtās ļoti jauks, draudzīgs un sirsnīgs.


Iesākām ar mūsu pienesumu - slavēšanas dziesmām, pēc kā Vecpiebalgas draudzes mācītājs Intars Jonītis rosināja mūs uz pārdomām un diskusijām par tēmu "Svētais Gars". Vēlāk katrs dalījās ar iepriekšējā nedēļā piedzīvoto. Un, kad daļa vakara sadraudznieku jau bija devusies mājās, pārējie turpinājām vakaru, dziedot dziesmas no vecpiebaldzēnu dziesmu grāmatiņām. Sadraudzību ar Dievu un vienam ar otru noslēdzām baznīcas lielajā telpā ar lūgšanu pie altāra. Pēc tam prātā skanēja grupas "Jorspeis" dziesmas vārdi: "Snieg sniegs, bet man auksti nav šonakt, jo zem jakas man ir silta sirds šonakt."

Jā, nudien, sirds tovakar, manuprāt, silta bija ikvienam. Un prieks bija just, ka, pirmkārt, tā ir silta pretī Tēvam, silta un atvērta, gatava dot un sildīt arī citas sirdis.

Pateicība Dievam! Kā arī priecāsimies uzņemt vecpiebaldzēnus savās mājās - Jēzus baznīcā!

Madara Jauģiete

Foto: Rolands Kalniņš

» Lasīt vairāk

Nozīmīgākie remontdarbi un atjaunošanas darbi
Nozīmīgākie remontdarbi un atjaunošanas darbi

- Pabeigti iepriekšējā gadā iesāktie daļējie ērģeļu rastaurācijas darbi;

- veikta divu altāra kolonnu restaurācija;

- restaurētas balkona durvis „vācu galā”;

- veikta divu torņa kolonnu un to kapiteļu restaurācija;

- atjaunota torņa karnīzes mala;

- veikts Svētdienas skolas telpas kosmētiskais remonts;

- noslēgusies dievnama apgaismojuma projekta pirmā kārta (torņa izgaismošana);

- restaurēta altāra sētiņa.

Pēc draudzes padomei sagatavotās informācijas

» Lasīt vairāk

Kad bērni kļūst par pusaudžiem
Kad bērni kļūst par pusaudžiem

Pagājušā gada nogalē vairākām mūsu draudzes ģimenēm bija iespēja Māmiņu grupas nodarbībā noklausīties, kā Erberts un Rute Bikšes dalījās savā bērnu audzināšanas pieredzē. Dzirdētās atziņas bija tik vērtīgas un noderīgas, ka vēlamies tās darīt pieejamas arī citiem „Jēzus Draudzes dzīves” lasītājiem.

Kad bērni kļūst par pusaudžiem, vecākiem vairs nav iespēju būt klāt visās savu bērnu gaitās, uzraudzīt un kontrolēt katru situāciju. Atskatoties uz savu četru bērnu pusaudžu periodu, Erberts un Rute stāstīja, kas ir svarīgākais, lai vecāki nepazaudētu mīlošas un svētības pilnas attiecības ar saviem bērniem.

» Lasīt vairāk

Pateicība
Pateicība

„Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev laba darījis.” (Ps 103:2)

Skaistais, Dieva žēlastībā svētītais un pasākumiem bagātais Ziemsvētku laiks ir aizvadīts. Bet mana sirds vēl arvien ir pilna pateicības par īpašo iepriecinājumu šajos svētkos - man uzdāvināja laikraksta „Svētdienas Rīts” gada abonementu.

» Lasīt vairāk

Mācekļu skola
Mācekļu skola


Jēzus draudzē, sākot ar janvāri, reizi divās nedēļās vakaros pulcējas cilvēki, lai piedalītos Mācekļu skolā. Par Mācekļu skolas ideju un tās realizāciju izjautāju draudzes māsu Helēnu Dekanti.

Kā Tu cilvēkam, kurš pirmo reizi dzird par Mācekļu skolu, varētu paskaidrot – kas tā ir par skolu un ko tajā dara?

Aicinājumā uz skolu, kā arī darba konspektos ir rakstīts: „Māceklis seko Meistaram, redz un dzird Meistaru strādājam, mācās, mēģina un veic uzticēto, pārrunā kļūdas, vienmēr paliek Meistara rīcībā. Mēs esam aicināti vienmēr būt Kristus mācekļi”. Meistars mums visiem ir viens - Jēzus Kristus. Šobrīd kopīgi cenšamies ieraudzīt, kā mūs uzrunā, atrod Dievs, kā pēc Viņa mīlestības nodoma no grēka mūs pestī Kristus, kas caur Svēto Garu mūs vada tālāk, iedrošina, pamāca. To visu Viņš dara pie katra no mums. „Skolēni” tiek aicināti mācīties to labāk saskatīt. Un kā mīlošs Tēvs Dievs jau tagad aktīvi strādā ar tiem, kas gatavo nodarbības (mēs mācāmies, mēģinām veikt uzticēto, pārrunājam kļūdas). Es ticu, ka arī tie, kas bija atnākuši uz pirmajām nodarbībām, ir ko guvuši.

» Lasīt vairāk

Liecība "Visuaugstākā matemātika"
Liecība "Visuaugstākā matemātika"

„Domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.”

Mūsu draudzes nama sociālās aprūpes dzīvokļa Altāra istabā bija ļoti nepieciešams veikt parketa grīdas restaurāciju. Kādā brīdī radās labvēlīgi apstākļi šīs ieceres īstenošanai. Es runājos ar Debesu Tēvu, brāļiem un māsām par to, kurš to varētu paveikt un cik tas viss izmaksātu. Baznīcā aprunājos arī ar Didzi. Un viņš man vairākkārt pārjautāja: „Bet vai nauda jums tam ir?”

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv