Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas


Kāda nozīme tavā ticības dzīvē ir gavēnim?

Liāna Mauriņa, pensionāre

Gavēnis ir jāievēro Dievam par godu, un tas liek cilvēkam domāt par garīgajām vērtībām. Gavēnis ir arī ļoti vajadzīgs ticības dzīves stiprināšanai, un katrs cilvēks to īsteno citādi – ar lūgšanu vai atsacīšanos no dažādām lietām, piemēram, ēšanas vai televīzijas skatīšanās. Es gavēņa laikā vairāk pievēršos Bībeles lasīšanai.

Ģirts Prāmnieks, mācītājs

Gavēni tiešā formā kā neēšanu es nepraktizēju, jo ikdienā daudz iznāk būt kopā ar cilvēkiem un cilvēks gavējot ir daudz kašķīgāks, tāpēc nevēlos, lai es kļūtu citiem par nastu. Bībelē ir teikts, ja tu ievēro gavēni, tad tam jābūt nemanāmam. Ja ir kāda lieta, ko atklāju savā dzīvē un kas nav laba, tad es no tās vienkārši atsakos. Gavēnim es redzu arī pozitīvu iezīmi, proti, to laiku, ko pavada brokastojot, pusdienojot un vakariņojot, var veltīt Bībeles lasīšanai. Gavēnim ir jābūt vērstam uz lūgšanu un attiecību kopšanu ar Dievu.

Aldis Rubenis, draudzes pērminderis

Gavēnis ir vajadzīgs, jo tas ir īpašs laiks, kad mēs vairāk koncentrējamies uz Kristu; tā ir garīga atturēšanās no lietām, kas aizņem laiku. Gavēnis ir lūgšanu un pārdomu laiks, kāpēc Jēzus nāca un kāpēc Viņam bija jāiet ciešanu ceļš. Atbilde, ko mēs šajā laikā varam saklausīt, ir tā, ka Jēzus nāca, lai mūs visus glābtu. Es gavēņa laikā vairāk lūdzu, pārdomāju, lasu Bībeli, jo tad vairāk pievēršos garīgajām lietām. Parasti es cenšos izlasīt kādu evaņģēliju, īpaši iedziļinoties tā būtībā, lai gūtu sev jaunas atziņas.

Gunta Cerecka, pensionāre

Gavēnim ir liela nozīme ticības dzīvē, jo tā ir sagatavošanās Kristus Golgatas upurim, lai atteiktos no pasaulīgā un visu sevi veltītu Kristum. Šajā laikā ir nepieciešams vairāk lūgt, arī miesiski ir vajadzīgs atturēties, jo tas sagatavo gan dvēseli, gan arī miesu galvenajam Kristus notikumam. Lai arī neesmu gavēni pilnvērtīgi ievērojusi, tomēr man šķiet, ka gavēni vajadzētu ieturēt katram.

Ivars Zigurds Bērziņš, pensionārs

Gavēnis ir treniņš, lai nepieciešamības gadījumā varētu vieglāk pasargāties no grēka kārdinājuma. Gavēnis ir vajadzīgs katram cilvēkam, kam ir saskarsme ar grēku – vienalga, vai tava ticība ir liela vai arī maza. Gavēnis ir ļoti īpaša ticības dzīves sastāvdaļa, kas mūs gan pasargā, gan šķīsta. Man būtu vēl jāmācās gavēt; pašlaik mācos vairāk lūgt.

Zaiga Ceple, pensionāre

Gavēnis stiprina ticību, jo tas ir laiks, kad mēs domājam par Jēzus ciešanām, kurās mēs esam glābti no ļaunuma. Ja domājam par Kristus ciešanām, tad pievēršam uzmanību saviem ēšanas paradumiem. Ēšanas ziņā atturīgāka esmu Klusās nedēļas laikā, kad īpaši domāju par Kristu – esmu klusāka un atturīgāka. Gavēņa laikā mēs sajūtam, ka Kristus ir mūsu Glābējs un Pestītājs, kas mūs visus vada pie sevis. Jēzus ir visas manas dzīves piepildījums.

Intervēja Maija Vasara.
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv