Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mācītāja Erberta Bikšes raksts "Agape"

"Patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši." (Mt 25,40)

Reiz lasīju kādu rakstiņu. Autors minēja kādu filmu, kuru noskatoties viņš ir bijis ļoti uzrunāts, filmas nosaukums ir "Cipher in the Snow".

Pats šo filmu neesmu redzējis, bet rakstiņa autora sacītais mani rosināja domāt. Filmas sižets īsumā ir šāds – kāds zēns izkāpj no skolas autobusa, pakrīt sniegā un pēkšņi nomirst. Sākas izmeklēšana. Izrādās, gandrīz neviens zēnu nepazīst. Skolasbiedri neko par viņu nevar pateikt, jo neviens ar viņu nav draudzējies. Daži no skolotājiem mācību laikā nemaz nav īsti pamanījuši, ka šis zēns ir piedalījies viņu vadītajās stundās. Mājās viņš bijis neievērots un lieks. Filmā tiek uzdots jautājums: kādēļ zēns tā pēkšņi nomira? Pēcnāves izmeklēšanu veikušie ārsti apliecina, ka viņi nevar atrast nevienu fizisku kaiti, kas varētu būt bijusi iemesls zēna nāvē. Kādēļ viņš nomira? Atbilde tiek meklēta un arī atrasta. Visticamāk, viņš nomira tādēļ, ka nevienam nebija vajadzīgs. Viņš dzīvoja savu "mazo" dzīvīti un arvien vairāk pārliecinājās par to, ka citiem viņš nekas nav, vienkārši nulle. Tā kādu dienu, izkāpis no skolas autobusa, viņš pakrita sniegā miris.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv