Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Jēzus draudzes padomes stratēģiskā plānošana


Kādi ir mūsu draudzes pastāvēšanas mērķi un darbības uzdevumi? Cik pilnīgi mūsu draudze ar tās pašreizējām aktivitātēm īsteno draudzei svarīgos uzdevumus? Kādas varētu būt jaunas aktivitātes/nozares, kuras draudzē būtu jāattīsta šīs padomes darbības laikā?
Lai domātu par šiem jautājumiem, šā gada 5. augustā Jēzus draudzes padome pulcējās Rāmavas muižā uz draudzes stratēģiskās plānošanas sanāksmi. Turpinot pirms diviem gadiem iesākto, mēģinājām gan izvērtēt situāciju dažādās draudzes darbības nozarēs, gan nospraust tālākos nozaru darbības mērķus. Tomēr šoreiz mēģinājām iet tālāk, liekot uzsvaru uz nepieciešamo uzdevumu praktisko realizāciju draudzes dzīvē. Proti, padomes mērķis bija izveidot tādu draudzes padomes darba modeli, kas mērķtiecīgi īstenotu nospraustos uzdevumus draudzes dzīvē, kā arī sniegtu katras nozares darbībai nepieciešamo draudzes atbalstu.

Jāatzīst, ka pašreizējais mūsu draudzes darbības spektrs ir ļoti plašs – kopā saskaitījām vismaz 50 dažādas draudzē notiekošas aktivitātes. No draudzes praktiskā ikdienas darba līdz misijai ārpus draudzes, dažādās aktivitātes tika sagrupētas 15 draudzes darba nozarēs. Starp citu, draudzei pieder divi uzņēmumi – gan īpašumu apsaimniekošanai, gan Rāmavas misijas centra uzturēšanai. Tādēļ ir skaidrs, ka ir pienācis laiks izveidot mehānismu, kā mērķtiecīgi vadīt, pārraudzīt un atbalstīt daudzās draudzes darbības nozares.

Atbilstoši draudzes nozarēm padomes locekļi dalījās darba grupās, kurām turpmāk būs jārūpējas par konkrētās nozares darbu padomes līmenī. Par darba grupu uzdevumiem tika izvirzīti:

1) apzināt situāciju atbilstošajā draudzes nozarē;

2) noteikt nozares darbības mērķi un uzdevumus;

3) rūpēties par nozares darbību, noteikto mērķu un uzdevumu izpildi;

4) pārzināt nozares vajadzības un nodrošināt tām atbalstu draudzes (valdes, padomes) līmenī;

5) sniegt pārskatu par nozares darbību draudzes padomei.

Tikšanās praktiskajā daļā darba grupas ķērās pie nozaru darba izvērtēšanas un tālākās plānošanas, liekot pamatus kopējai draudzes darbības stratēģijai. Tiklīdz visu nozaru plāni būs pieslīpēti un apvienoti vienotā dokumentā, ar to noteikti būs iespēja iepazīties visai draudzei, izsakot vēl savus ieteikumus.

Kopīgi sapratām, ka plānošana ir svarīga, plānu īstenošana – vēl svarīgāka. Tomēr ne jau no mūsu pašu spēkiem vien ir atkarīgs, vai šie nodomi draudzē sekmējas – to noslēgumā uzsvēra mācītājs Erberts Bikše, citējot Jāņa Atklāsmes grāmatu: ″Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne." (Atkl 5,5) Tādēļ lūgsim visa draudze kopīgi, lai Kristus, kura vārdā mūsu draudze ir nosaukta, nāk mūsu vidū kā uzvarētājs

ikvienā jomā!

Ivars Kupcis

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv