Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kopā ar grāmatu ″Mērķtiecīga dzīve"


15. maijā
Rāmavas muižā pulcējās mūsu draudzes kristiešu grupiņa, kura visu ziemu studēja Rika Vorena grāmatu ″Mērķtiecīga dzīve". Šī grupiņa pulcējās pirmdienās draudzes namā 28 reizes. Uz nodarbībām nāca 29 cilvēki, bet ″absolvēja" 19 dalībnieki.
Rāmavā mums bija studiju noslēguma pasākums – pēdējais ″eksāmens", darbs grupiņās, liecības, aptaujas anketas aizpildīšana un sadraudzība.

Par šo nodarbību nepieciešamību liecina atbildes uz diviem jautājumiem (pavisam bija 11 jautājumu).

Jautājums: kas ir svarīgākais, ko guvāt šajā kursā? – ″Izpratu Dieva nodomu savā dzīvē un kā labāk pārvarēt grūtības." – ″Sapratu, ka Dievam manai dzīvei ir plāns un Viņš mani mērķtiecīgi vada uz tā piepildīšanu." – ″Svarīgi ir paklausīt Dievam un vairāk izprast sevi." – ″Nekas nenotiek tāpat vien." – ″Saņēmu pamudinājumu kalpot saviem tuvākajiem un tiem, kas nepazīst Kristu." – ″Dziļāk izpratu Dieva žēlastību un mīlestību uz mums."

Jautājums: vai jūsu dzīvē ir kaut kas būtiski mainījies? – ″Jā, es kļuvu Dieva ģimenes locekle – kristījos un iesvētījos Jēzus draudzē." – ″Esmu kļuvusi stiprāka Dieva Vārdā." – ″Mainījusies dzīves jēga, lielāka paļāvība uz Kristu un pateicība par katru nodzīvoto dienu." – ″Esmu ieguvusi dvēseles mieru."

Lasot šādas atbildes, esmu gandarīta par Dieva Gara darbu mūsos. Dieva mīlestībā, uz redzēšanos rudenī!

Līvija Putāne  

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv