Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas - Kā Dievs tevi dzīvē ir vadījis?


Diāna Andriņa-Nagle, SIA “Latvijas Televīzija” juriste
 

Domāju, ka pāri visam šai dzīvē ir Dieva prāts un vadība. Īpaši mani sajūsmina tas, kā Dievs plāno mūsu ceļus. Manā dzīvē ir notikumi, kas savijas tā, ka tie nevar būt nejaušība, patiesībā tas ir labi pārdomāts Dieva plāns. Visos dzīves svarīgākajos brīžos cenšos paļauties uz Dievu, jo Viņš zina, kas man ir vislabākais. Kad paļaujos uz Viņu, mani ceļi izdodas, jo saprotu, ka ne citu cilvēku noteikts, ne apstākļu diktēts, bet Dieva žēlastības pamatots ir mūsu laiks uz zemes. Svarīgākais ir spēja saklausīt Dieva balsi un sekot tai ar atvērtu sirdi, jo Dievs pazīst katra cilvēka sirdi un zina, kas vajadzīgs, lai cilvēks būtu laimīgs.

Haralds Biete, pērminderis

Ļoti dažādi. Kamēr Dievu nepazinu, tas notika gan caur priecīgiem, gan skumjiem un smagiem notikumiem. To grūti pateikt dažos teikumos.

 Kopš kristībām, kad mani īpaši uzrunāja (un joprojām uzrunā) vārdi: "Nāc Man pakaļ," (Mt 9,9) tieši Dieva Vārds, Bībele, ir tā "karte", ar kuru Viņš ik dienas turpina mani vadīt.

Iveta Zveja, SIA “Latvijas Televīzija” juriste

 Katram jāpiedzīvo brīži, kad ir ļoti smagi un, tikai paļaujoties uz Viņu, spējam visu izturēt un iet tālāk. Tomēr skaistākie brīži manā dzīvē ir tie, kad esmu gājusi ar Viņu roku rokā. No tiem īpaši vēlos pieminēt došanos uz Taizē brālības rīkotajām jauniešu uzticības svētceļojumu tikšanās reizēm, kad piedzīvoju īstu Dieva brīnumu caur saskarsmi ar daudziem jaunajiem kristiešiem no visas Eiropas un Vjetnamas un Honkongas. Tie ir brīži, kad sajūti lūgšanu spēku un ticības brīnumu un vari priecāties par to, esot kopā ar simtiem tūkstošiem kristiešu, kas reizē ar tevi piedzīvo šo atklāsmi. Tādēļ es vēlētos, lai manā mūžā ir pēc iespējas vairāk to brīžu, kad es un Viņš ejam priecīgi blakus.

Māris Doze, namu pārvaldnieks

Es ļoti esmu izjutis Dieva vadību savā dzīvē gan dienesta laikā armijā, gan ģimenē, gan visos darbos, kur esmu strādājis. Dievs arī dziedinājis ne tikai mani, bet arī manu sievu, tā ka bez Dieva ziņas nekas dzīvē nenotiek – nedz sliktais, nedz arī labais. Viss cilvēkam nāk tikai par ticības stiprinājumu.

Vija Saltupe, pensionāre

Tā kā esmu padomju laika bērns, tad par Dievu dzirdēju ļoti maz, taču es Viņu visu laiku jutu savā sirdī. Kad apprecējos, ļoti lūdzu Dievu, lai man būtu bērns, un es saņēmu apsolījumu, ka tas būs gaišmatains puisītis. Pēc laika viss piepildījās. Nokristīju bērnu, un 1989. gadā iesvētījāmies šajā baznīcā, kas vēl aizvien ir tik silta un mīļa. Tagad, visu izvērtējot, varu teikt, ka visi notikumi, kas dzīvē risinājušies, ir ar Dieva ziņu un vadību.

Maija Kavosa, studente

Dievs mani ir vadījis un vada caur lūgšanu, atklājot savus nodomus katram manas dzīves ceļam, tādēļ arī viss, kas manā dzīvē ir noticis, ir īpaša Dieva žēlastība un Viņa bezgalīgās mīlestības izpausme. Ir bijis ļoti daudz pārbaudījumu, kuros esmu mācīta, un tas noticis tikai tādēļ, lai es Dievu varētu iepazīt ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi un dvēseli. Dievs vada tikai ar vienu mērķi, proti, lai mēs nokļūtu tuvāk Viņam.

Intervēja Maija Kavosa

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv