Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kristus un krusts


"Krusts laistās kalna galā" – raksta dzejniece. Pāri visai pasaulei. Vai tu esi bijis pie šī kalna un krusta?
Vai tu ieraugi Kristus diženumu pie krusta? Mūsu lielums sačākst kā sviests uz pannas un iztvaiko kā dūmi Kristus diženuma priekšā. Jo nav nekā šajā pasaulē lielāka par Kristu.
Vai tu ieraugi Kristus varenību pie krusta? Pasaules varenība sagāžas kā Amerikas tirdzniecības torņi Kristus varenības priekšā. Jo caur krusta nāvi Kristus ir pasaules uzvarētājs. ″Un tad nāk gals, kad Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku." (1Kor 15,24)

Vai tu ieraugi Kristus upuri pie krusta? Mūsu upuri un labie darbi tā priekšā ir kā ″šķindošs zvārgulis". Tie ir tik dziļi nepilnīgi. Lai es pats un citi pamanītu, cik es labs. Tie ir paštaisnības upuri. Vienīgi Kristus upuris ir pilnīgs, jo bez vainas. Bez vainas, lai nestu mūsu vainas. Lai tādējādi dāvātu mums mūžīgo dzīvību.

Vai tu ieraugi Kristu un krustu? Vai pie šī krusta ir piesists viss, kas tev ir traucējis ieraudzīt Kristu un krustu? ″..netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas.."? (Gal 6,19–21) Ja tas tā nav, Dieva Gars nevar atvērt tavas gara acis, lai tu patiešām ieraudzītu Kristu un krustu, Kristus diženumu, varenību un upuri. Kristus un krusts ir centrālais notikums pasaules vēsturē. Vai tas ir tāds arī tavā dzīvē?

Redaktore Milda Klampe

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv