Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Informācija


Iesvētīts:

Valters Stūris

Amatā ievesti pērminderi:

Artūrs Ansons

Kaspars Bērziņš

Ziņojumi:

7. jūnijā plkst. 17.15–17.50 baznīcā jurista konsultācijas bez maksas.

10. jūnijā – draudzes padomes rekolekcijas Rāmavas muižā. Priekšlasījumu par tēmu „Karmela kalns” sniegs draudzes māsa Helēna Dekante.

17. jūnijā – jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums.

Aicinām apmeklēt draudzes bibliotēku, kur jums profesionāla bibliotekāre Ingūna Stranga sniegs nepieciešamo informāciju un palīdzes izvēlēties piemērotāko lasāmvielu! Ar bibliotēkas jaunieguvumiem varat iepazīties pie ziņojumu stenda! Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka atvērta mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā pēc dievkalpojuma.

Maija hronika

1) 5. maijā LELB Konsistorijā notika seminārs lielo (virs 300 draudzes locekļi) draudžu amatpersonām. Jēzus draudzi pārstāvēja revīzijas komisijas vadītājs Jānis Miķelsons. Tika runāts par Baznīcas un draudzes finansēm (mācītāju apmaksa, budžeta veidošanas vadlīnijas) un draudzes vadību (padomes, valdes, revidentu amatpersonu darba apraksti);

2) 6. maijā draudzē notika mūziķu koncerts „Ne-parastais”, ko organizēja draudzes māsa Madara Jauģiete. Koncertā piedalījās arī draudzes jauniešu koris, ērģelniece Vita Kalnciema un vairāki citi mūziķi;

3) 7. maijā notika LELB Rīgas iecirkņa Konvents ar Rīgas mācītāju, evaņģēlistu, garīdznieku piedalīšanos;

4) 17. maijā notika Debesbraukšanas dienas dievkalpojums;

5) 24. un 31. maijā notika draudzes padomes sēdes, kurā tika apspriesti jautājumi, kas saistās ar Sinodes tuvošanos. Jēzus draudzi 23. Sinodē 5. un 6. jūnijā pārstāvēs padomes ievēlētais sinodālis – draudzes priekšnieka vietnieks Aldis Krieviņš;

6) 27. maijā, Vasarsvētkos, notika TV tiešraides dievkalpojums.

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv