Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kā pilnveidoties


Šis ir īpašs laiks, kad varam pārdomāt Kristus ciešanu nozīmi katra dzīvē, laiks, kad varam pārdomāt to, kā dzīvojam un kādas vispār ir mūsu attiecības ar Dievu. Laiks.
Pēdējie jauniešu vakari bijuši bagāti gan ar interesantām atskārsmēm, gan ar jaukiem viesiem. Nesen kādā vakarā uzrunu teica vācietis Tobiass, kurš runāja itin labi latviski. Lasījām Dieva Vārdu no Nehemijas 8,1–12. Secinājumi no tā: svarīga ir patiesa grēku nožēla, citādi visu laiku jāstaigā ar masku. (Cilvēki to varbūt neredzēs, bet Dievs gan.) Tikai pēc patiesas grēku nožēlas varam tikt šķīstīti ar Jēzus asinīm, un citādi pienākt pie Dieva nav iespējams. Līdz ar to nevar tikt arī pie Mīlestības.

Tas – par grēku nožēlu – ir saistīts arī ar iepriekšējā jauniešu vakarā runāto par dievkalpojumu. Ģirts Prāmnieks (jauniešu vadītājs) izdalīja visiem Jēzus draudzes dievkalpojuma kārtības lapiņas, kurās skatoties visi varēja izsekot līdzi tam, kas svētdienas rītā notiek baznīcā. Ģirts nonāca pie secinājuma, ka dievkalpojumu vairs nevar tādā vārdā nosaukt, ja tajā nav grēku nožēlas. Jo viss pārējais ir iespējams tikai tad, ja pirms tam no sirds esam izsūdzējuši savus grēkus. Tas lika aizdomāties par lietām, ko vajadzētu pilnveidot mūsu – jauniešu – dievkalpojumos.

Dievs atbild.

Mēs lūdzam, klausāmies un pārdomājam.

Madara Jauģiete

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv