Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Tikšanās ar māsu draudzi Brēmenē


"Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.″ (Kol 3,14)

Marta sākumā Dievs dāvināja mūsu draudzes mācītājam, bērnudārza un diakonijas pārstāvjiem piedzīvot skaistus sadraudzības mirkļus kopā ar ″Unser Lieben Frauen″ draudzi Brēmenē.
Šīs tikšanās mērķis bija vasarā aizsāktajam projektam ″Bērnu, ar īpašām vajadzībām, integrācija veselā vidē″ noslēguma akcija.
Šī projekta īstenošana notika akcijas ″Hoffnung fūr Osteuropa″ (Cerība Austrumeiropai) ietvaros, pateicoties mūsu māsu draudzei ″Unser Lieben Frauen″ un ″Diakonisches Werk″. Akcija ″Hoffnung fūr Osteuropa″ atbalsta sociālus projektus kristīgās draudzēs Austrumeiropas valstīs. Tā pagājušā gadā iesniegtais projekta pieteikums tika apstiprināts par 2006. gada ziedojumu vākšanas mērķi.

Mūsu māsu draudzē notika divi sarīkojumi.

5. martā svinējām kopīgu dievkalpojumu, kas tika arī translēts Brēmenes radio. Šī dievkalpojuma laikā, atbildot uz jautājumiem, mācītājs Erberts Bikše un draudzes ambulances vadītāja Ilze Kolma stāstīja par Baznīcas un sociālo darbu Rīgā. Pēc dievkalpojuma tikāmies ar draudzes locekļiem, lai tuvāk iepazīstinātu ar draudzes darbu – Baznīcā, diakonijā, ambulancē un bērnudārzā ″Jēriņš″.

6. marta vakarā piedalījāmies labdarības koncertā, ko organizēja neatlaidīgs mūsu draudzes labvēlis Hervarts Poppe. Koncertā piedalījās bērni no dažādām mūzikas skolām. Dažādu tautu dziesmas dziedāja dubultkvartets. Īpaši pārsteigti bijām sastopot koncertā Agitu Rando, ērģelnieci un pianisti no Latvijas.

Šo dienu laikā mums bija iespēja viesoties māsu draudzes bērnudārzā un kādā privātskolā, kur jau daudzus gadus darbinieki strādā pie programmas, lai bērni ar īpašām vajadzībām savu ikdienu vērtīgi pavadītu kopā ar veseliem bērniem. Guvām vispusīgu informāciju par šādu darbu Vācijā.
Tikšanās reizē ar Brēmenes avīžu žurnālistiem bērnudārzā ″Jēriņš″ vadītāja Sanita Ceipe informēja klātesošos par bērnudārza darbības principiem, kā arī pirmsskolas bērnu audzināšanas iestāžu darbu Latvijā.
Mūsu ieplānotajām un paredzētajām vizītēm ar māsu draudzes cilvēkiem cauri vijās sirsnība, viņi jau daudzus gadus ir sadraudzībā un mīlestībā ar mūsu draudzi. Lai Dievs svētī un vada šo darbu bagātīgi. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.

Jolanta Cukure

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv