Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >


Bibliotēkas darba laiki:
svētdienās pēc dievkalpojuma

Vadītāja - Ingūna Stranga
Kontakttālrunis: 25986384

Viss bibliotēkas krājumu saraksts šeit: draudzesbiblioteka.blogspot.com

Banjans Dž. „Svētceļnieka taka”

             „Klīzdams caur šīs zemes tuksnesi, gadījos kādā vietā, kur bija pamesta zvēra miga, un nolikos tur gulēt. Es gulēju un redzēju sapni. Lūk, sapnī es redzēju skrandainu vīru, kas stāvēja, aizgriezis seju prom no savām mājām, ar grāmatu rokā un milzu smagumu uz pleciem,” tā sākas apraksts Kristieša ceļam no Iznīcības pilsētas uz Ciānas kalnu, kur viņš tiktu glābts no nākamās dusmības, kur iegūtu mieru un Mūžīgu dzīvību. Ceļā Kristietim ir daudz grūtību, jāšķērso Nomāktības purvs, Pazemības ieleja, jānonāk pie Pestīšanas mūra sienas… Kristietis sastop gan tos, kas viņu virza pretim mērķim, brīdina par iespējamām briesmām, rosina iet pa pareizo ceļu – Evaņģēlistu, Skaidrotāju, Saprātību, Dievbijību, Žēlastību u. c., gan tos, kas cenšas viņa gaitu pārtraukt, gribu salauzt. Pasaulīgais Gudrinieks „jūt garšu tikai šīs pasaules mācībai, tādēļ viņš vienmēr iet tikai uz Morāles ciema baznīcu”, bet Formālists un Liekulis no Iedomības pilsētas Kristieti rosina izvēlēties vieglāko ceļu, doties pa taisnāko taku. Pasaulīgais un Naudmīlis iesaka izmantot tos, kuri ir labi, un kļūt reliģiozam, lai sev iegūtu daudz vairāk labumu. Ateists cenšas pārliecināt, ka Ciānas kalna nav, jo viņš Debesu pilsētu ir meklējis divdesmit gadu… Vai Kristietis nonāks Pilsētā, kas ir kalnā, un tiksies ar Godības Ķēniņu?

            Grāmata, ko 17. gadsimtā sarakstījis angļu garīdznieks Džons Banjans, tiek uzskatīta par kristīgās literatūras klasiku. Tā latviešu valodā ir izdota jau iepriekš, bet pagājušajā gadā tapis jauna tulkojuma (tulkotājs Didzis Meļķis) izdevums ar skaistām un izteiksmīgām Kaspara Zariņa ilustrācijām. Grāmatas izdošana jau nodēvēta par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas grāmatniecības kultūrtelpā. Izdevums varētu būt interesants domātājiem. Alegoriskie tēli lasītāju mudina palūkoties uz sevi, savu pieredzi, apraksti liek atpazīt dzīves situācijas un piedzīvotās emocijas. Grāmatas tulkotājs anotācijā raksta: „Tas ir stāsts par Dieva aicinājumu, atgriešanās prieku un ticību, kas ir tik brīnišķīgs guvums, ka tās dēļ viņš vai viņa turpmākajā dzīvē ir ar mieru upurēt kaut visu pārējo, lai to vien paturētu.”

            Dž. Banjana grāmatu un citus ne mazāk interesantus izdevumus, jaunākās Luterisma mantojuma fonda grāmatas („Luterisms jautājumos un atbildēs”, Dž. Klainings „Žēlastība un atkal žēlastība”, M. Luters „Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi” u. c.), kā arī kristīgās filmas („Pelikāns tuksnesī”, „Ādama āboli”, „The Mission”, „Mūžīgais kalendārs” u. c.) esat aicināti iepazīt draudzes bibliotēkā.

Ingūna Stranga

 

Par kristīgo literatūru un lasīšanu

Grāmatu grāmata – tā nereti tiek dēvēta Bībele, kuras autors ir Dievs. Bībele ir mūsu dzīves ceļvedis, padomdevējs. Bez tās katrs kristietis nevar iedomāties savu dzīvi, bet šoreiz vēlos liecināt par kristīgo literatūru, kas ir mūsdienu cilvēku dzīvās liecības par Dievu atklāsmēs, atziņās, dzejā, lūgšanās. Apbrīnojami, cik mūsu Dievs ir bagāts! Arī šodien Dievs nav mainījies. Viņš ir darījis mūs bagātus, par ko liecina kristīgā literatūra. Būsim čakli  un atvērti Dieva liecībai cilvēku dzīvē caur kristīgo literatūru, nebaidīsimies kāpt Jēzus laivā kopā ar brāļiem un māsām Kristū! Nebaidīsimies no jaunām atziņām, dažkārt arī nesapratnes, jo visi mēs esam tik dažādi. Bet arī tas ir labi, jo tā mēs pārbaudām  un rūdām savu ticību. Tad nu droši cits citu uzmundrināsim, dalīsimies pieredzē un lūgšanā, lai nokļūtu zemē, kuru Dievs mums ir devis.

Ilze Graudiņa


Daži no pieejamiem izdevumiem:

Feldmainis R. Credo : Sprediķu cikls par Apustuļu ticības apliecību – Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2012

”Ticības apliecību varam salīdzināt ar gramatiku. Ir ļaudis, kas saka: mēs tāpat zinām savu valodu. Bet šie ļaudis nezina valodas likumības, skaistumu… Šie vienkāršie, skaidrie, it kā apcirstie teikumi liek mūsu ticībai plūst kā upei pa noteiktu gultni.”

 Heigins K. Garīgā izaugsme – Rīga, 2010

Autors garīgās attīstības stadijas pielīdzina fiziskās attīstības stadijām. Mazuļiem raksturīgs zināšanu trūkums, bērnībā izpaužas nepatstāvība, ziņkārība un runātīgums. Abās šajās attīstības stadijās nepieciešamas ir citu cilvēku rūpes un atbalsts. Briedumā veidojas patstāvība, neietekmēšanās no nopēluma vai uzslavas, veidojas spēja atpazīt Dievu darbībā.


 

BarklijsV. Mateja evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-10) : 1., 2. daļas – Rīga : Viņa Vārds Manī, 2010

 

Grāmata veidota kā ikdienas Bībeles studijas, kuru mērķis visiem cilvēkiem dot iespēju ”iepazīt Jēzu Kristu vēl labāk, mīlēt Viņu vēl dziļāk, sekot viņam vēl uzticīgāk”. Tiek aplūkots katrs evanģēlija pants, sniedzot izskaidrojumu un komentārus. Autors sarakstījis vairāk kā 50 grāmatas, 17 Bībeles komentāru sējumus un tiek uzskatīts par vienu no vispazīstamākajiem Svēto Rakstu pētniekiem.

BarklijsV. Sv. Apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem, efeziešiem, filipiešiem, kolosiešiem – Rīga : Viņa Vārds Manī, 2012

 

Vēstules ir daļa no dialoga. Dažreiz vēstules ir grūti izprotamas, īpaši, ja nezinām visus apstākļus, ar kuriem nācies saskarties rakstītājam. Pāvila vēstules tika rakstītas, lai atrisinātu kādu radušos problēmu, lai novērstu draudošas briesmas. Cilvēciskās vajadzības un situācijas nemainās, tāpēc Pāvila vēstules ir tik nozīmīgas arī šodien. Caur tām Dievs arī tagad runā uz mums.

Takere M. Bagātākais alu cilvēks : Duglasa Bačelora stāsts – Rīga : Patmos, 2012

Patiess stāsts par adventistu sludinātāja dzīvi. Bagātu vecāku dēls jūtas ģimenē nemīlēts. Pusaudža gados tiek pausts protests mīlestības trūkumam - narkotiku lietošana, klaiņošana, skolas neapmeklēšana utt. Jaunībā bezmērķīgā dzīve rosina  doties prom no visa un apmesties kādā kalna alā. Te viņš ierauga cita cilvēka atstātu Bībeli un sāk to iepazīt. Grāmatā vēstītais aizrauj un pārsteidz jauno cilvēku, gluži nemanot mainās visa viņa dzīve…Jēzus draudzes BIBLIOTĒKA piedāvā Jums kristīgi pilnveidoties un izglītoties. Izmanto iespēju!


 
Jezusdraudze.lv