Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Māsas Maigas lūgšana


Mans Kungs un mans Dievs!
Pieskaries ar savu žēlastības elpu manām acīm, lai tās saskatītu pasaulē tikai tevis radīto skaistumu, lai katrā cilvēkā ieraudzītu, cik brīnišķīgs ir tavs atspulgs viņa sejā un draudzē.
Mīļais Kungs un Dievs!
Es lūdzu, palīdzi, lai savas ausis varu veltīt vairāk Tev, lai saklausu tavu balsi un spēju iegrimt tavā klusumā.
Mīļais Kungs un Dievs!
Uzliec savu caurdurto roku manām lūpām, lai no tām neatskan neviens vārds, kas otru cilvēku sāpina, pazemo vai aizskar. Lai mana mēle teiktu tikai mīlestības, siltuma un gaismas vārdus, kas dod otram cilvēkam mieru un prieku, kas teic un slavē Tevi.
Mans Kungs un mans Dievs!
Palīdzi, lai savas rokas veltu tikai Tev. Lai tās prot dot, mierināt un glāstīt ievainotas dvēseles. Lai tās paceļas Tev pretī slavas dziesmā.
Mans Kungs un mans Dievs!
Savas kājas veltu Tev, lai tās ietu tikai tos ceļus, pa kuriem Tu vadi.
Mans Kungs un mans Dievs!
Ziedoju savu dvēseli uz tava altāra. Palīdzi to spodrināt un attīrīt no visiem sārņiem, lai Tu tur vari ņemt mājvietu.

Āmen.

Māsa Maiga 80. dzimšanas dienā  

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv