Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Caur krustu godībā


Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas.. tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un gudrība." (1Kor 1, 23–24)

Izdevuma numurs iznāk Lieldienu laikā, un tādēļ ir saprotami, ka vēlamies īpaši akcentēt Kristus augšāmcelšanās notikumu un tā nozīmi. Bet, lai nonāktu pie augšāmcelšanās īstā satura, nevaram paiet garām Kristus ciešanām un krusta nāvei.

» Lasīt vairāk

Ar Kristu mirt un augšāmcelties


Šodien
vēršam skatu uz Lieldienām, uz to noslēpumaino atjaunotnes iespēju, ko mums, kristiešiem, devis Dievs caur Jēzus Kristus ciešanām un nāvi pie krusta. Pārdomās ar mums dalās Jēzus draudzes loceklis, konsistorijas vikārs ILMĀRS BARONS.

» Lasīt vairāk

Vīra un sievas vajadzības


Nu jau trešo reizi visi kopā tikāmies jauno ģimeņu vakarā. Šajā reizē viesi bija Debora un Ārons Grofi no ASV, kuri jau 10 gadus kalpo kā misionāri Latvijā.

» Lasīt vairāk

Kā pilnveidoties


Šis ir īpašs laiks, kad varam pārdomāt Kristus ciešanu nozīmi katra dzīvē, laiks, kad varam pārdomāt to, kā dzīvojam un kādas vispār ir mūsu attiecības ar Dievu. Laiks.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Kādos gadījumos tu apzīmē sevi ar krusta

» Lasīt vairāk

Tikšanās ar māsu draudzi Brēmenē


"Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.″ (Kol 3,14)

Marta sākumā Dievs dāvināja mūsu draudzes mācītājam, bērnudārza un diakonijas pārstāvjiem piedzīvot skaistus sadraudzības mirkļus kopā ar ″Unser Lieben Frauen″ draudzi Brēmenē.
Šīs tikšanās mērķis bija vasarā aizsāktajam projektam ″Bērnu, ar īpašām vajadzībām, integrācija veselā vidē″ noslēguma akcija.

» Lasīt vairāk

Cīņa pie krusta


"Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: ″Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara.″(Lk 23,33–34)
"Lielā Piektdiena ir diena, kurā par cilvēku kļuvušo Dievu nogalina cilvēki, kas grib kļūt dievi." Dītrihs Bonhefers

» Lasīt vairāk

Kristus un krusts


"Krusts laistās kalna galā" – raksta dzejniece. Pāri visai pasaulei. Vai tu esi bijis pie šī kalna un krusta?
Vai tu ieraugi Kristus diženumu pie krusta? Mūsu lielums sačākst kā sviests uz pannas un iztvaiko kā dūmi Kristus diženuma priekšā. Jo nav nekā šajā pasaulē lielāka par Kristu.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv