Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kāpnes uz Debesīm


".. kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā." (Jņ 5,24)

Mīļie draugi, esiet sirsnīgi sveicināti!

Baznīcas gada noslēgums arvien ir tāds klusināts pārdomu, norimšanas laiks.

Tā jau arī tam jābūt, jo Baznīcas gads noslēdzas ar Mirušo piemiņas dienu – Mūžības svētdienu. Bībeles teksti šajā laikā ielūdz mūs īpaši kavēties pārdomās par dzīves laiku, tā straujo ritējumu, par to, ka arī mums kādu dienu šī pasaule būs jāatstāj.

Iespējams, tās ir mazliet skumjas pārdomas, bet vienlaikus piepildītas ar gaišu, pat priecīgu cerību, jo mēs pazīstam Kristu. Viņš nāk pie mums mierpilns un iedrošinādams: "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!" (Jņ 11,25)

» Lasīt vairāk

Pilnīgs dievišķības spēks


Mūžīgā dzīvība ir dzīvība, ko Jēzus Kristus izpauda cilvēciskajā līmenī. Un šī pati dzīvība, nevis tās kopija, kļuva redzama mūsu cilvēcīgajā miesā, kad mēs piedzimām no jauna. Mūžīgā dzīvība nav dāvana, kas nākusi no Dieva; mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana. Enerģija un spēks, kas bija tik labi saskatāms Jēzū, būs redzams arī mūsos kā pilnīga Dieva žēlastības darbība, kad reiz pieņemsim pilnīgu un izšķirīgu lēmumu par grēku.

» Lasīt vairāk

Bez piecām dienām ikdiena


Lai kopīgais darbs Debesu valstībai sekmētos labāk un augtu plašumā, svarīga lieta ir arī sadraudzība un vienotība starp mums pašiem – šādas domas vadīti, mēs, jauniešu vadītāji, kādas skaistas oktobra nedēļas sākumā devāmies uz Depkina muižu Rāmavā, lai kopīgi piedzīvotu vadītāju nometni.

Šī nebija pirmā tāda veida nometne, kad gandrīz nedēļu kopīgi dzīvojām Rāmavā, dienā devāmies katrs savās mācībās un darba gaitās, bet vakarā atkal atgriezāmies un sastapāmies. Lai arī dienas plānu dēļ neiznāca kopīgi pavadīt tik daudz laika, kā būtu gribējies, tomēr liels ieguvums bija vakara svētbrīži, kad visi lasījām Dieva Vārdu, mūsu mācītāja Ģirta Prāmnieka pārdomas, tās viņš bija rakstiskā veidā sagatavojis katram līdzņemšanai un pārskatīšanai nākamās dienas gājumā, un lūdzām.
» Lasīt vairāk

Viesis Jēzus baznīcā


28. oktobrī
pēc dievkalpojuma Jēzus baznīcā uzstājās dāņu ģitārists Karre Norge. Kaut arī pie mums maz pazīstams, šis mūziķis ir nopelniem bagāts – koncertējis daudzās pasaules valstīs, izdevis vairākus ierakstus un darbojas gan populārajā, gan klasiskajā mūzikā, kā arī džezā.

Karre Norge koncertā bija iekļāvis dažādu komponistu skaņdarbu aranžējumus un arī pāris paša sacerētu kompozīciju. Programma bija interesanta un plaša – no apgarotās Baha mūzikas līdz karstasinīgam tango. Uzstāšanos sāka ģitārista dzimteni pārstāvošais K. Nīlsena skaņdarbs. Sekoja baroka mūzika. Kad maigās ģitāras skaņas jau teju bija kļuvušas vienmuļas, situāciju glāba Norges paša kompozīcijas, kuras spēlējot viņš atraisījās pa īstam. Parādījās tembru un dinamikas dažādība, arī īpaši spēles efekti. Bet koncerta emocionālā virsotne bija H. Villa Lobos kompozīcija. Neapšaubāmi jāuzslavē mūziķa virtuozitāte, kas īpaši izpaudās koncerta noslēgumā atskaņotajā F. Šopēna valsī. Vien būtu gribējies, lai ģitārists savu tehnisko meistarību parāda arī citos skaņdarbos, kas lielākoties pārstāvēja lirisku noskaņu.

» Lasīt vairāk

Lielā intervija 'Dieva redzeslokā'


Ar Teofīlu Spriņģi tikās Laura Supjeva

Dieva acs uzmanīts

"Man visu dzīvi ir laimējies," teic sirmais Teofīls Spriņģis, "Dievs allaž ir stāvējis klāt un nav ļāvis man pazust pavisam." Laikā, kad tuvojas Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena, cilvēkam ir dota iespēja ne tikai atcerēties savus mīļos, kas aizgājuši, un domāt par Mūžību, bet arī paraudzīties uz savu dzīves gājumu šeit uz zemes. Novembrī, kad ar sveces aizdegšanu simboliski pieminam aizgājušos, sarunā ar "Jēzus Draudzes Dzīvi" Teofīls Spriņģis, atskatoties uz saviem 76 aizvadītajiem gadiem, ļauj mums paraudzīties uz tiem kā dāvanu.

» Lasīt vairāk

Kā audzināt Dieva dāvanu – bērnus?


Līdz ar rudens atnestajām zeltainajām lapām un jauno burkānu ražu arī jauno ģimeņu vakars septembrī sapulcināja kuplas un ne tik kuplas ģimenes, lai kopīgi varētu klausīties brīnišķīgu lekciju par bērnu audzināšanu.

Kā audzināt bērnus kristīgā ģimenē? Kā rīkoties situācijās, ja bērni neklausa vai niķojas? Cik liela atbildība vecākiem ir Dieva priekšā, audzinot savus bērnus? Par šiem un citiem jautājumiem savu redzējumu lekcijā bija sagatavojuši mūsu draudzes locekļi Edīte un Igors Lūši.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Vai tevī ir miers par mūžīgo dzīvi?


» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv