Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kā audzināt Dieva dāvanu – bērnus?


Līdz ar rudens atnestajām zeltainajām lapām un jauno burkānu ražu arī jauno ģimeņu vakars septembrī sapulcināja kuplas un ne tik kuplas ģimenes, lai kopīgi varētu klausīties brīnišķīgu lekciju par bērnu audzināšanu.

Kā audzināt bērnus kristīgā ģimenē? Kā rīkoties situācijās, ja bērni neklausa vai niķojas? Cik liela atbildība vecākiem ir Dieva priekšā, audzinot savus bērnus? Par šiem un citiem jautājumiem savu redzējumu lekcijā bija sagatavojuši mūsu draudzes locekļi Edīte un Igors Lūši.
Vakara gaitā tika pārrunāti vairāki bērnu audzināšanas pamatprincipi. Neliels ieskats tajos:  

* "pastiprinājums" – lai veicinātu bērna labu uzvedību, vecāki to var pastiprināt ar personīgu kontaktu, samīļojot, apskaujot, uzslavējot. Ģimene, piemēram, var doties nelielā izbraukumā. Bieži vien mēs bērnus, viņu darbus maz atalgojam ar labiem vārdiem. Ja viņš tiek uzslavēts vai samīļots, tad bērns arī turpmāk zinās, ka konkrēta rīcība ir bijusi pozitīva. Bērns uzzina no vecākiem, kas ir labs un kas ir slikts, tādēļ uzslava vai apskāviens tikai veicinās viņa vēlmi labi uzvesties;

* "aizmiršanas princips" – bieži vecākiem nav pietiekami daudz laika, lai būtu kopā ar bērnu, tādēļ viņš atrod veidu, kā pievērst sev uzmanību, piemēram, niķojoties. Ja tajā brīdī bērna rīcība netiek atalgota, t. i., tam netiek pievērsta uzmanība, viņš pārstāj niķoties, jo saprot, ka ar to nekā nevar panākt;

* "imitācija jeb kopēšana" – bērns savu pirmo uzvedības modeli veido pēc vecāku rīcības, viņš tos kopē. Bieži vien tās ir negatīvās lietas, ko bērni pārņem no vecākiem. Tādēļ ieteikums ir pieaugušajiem nestrīdēties bērna klātbūtnē, nerunāt neko sliktu par savu dzīvesbiedru un citiem, parādīt cieņu  un mīlestību vienam pret otru;

* "dabiskais princips" – kad ar pārliecināšanu neizdodas bērnu atturēt no nevēlamas darbības veikšanas, tad ir iespēja ļaut viņam pašam piedzīvot un  saprast rīcības sekas, protams, ja tas nav  bīstami;

* "loģiskās sekas" – bērnam tiek izskaidrots, kas notiks, ja viņš kaut ko darīs. Tās pamatā ir saruna. Ieteikums vecākiem ir atrast vairāk laika sarunām ar bērnu.  Bērns vairāk paklausīs tādēļ, ka mīl vecākus, nevis baidās no viņiem (no bāršanas, sodiem utt.).

Lektori arī īpaši uzsvēra, ka, lai arī cik pareizi mēs censtos audzināt savus bērnus, tomēr vienmēr jāatceras, ka ikviens bērns, kas ienāk ģimenē, ir liela Dieva dāvana un svētība. Un tikai Tas Kungs zina, kādēļ šis bērniņš ar attiecīgo raksturu vai iezīmēm ir nonācis tieši pie tevis –  tavā ģimenē. Bērni mums nepieder, viņi mums ir doti uz laiku, lai mēs viņus audzinātu pazīt un dzīvot kopā ar Dievu, lūgtu par viņiem, sagatavojot tālākai dzīvei un Mūžībai.

Šī interesantā lekcija lika ne tikai dzirdēt Edītes un Igora viedokļus, bet veidoja arī dedzīgu ģimeņu diskusiju par dažādām ar bērniem saistītām situācijām.


Gribētu aicināt arī citas jaunās ģimenes iesaistīties, atrast laiku vienreiz mēnesī atnākt uz jauno ģimeņu vakariem, jo tajos mēs ne tikai uzzinām kaut ko jaunu par sevi un ģimeni Kristus gaismā, bet tā ir arī lieliska iespēja mums visiem būt kopā sadraudzībā.

Un liels paldies arī šo vakaru veidotājiem, čaklajiem burkānu mizotājiem Leldei un Ivaram Kupčiem, Evijai un Daniēlam Godiņiem. Lai Dievs svētī viņu kalpošanu arī turpmāk!

Gundega Biete

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv