Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Piedzīvot un sludināt


".. pēdējās dienās notiks, saka Dievs, Es izliešu savu Garu pār visu miesu.." (Apd 2,17)

Sirsnīgs sveiciens visiem "Jēzus Draudzes Dzīves" lasītājiem!

Kad Jēzus gatavojās šo pasauli atstāt, saviem apmulsušajiem mācekļiem Viņš sacīja mierinājuma pilnus vārdus: "Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.." (Jņ 14,18)

» Lasīt vairāk

Jaunās Derības baznīca


Apustuļu darbu grāmata sākas ar Gara apsolījumu (1, 5, 8), un Jaunās Derības baznīca dzimst tad, kad Gars tiek dots tik pilnīgi un tik universāli, kā to līdz šim nebija piedzīvojusi nedz Dieva Vecās Derības tauta, nedz Jēzus mācekļi (Apd 2,1–42). No Vecās Derības laikiem mācekļi pazina Svēto Garu kā personīgu, radošu Dieva klātbūtni, kas veido, nosaka un izskaidro vēsturi. Kā spēku, kurš lidinājās pār ūdeņiem radīšanas laikā (1Moz 1,2), kā spēku, kurš nāca pār Israēla soģiem (Sģ 6,34; 14,6) un Israēla ķēniņiem (1Sam 16,13–14) un darīja tos spējīgus veikt lielus darbus Tā Kunga un Viņa tautas labā.

» Lasīt vairāk

Bērnu korītis viesojas Jaunajā Sv. Ģertrūdes draudzē


Mēs zinām, ka mums ir brīnišķīga svētdienasskola, un arī bērni to lieliski zina. Tomēr jauki ir satikt arī citus bērnus, kas mācās Dieva Vārdu, – un tie nebūt nav tālu jāmeklē. Mūsu svētdienasskolas bērnu korītis svētdien, 22. maijā, viesojās Rīgas Jaunās Sv. Ģertrūdes draudzes svētdienasskolā, priecēja draudzi ar dziesmām un sastapa citus bērnus. Izrādās, ka divas luterāņu draudzes vienā pilsētā nebūt nav vienādas kā divas ūdens piles, taču bērni, manuprāt, tur ir tikpat dažādi, interesanti, kustīgi, draudzīgi, palaidnīgi, mīlīgi un zinātkāri kā Jēzus draudzē.

» Lasīt vairāk

Mūsu draudze


Attēlā redzam Jēzus draudzes locekļu sadalījumu tikai no viena aspekta – proti, pēc vecuma. Dati iegūti šā gada aprīlī, bet mainās ik dienas, pienākot, atjaunojoties vai nomirstot kādam draudzes loceklim. Tas ir neizbēgami. Draudzē šobrīd nav datorizētas draudzes locekļu uzskaites programmas, kas ļautu grupēt draudzes locekļus pēc kādām citām kategorijām, piemēram, sievietes, vīrieši, kādas profesijas pārstāvji, Purvciemā dzīvojošie draudzes locekļi u. tml., bet drīzumā plānots tādu sagatavot, un tad mūs sagaidītu jauni, interesanti fakti...

» Lasīt vairāk

Par spēku no augšienes


Vasarsvētki. Pār ļaudīm nāk Svētais Gars – Kristus solītais Aizstāvis, neredzamais Spēks, kas mūs sargā un neatstās, kas visam dod dzīvību, piešķir dāvanas un iespēju kalpot, lai bagātinātu draudzi un stiprinātu ļaužu kopību. Vasarsvētkus gaidot, uz sarunu esam aicinājuši mūsu draudzes locekli un Brāļu draudzes aktīvistu Gundaru Ceipi.

» Lasīt vairāk

Pasažieri…


Pēc skaistiem, klusiem un vēlāk prieka pilniem Kristus augšāmcelšanās svētkiem jauniešu darba vagoniņš ir atkal atgriezies uz ikdienas sliedēm. Sliedes gan ikdienišķas, taču pieturas Dievs allaž dāvā jaunas. Mainās arī pasažieru skaits un sastāvs – daži pieturā izkāpj un aiziet prom, citi brīdi pakavējas un iekāpj atpakaļ. Un, protams, arī jauni pasažieri piebiedrojas braucienam.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas


Vai tu saskati Svētā Gara darbu draudzē?

» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv