Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas


Vai tu saskati Svētā Gara darbu draudzē?
Rodijs Rododendrs, sapņotājs

Draudzē es vairāk saskatu cilvēku darbu – viņu ego un veidotos stereotipus. Cilvēki bieži vien ārpus baznīcas ir citādi nekā baznīcā. Kāds draudzē man ir teicis, ja cilvēks neiederas kopīgā fonā, tad viņš no tā tiek izraidīts. Protams, ir brāļi un māsas Jēzū Kristū, kuros jūtama Trīsvienīgā Dieva klātbūtne. Svētā Gara darbu reizēm ļoti spilgti redzu mācītāja sprediķos.

Pēteris Kazeks, pensionārs

Svētā Gara darbu es saskatu draudzē jau kopš tā laika, kad tajā iestājos, proti, kopš 2000. gada. Īpaši to jūtu dievkalpojumos, sprediķos, mācītāja uzrunās un aicinājumos. Bieži vien Svētā Gara darbs parādās jau tad, kad tikko esmu pārkāpis baznīcas slieksnim – Svētais Gars mani aicināja šeit pirmo reizi un turpina aicināt ikreiz, kad šeit esmu.

Ligita Ārgale, ekonomiste

Es saskatu Svētā Gara darbu draudzē katrā palīdzībā, kas nāk no tās – apsveikumos ar Dieva Vārdu, kas vienmēr uzrunā tik īpaši. Mani saviļņo arī baznīcas mākslinieciskais noformējums svētkos, un es esmu pateicīga visiem veidotājiem, ka tādējādi var atklāties vētā Gara dotās dāvanas. Tas ir ļoti daudz garīgās dzīves celšanai, un es jūtos piederīga šai baznīcai un draudzei.

Ilze Ģermane, auklīte

Svētā Gara darbs īpaši parādās dievkalpojumos un iesvētes mācībās, Bībeles nodarbībās un visās draudzes aktivitātēs. Svētais Gars vispirms jūtams, ieejot dievnamā, un tad saņemto baznīcā var ne tikai paturēt sev, bet arī iznest ārpus baznīcas citiem cilvēkiem.

Andrejs Krogzemis, pērminderis

Es uzskatu, ka no tā laika, kad Kristus ir aizgājis pie Tēva, Svētais Gars visu laiku ir pie mums, un tā ir ļoti svarīga Trīsvienības persona, kas jāciena. Ticīga cilvēka dzīvē nekas nevar notikt bez Svētā Gara, tāpat arī ikvienā draudzē un baznīcā Svētais Gars ir vienmēr klātesošs. Kad lūdzu Dievu, saku paldies ne tikai Tēva un Dēla vārdā, bet arī Svētā Gara vārdā.

Mārtiņš Barons, skolnieks

Svētais Gars ir klātesošs visos dievkalpojumos. Uzskatu, ka mācītāja sprediķis nemaz nevar būt bez Svētā Gara, jo cilvēks jau ir tikai instruments Dieva rokās. Tādējādi arī draudzes garīgā izaugsme nevar būt bez Svētā Gara, jo Viņš dod spēku un gudrību kalpot baznīcai ne tikai ar vārdiem un darbiem, bet arī lūgšanām.

Intervēja Maija Kavosa

                                                       

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv