Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Viss ir labi

"Svētīgi ir tie cilvēki.. kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā." (Ps 84,6–8)

Mīļie draugi, visas dienas nav vienādas. Ir saulainas dienas. Ir apmākušās dienas. Ir arī tādas dienas, kurās plosās vētra un negaiss. Vai mēs vēlētos tikai rāmas, saulainas dienas? Dievs visu ir jauki radījis – sauli, mākoņus, vēju, arī vētru un negaisu. Viss kalpo vienam mērķim – ieraudzīt Dievu Viņa majestātiskajā spēkā, varenībā, Viņu mīlēt un Viņam kalpot.

» Lasīt vairāk

Dzirdēt un darīt


Dieva vadība un nodomi bieži ir tik pretēji mūsu uzskatiem un plāniem.

Vecajā Derībā lasām, kā Mozus vēlējās pats saviem spēkiem izvest Israēlu no Ēģiptes. Ar tādiem paņēmieniem, kā viņš to darīja (nosizdams ēģiptieti, kas sita viņa tautas vīru), būtu gājuši bojā tūkstošiem cilvēku. Šī rīcība maksāja Mozum četrdesmit trimdas gadus, strādājot par ganu pie midiāniešiem. Šajā laikā viņš mācījās pakārtot savu dzīvi Dievam. Un tikai pēc tam Dievs pilnvaroja viņu vadīt Israēlu, izejot no Ēģiptes verdzības; un Dievs nokārtoja tā, ka negāja bojā neviens cilvēks.

» Lasīt vairāk

Revīzijas komisijas finanšu pārbaude Jēzus draudzē


2007. gada februārī un martā draudzes revīzijas komisija pārbaudīja atskaites par draudzes darbības finanšu rādītājiem 2006.gadā. Pārbaudēs konstatēts, ka atskaites saskan ar grāmatvedības uzskaites datiem un dokumenti sagatavoti atbilstoši noteiktajām atskaišu sagatavošanas un grāmatvedības kārtošanas prasībām. Pēc pārbaudēm atskaites iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestā un Finanšu ministrijā. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats publicēts 7. aprīļa laikrakstā "Svētdienas Rīts", un pārskats par galvenajiem finanšu rādītājiem sniegts draudzes informatīvajā sapulcē 29. aprīlī. Galvenie finanšu rādītāji atspoguļoti arī šajā rakstā.
» Lasīt vairāk

Patvērums


Patvērums ir vieta, kur cilvēks ir pasargāts no briesmām, arī jumts virs galvas, siltums, uzturs, apģērbs, viss, kas nepieciešams cilvēka eksistencei un veciem cilvēkiem, arī aprūpe. Patvērums ir vieta, kur paglābties no pasaules ļaunuma, kas virmo visapkārt. Jēzus draudzes pansionāta iemītnieces ir pasargātas, jo šeit atšķirībā no citiem pansionātiem ir arī garīgā aprūpe. Pansionātā valda kristietības gars un cilvēks sava mūža pēdējā posmā tiek sagatavots mūžības ceļam.

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Maigu Krivošapkinu


Mazinot sāpes

Uz sarunu Krivošapkinas kundze atnākusi ar piecām pašas audzētām sarkanām tulpēm un man liek viņu saukt par māsu Maigu, jo tā visi viņu uzrunājot. Māsa Maiga smaida un steidz stāstīt par nesenajiem brīnumiem, ko Dievs ir darījis viņas dzīvē, bet galvenais, ka Viņš ir bijis viņas ceļa vadonis.

Maiga Krivošapkina 

Dzimusi: 1926. gada 1. novembrī.
Draudze: apmēram kopš 1985. gada Jēzus draudzes locekle, kristīta Liepupes ev. lut. draudzē, iesvētīta 1947. gadā Limbažu ev. lut. draudzē.
Mācības: beigusi 4. medmāsu skolu ,,Sarkanais krusts”.
Darba vieta: pašlaik strādā Jēzus draudzes pansionātā.
Ģimene: atraitne, dēls Māris (56), meita Liena (46).

Ar māsu Maigu sarunājās Linda Bagone

» Lasīt vairāk

A un K


Ir tēmas, pie kurām var atgriezties atkal un atkal, lai atrastu  kaut ko jaunu. Turklāt, šķiet, nevienam tās neapnīk. Šāda tēma ir attiecības starp puisi un meiteni, vīrieti un sievieti.

Tā nu mēs, Jēzus draudzes jaunieši, tuvojoties sezonas noslēgumam (atgādinu, ka vasarā jauniešu vakari nenotiks), pievērsāmies šai nozīmīgajai tēmai.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas - Kā Dievs tevi dzīvē ir vadījis?

» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv